חברי מליאת המועצה

חטיאל מוטי – ראש המועצה
בן נתן מעין – חברת מועצה
בן שימול גדי – חבר מועצה
אייל אריה – חבר מועצה
יזרעאל רינת – חברת מועצה
רוטנברג רחלי – חברת מועצה
עמית הרפז – חבר מועצה
מאור דוד – חבר מועצה
בורנשטיין סיגנית – חברת מועצה

ישיבות

שימו לב: בשל הקורונה והסגר לא התקיימו ישיבות מליאה בחודשים מארס, אפריל, מאי וספטמבר 2020.

קורונה – סיכום ישיבות זום

פרוטוקולים ישיבות מן המניין
פרוטוקולים ישיבות שלא מן המניין
על סדר היום – הזמנות לישיבות מועצה

הקלטות ישיבות מועצה מן המנין