מסגרת חינוך חברתי בבית הספר וילקומיץ' בשנת הלימודים תשפ"א

הורים יקרים,

מועצה מקומית ראש פנה רואה חשיבות במתן מענה לילדיכם בשעות שלאחר בית הספר.

למרות שהמסגרת נשארה דומה, המטרות מעט שונות. המטרה העיקרית הנה לייצר עבור ילדיכם מרחב בטוח להתנסויות חברתיות ולהתנסויות במגוון כישורים. את התוכנית השנתית נפרסם בהמשך.

מתווה תוכנית ניצנים פעיל אך ורק בימי הלימוד של משרד החינוך. המועצה, מתוך ראיה כוללת של החינוך החברתי בגיל בית הספר היסודי, תתן מענה לילדים גם במהלך החופשות: סוכות (5 ימים), חנוכה (5 ימים) ופסח (7 ימים).

עלות המסגרת מחושבת לפי מספר ימי הפעילות בשנה. במהלך השנה יהיו מועדים אחדים בהם לא תתקיים פעילות. מועדים אלו נלקחו בחשבון הן בעלויות הפעילות והן בחישוב הארוחות. בימים אלו הילדים יסיימו באותה שעה ככלל ילדי השכבה ו/או בית הספר ועל פי הנחיות משרד החינוך:

 • יום חגיגת פורים 24.2.2021
 • יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל 14.4.2021
 • יום הטיול השנתי (טרם נקבע מועד)

מסגרת החינוך החברתי תפעל החל מיום ראשון 6.9.2020, ועד ליום שלישי 29.6.2021. המסגרת תפתח אם יהיו כ – 40 ילדים נרשמים, לפחות.

עלות מסגרת החינוך החברתי הכוללת ארוחת צהריים, עומדת, על פי מתווה משרד החינוך, על 6,500 ₪ לילד לשנה.

בהנחה כי אכן יפתח הקול הקורא וכי ראש פנה תקבל אישור לכך, המחיר לתלמידי כתות א' – ב' נקבע, לאחר הנחת משרד החינוך, ועומד על 4,500 ₪ לילד לשנה.

באם ראש פנה לא תכלל בתוכנית "ניצנים" יהיה על ההורים להשלים את ההפרש בסך 2,000 ₪.

המסגרת לתלמידי כתה ג' אינה נכללת בתוכנית "ניצנים" ועל כן אין השתתפות של משרד החינוך. במסגרת זו ההורים יכולים לבחור אם לקחת הזנה או לא.

יש לבצע את הרישום עד לתאריך 31.8.2020 על מנת שנוכל להיערך בהתאם.

מסגרת החינוך החברתי פועלת על פי מתווה הקורונה.

טופס הרשמה מקוון

תוכנית פעילות ועלויות:

כתות א' – ב' כתה ג'
פעילות בימי הלימודים 16:00-13:00 1,556 3,556
ארוחת צהריים 2,944 2,944
סה"כ 4,500 ₪ 6,500 ₪
הערות לאחר השתתפות משרד החינוך

ארוחת הצהריים היא חלק בלתי נפרד מהתוכנית

אין השתתפות משרד החינוך.

ארוחת הצהריים אינה חובה.

פעילות בימי חופשה 13:00-8:00 680 ₪

 

680 ₪
הערות ללא ארוחות ללא ארוחות

 

 מידע כללי:

מדריכי מסגרת החינוך החברתי יהיו אחראים בשטח על כל דבר ועניין: מנהלות, ליווי הילדים וטיפול בנושאי משמעת.

 1. מערכת שעות פעילות:

  • פעילות המסגרת תתחיל עם סיומו של יום הלימודים הסדיר ותמשך עד לשעה 16:00.
  • ההורים מתבקשים לאסוף את ילדיהם עד לשעה 16:00. משעה זו יינעלו שערי בית הספר ולא תהיה השגחה על הילדים.
  • ניתן להירשם למסגרת הפעילות בימי הלימוד ו/או למסגרת הפעילות בחופשות. ההרשמה לכל מסגרת היא למסגרת במלואה.
 2. ארוחות צהריים:

  • ארוחות הצהריים בכתות א' – ב' הינן חלק בלתי נפרד מתוכנית "ניצנים". מכתה ג' ואילך הארוחות אינן חובה.
  • ההרשמה לארוחות הצהריים היא עבור שבוע מלא בלבד.
 1. אירועים חריגים:

צוות המסגרת יעשה ככל שניתן על מנת לשמור על התנהלות מכבדת של כל באי המסגרת החברתית. אנו נדאג למסגרת שתיתן תחושת בטחון לכל אחת ואחד והכללים וההסכמות יותאמו לכך. במידה ויהיו הפרות של הכללים וההסכמות נשתף את כל מי שרלוונטי לאירוע.

מאחר וזוהי מסגרת פרטית שאינה חלק מחוק לימוד חובה, מחלקת החינוך שומרת לעצמה את הזכות להפעיל שיקול דעת באשר להשתתפות הילדים.

 1. תשלומים:

  • הפעלת מסגרות החינוך החברתי מותנית במספר מינימום של נרשמים.
  • ההרשמה לכל מסגרת היא על בסיס תוכנית מלאה בלבד.
  • ההרשמה בטופס המקוון בלבד.
  • ניתן לפרוס עד 10 תשלומים, התשלום האחרון לא יאוחר מיוני 2021. (הוראת קבע בנקאית/ הוראת קבע בכרטיס אשראי/ המחאות/ כרטיס אשראי – קרדיט)
  • הרשמה וכניסה למסגרת החינוך החברתי (שאינה בגדר חוק לימוד חובה) מותנית בהסדרת חובות קודמים לחינוך וקביעת הסדר תשלומים מראש לשנה"ל הנוכחית.
  • ביטול רישום למסגרת החינוך החברתי יש לתת לפחות 30 יום לפני. הביטול ייכנס לתוקף החל מראשית החודש שלאחר הודעת הביטול, ויחושב בהתאם. המועד האחרון בו ניתן לבטל רישום למסגרת ולקבל החזר הינו 1.3.2021. במקרה של ביטול לאחר 1.3.2021 לא ינתן החזר, למעט זיכוי על ארוחות הצהריים.

השתתפות ילד/ה בפעילות החינוך החברתי מותנית בחתימה על מסמך הכללים והתנאים כמופיע בטופס ההרשמה המקוון.

אנו מאחלים לכל התלמידים ולהוריהם שנת לימודים פוריה ושנה טובה.

בברכה,

הילה טלאור

מנהלת מחלקת החינוך