‏ו' אדר תשע"ח

‏21 פברואר 2018

מועצה מקומית ראש פנה מזמינה בזאת הצעות למכרז לתפקיד

פקיד/ת גביה במועצה המקומית ראש פנה 

 

היקף המשרה: 100%

כפיפות: מנהלת הגביה

דרוג: מנהלי

מתח דרגות : 7-9

 

תיאור המשרה:

מתן שירות – קבלת פניות תושבים, מענה טלפוני וקבלת קהל.

אחריות על עדכון חיובים וזיכויים בכרטיסי התושבים.

קבלת תשלומים וביצוע פעולות אכיפה.

גביית תשלומי מיסים, אגרות והיטלים.

מענה לפניות תושבים בנושא מיסי הרשות, היטלים ואגרות שונות.

ביצוע בירורים ועדכון חייבים ע"פ תוצאות הבירור.

 

דרישות התפקיד:

תנאי סף: השכלה: תואר אקדמי ראשון שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

תנאים נוספים אשר יכולים לשמש כיתרון: לימודים משלימים, השתלמויות מקצועיות וקורסים מחייבים: הפעלת מחשב, מערכת מידע לניהול פיננסי ברשות המקומית, קורס הכשרה לעולם התוכן המוניציפאלי לפקיד גביה ברשות המקומית.

כישורים אישיים: אמינות ומהימנות אישית, קפדנות ודייקנות בביצוע, הבנה ותפיסה.

סמכותיות, נשיאה באחריות.

טיפול בו זמנית במספר נושאים.

דרישות ייחודיות לתפקיד: ניסיון בעבודה עם מחשב ושליטה ברמה גבוהה בתוכנות ה OFFICE.

יערך מבדק מקדים במיומנויות מחשב.

המועמד/ת שיבחר יתחייב לעבור הכשרות והשתלמויות על פי דרישות המועצה המקומית ראש פנה בתחום הכספים והגביה מעת לעת.

קורות חיים + מסמכים רלוונטיים (צילומי תעודות והמלצות) יש למסור בשעות העבודה המקובלות, במעטפה סגורה ובמסירה ידנית, עד ליום א', 18.3.18 בשעה 15:00.

טלפון לשאלות ולבירורים: 054-2277266 מוטי.

 

אביהוד רסקי

ראש המועצה המקומית