מכרז פומבי 01/23 להשכרת נכס מקרקעין

הודעה מס' 1 

 

  1. המועצה המקומית ראש פינה (להלן – המועצה) מתכבדת בזאת להודיע על ביטולו של מכרז פומבי מספר 01/23 להשכרת נכס מקרקעין.
  1. על מועד פרסום מכרז חדש תבוא הודעה.
  1. מציע שיש לו שאלות בקשר להודעה זו, מוזמן להעלותן בכתב באמצעות דוא"ל rpo@rosh-pinna.muni.il על הפונה מוטלת האחריות לוודא את קבלת הפנייה בטלפון 04-6808655.

 

בכבוד רב,

 

מוטי חטיאל, ראש המועצה

מועצה מקומית ראש פינה