מכרז כ"א

תואר התפקיד: מנהל מחלקת חינוך וקהילה במועצה המקומית ראש פנה.

ייעוד:

גיבוש ועיצוב של המדיניות בתחום החינוך  והקהילה ברשות, ברוח המדיניות היישובית  ובהלימה עם הנחיות משרד החינוך וניהול המערך החינוכי ברשות המקומית למען הוצאתה לפועל.

תחומי אחריות:

 1. התוויית מדיניות וגיבוש תוכניות עבודה בתחום החינוך והקהילה
 2. ניהול תקציב מחלקת חינוך וקהילה.
 3. עבודה בשותפות עם המרכז הקהילתי בתחומי חינוך חברתי והעשרה.
 4. ניהול מערך הרישום לגני הילדים ולבתי הספר (יסודיים ועל יסודיים)
 5. ליווי ובקרה של פעילות בתי הספר היסודיים והעל- יסודיים.
 6. ליווי גני הילדים ובקרה על פעילותם.
 7. ליווי השירות הפסיכולוגי החינוכי ובקרה על פעילותו.
 8. קידום ועידוד של יוזמות פדגוגיות וחברתיות במוסדות החינוך.
 9. טיפול בנושא הצטיידות, רכש ותחזוקה של מוסדות החינוך.
 10. ייצוג וייעוץ בנושאים הקשורים למערך החינוך ברשות.
 11. טיפול בנושאי חירום וביטחון במוסדות החינוך.
 12. ייזום והובלת תהליכים קהילתיים בהתאם למיפוי צרכים ובהלימה לחזון המועצה.
 13. אחריות כוללת על תיק חינוך בחירום ובשגרה, ריענון וכתיבת נהלים לחירום, ניהול בעלי התפקידים הנדרשים והשתתפות בתרגילים והכשרות כנדרש.

דרישות התפקיד:

            תנאי סף:

השכלה:

 • בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

או  מי שנתקיימו בו כל אלה:

 1. בידו שתי סמיכות לרבנות מרבנים שהכירה בהם לצורך זה הרבנות הראשית בישראל;
 2. בידו אישור שלמד תוכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל שש שנים לפחות לאחר הגיעו לגיל 18;
 3. עבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל.

ב.   הוא בעל תעודת הוראה, תעודת הסמכה או רישיון הוראה קבוע.

ג.   המנהל יחויב לסיים בהצלחה קורס להדרכת מנהלי מחלקת חינוך, לא יאוחר משנתיים

     מתחילת מינויו. עדכון שכרו מותנה בסיום הקורס כאמור. 

ניסיון מקצועי:

 • בעל ניסיון מקצועי של 3 שנים כמנהל מוסד חינוך (מוסד שעיקר תכליתו הינה חינוך, בו מתחנכים תלמידים בגילאי גן ובית ספר באופן שיטתי בתוך מבנים המיועדים לשם כך כאשר תוכנית הלימודים מאורגנת ומפוקחת על ידי גורמי המקצוע הרלוונטיים) או כבעל תפקיד ניהולי (תפקיד שהמשמש בו עסק הן בהיבטים הפדגוגיים והן בהיבטים הניהוליים של ניהול המערכת החינוכית הרלוונטית) במוסד חינוך, או במערכת החינוך (להלן: תפקיד ניהול חינוכי).
 • רקע וניסיון מוכחים בניהול מערכת קהילתית ו/או הובלת תהליכים קהילתיים בהיבטים חברתיים ופיננסיים.

דרישות נוספות:

 • שפות- עברית ואנגלית ברמה גבוהה, יכולת ניסוח בע"פ ובכתב
 • יישומי מחשב- היכרות עם תוכנות ה OFFICE.
 • רישום פלילי- היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון.

 כישורים אישיים:

 • כושר ניהול עובדים והנעתם, יכולת קבלת החלטות, כושר התבטאות בכתב ובע"פ, יכולת ארגון ותכנון, יוזמה ומעוף, יכולת ייצוג המועצה המקומית בפני גורמים חיצוניים, נשיאה באחריות.
 • יכולת עבודה בצוות ויחסי אנוש טובים.
 • ליווי וניהול ברמת תכנון, ביצוע ובקרה של בעלי תפקידים במחלקה.

 דרישות תפקיד מיוחדות:

 • איזון בן צרכי מערכת החינוך המקומית לבין אילוצי תקציב.
 • עבודה בשעות לא שגרתיות.
 • ראייה מערכתית, יכולת עמידה בלחצים.

היקף משרה: 100%

קורות חיים + מסמכים רלוונטיים (צילומי תעודות והמלצות) יש למסור בשעות העבודה המקובלות, במעטפה סגורה ובמסירה ידנית עד ליום  ה' 22.8.19 , בשעה 15:00.

טלפון לשאלות ולבירורים: 04-6808618  נעה

מוטי חטיאל

ראש המועצה המקומית