מכרז כ"א

 מועצה מקומית ראש פינה מזמינה בזאת הצעות למכרז לתפקיד עובד/ת סוציאלי/ת

היקף המשרה: 50%

כפיפות: למנהלת מחלקת רווחה

דירוג: עו"ס

החלפה לחצי שנה לחל"ד.

תחילת עבודה: אמצע מרץ

 

תיאור התפקיד:

 1. מטפל בלקוחות במטרה לשפר תפקודם האישי, המשפחתי והחברתי, ע"י ייעוץ , טיפול ישיר ועקיף והפנייה למוסדות ושירותים רלבנטיים, עפ"י השיטות והמיומנויות המקובלות במקצוע. פועל בהתאם למדיניות משרד העבודה והרווחה.
 2. מפתח ומקיים קשרים עם אנשים ומוסדות בקהילה למען קידום שירותי המחלקה וטיפול באוכלוסיות היעד של המוסדות האלה (שלוחה).
 3. משפר מצבן של אוכלוסיות שבטיפולו באמצעות הפעלת תוכניות אישיות, משפחתיות, קבוצתיות וקהילתיות.
 4. מקיים מפגשים ושיחות עם הלקוחות לצורך איתור וטיפול.
 5. מקיים קשר עם המוסדות ועורך שם ביקורים לשם הבטחת המשכיות הטיפול.
 6. נוקט יוזמה לאיתור בעיות וצרכים חברתיים בקהילה ומציגם לפני הממונים עליו.
 7. מפעיל, מדריך ומנחה עובדים סמך-מקצועיים ומתנדבים (לאחר שקיבל הכשרה מתאימה לכך).
 8. מבצע את עבודתו לפי תוכנית עבודה. מתחיל ומסיים טיפולים בצורה מבוקרת.
 9. מנהל רישום ומעקב אחר התוכניות הטיפוליות ומדווח לממונים בכתב ובעל פה, כנדרש.
 10. משתתף בוועדות בדיונים בהתאם להנחיות הממונים עליו.
 11. מפעיל חוקים ותקנות רלבנטיים לצרכי הטיפול.
 12. חבר פעיל בצוות השכונתי כולל בקביעת סדרי עדיפויות בצוות ושותף באחריות הכוללת לאוכלוסייה.

דרישות התפקיד:

 1. השכלה: עובד סוציאלי
 2. רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.

קורות חיים – מסמכים רלוונטיים (צילומי תעודות והמלצות) המוכיחים את הנטען בקורות החיים ובדרישות התפקיד הנ"ל, יש למסור בשעות העבודה המקובלות במשרדי המועצה המקומית לנעה שרוני, במעטפה סגורה ובמסירה ידנית עד ליום ראשון ה- 24.2.19  בשעה 15:00

טלפון לשאלות ולבירורים: 04-6808618 נעה.

 מוטי חטיאל

ראש המועצה המקומית