‏14 מרץ 2021

‏א' ניסן תשפ"א

לכבוד:

הקבלנים המשתתפים במכרז על פי רשימות סיורי קבלנים מס' 1 (15.2.21) וסיור מס' 2 (2.3.21)

שלום רב,

הנדון :  מכרז 01/21 מוזיאון מורשת יהדות רומניה ומבואה לאתר השחזור ר"פ ביצוע עבודות – שלב ג' עבודות גמר ופיתוח – מסמך הבהרות ותשובות – מס' 2

כללי

 1. מצ"ב אומדן/כתב כמויות מעודכן.
 2. לפרוטוקול הבהרות זה מצורף:
  1. טופס הצעה כללי (עליו יש לציין את גובה ההנחה)
  2. כתב כמויות מעודכן ומתומחר
  3. כתב כמויות ללא מחירים לשימוש הקבלן
  4. קובץ skn
  5. דפים מס' 51, 52 ו- 53 מחוברת המכרז מעודכנים
  6. מסמך הבהרות מספר 1 שהופץ ב- 2.3.21
 3. להלן מענה לשאלות הקבלנים:
מס"ד שאלה תשובה
1 נבקש לקבל קובץ skn לצורך קבלת הצעות מחיר מקבלני משנה מצורף
2 בפרטים ובתכניות חסר חומר.

תכניות מיזוג אוויר לא נמצאות כלל, תכניות חשמל דלילות מאוד.

 

כל חומר המכרז השלם נשלח.

תכנית מיזוג נשלחה (מצורף לתיקיית מים וביוב בג'מבו מייל) – מצורפת בשנית.

3 בעקבות סיור הקבלנים הנוסף שנערך לפרויקט שבנדון בתאריך 2/3/21 (בו השתתפה חברתנו) האם אתם מוציאים פרוטוקול סיור? פרוטוקול סיור הופץ יחד עם מסמך הבהרות מס' 1 ב- 2.3.21, למען הסדר הטוב מצורף בשנית.
4  

אבקש לדעת עד איזה תאריך ניתן לשלוח שאלות? והאם ישנו שינוי בתאריך ההגשה? (11/03/21)

שאילת שאלות עד ליום 14.3.21 בשעה 12:00.

הגשת המכרז עד ליום 18.3.21 בשעה 12:00

5 בתוכניות מופיעים פרטים של מעקות זכוכית, בכתב הכמויות אין משמעות לסעיפים אלו. האם סעיפים אלו הושמטו או שלא נלקחו בחשבון?

 

 

מעקות זכוכית מופיעים בפרטים M09 ו-M10 ברשימות המסגרות ומצוינים בתכנית האדריכלות
6 פרק 15 מיזוג אוויר- חסרה תכנית ולהמחשת מיקום המערכות, לא ניתן לקבל הצעה מקבלנים ללא תכניות. מצורפת בשנית תכנית מיזוג האוויר.
7 לאחר בדיקת כלכליות של הפרויקט, התגלו מספר סעיפי ביצוע שתומחרו במחירי הפסד, עוד לפני מתן הנחה, מחירי עבודה ותקורות אתר. הסעיפים הללו קריטיים ואף עלולים לגרום לקבלן המציע הפסד מחירי סעיפי ביצוע שונים עודכנו בכתב הכמויות המתומחר – מצ"ב
8 פרק 41 גינון- נלקחו הצעות מחיר משלושה קבלנים, כל הצעה הייתה גבוה יותר בכ- %15 מינימום  מהאומדן. נשמח לקבל קבלן/ ספק אשר נלקחו ממנו מחירים. כנ"ל סעיף 7 לעיל
9 פרק 34 0010.05.34 -הספקת משאבת דיזל לספרינקלרים-

לא נמצא מחיר אשר קרוב למחיר האומדן, ולפני הנחה, תקורות אתר, רווחים וכו'. נשמח לקבל את שם הספק שתמחר את הסעיף.

כנ"ל סעיף 7 לעיל
10 0100.01.41 אדמת טרה רוסה-

לאחר בדיקה מעמיקה, מתברר שמחיר הובלה בלבד, ללא החומר, יקר יותר ממחיר הסעיף באומדן, ועוד לפני הנחות, תקורות רווחים וכו'.

כנ"ל סעיף 7 לעיל
11 פרק 17 מעליות-

– לאחר בדיקה עם שלל ספקים, לא נמצא ספק אחד אשר מתקרב למחיר האומן, [כמובן לפני תקורות ורווחים]. נשמח לקבל מציע אשר נלקחו ממנו האומדנים על מנת להבין איך תמחרו סעיף זה.

כנ"ל סעיף 7 לעיל
12 אבקש לשקול בשנית את בדיקת עלויות הפרויקט לפני סגירת המכרז. ראה התייחסות בסעיף 7 לעיל
13 נבקש לדחות את מועד ההגשה בשנית נדחה ליום 18.3.21

 

14 בחלק י' לחוזה "מדידות ותשלומים" (עמוד 49 לחוברת המכרז הסופית) סעיף 62 "תשלומי ביניים", מנגנון התשלומים והבדיקות, הכוללים את המפקח והחשב עומד על 45 ימים, בנוסף 60 יום אשראי, מעמידים את התשלומים השוטפים על שוטף 90 לפחות. אין שינוי בתנאי המכרז.
15 סעיף 63 "חשבון סופי" סה"כ בתהליך התשלום הכולל 30 יום לבדיקת המפקח וכן בדיקת מהנדס המועצה ולאחר מכן עוד 60 יום לאשראי, נמצא כי החשבון הסופי משולם בתנאי אשראי של שוטף 120. אין שינוי בתנאי המכרז.
16 סעיפים א' ו ב' מתקיימים בנוסף ל10% עיכבון היורדים מכל חשבון (ראה סעיף 62) עד סוף הפרויקט, וכן, לערבות בנקאית בסך 5% מערך הפרויקט (ראה סעיף 8).  לסיכום, מכלול הנתונים הנ"ל מכבידים מאוד על כל מערכת האשראי בפרויקט אין שינוי בתנאי המכרז.
17 סעיף 06.02.0020 02M, ערך הסעיף באומדן עמד בעבר על  2,500 ₪ וכיום עומד על 250,000 ₪ האם ישנה טעות הקלדה? סעיף M02 הוא מעברים מבוקרים
18 פריט 03M דלת של רינגל מופיע בתכניות אך אינו מופיע בכתב הכמויות- האם חלק מהמכרז או שבוטל? חלק מהמכרז – עודכן בכתב הכמויות המתומחר המצ"ב
19 פריט 06M כנ"ל. חלק מהמכרז – עודכן בכתב הכמויות  המתומחר המצ"ב
20 סעיף 40.01.0050 (סלעים בודדים ושטוחים), ע"פ מחירי דקל סעיפים 40.080.0009 וסעיף 0012 וכן 0013 נעים במחירים של 360 ₪ , 250 ₪ ו350 ₪ ל-1 מ"ר במחירי קבלן משנה.  מחירי האומדן 120 ₪ ל-1 יח' (בין 35%-50% במחירי קבלן ראשי- ומבלי להתייחס לתנאים הטופוגרפיים של האתר). המחיר ללא שינוי
21 סעיף 41.01.0100 וסעיף 41.01.0110 בכתב הכמויות, המכרז מתייחס ל9,800 מ"ק מילוי אדמה (טרה רוזה ואדמת מילוי מקומית). בתכנית "פיתוח שטח/תכנית כללית" של מילר בלום תכנון סביבתי בע"מ גליון מס' 6536.100 – כאשר חולצים את השטחים הבנויים מתוך התכנית נמצא כי שטחי הגינון הנם בשטח של כ 1,150 מ"ר. אנו מבקשים להבין איפה נכנסים 9,800 מ"ק בתוך 1,150 מ"ר שטח.

מדובר על 2 סעיפים שערכם הכספי הנו 519,000 ₪.

הכמות עודכנה בכ"כ המצורף
22 מחירי יחידה: ע"פ המכרז המחיר לאדמה הנו (סעיף 41.01.0110) 50 ₪ , אדמת טרה רוזה סעיף 41.01.0100 הנו 55 ₪. ע"פ מחירון דקל סעיף 41.011.0210 "אדמה מתאימה לגינון לרבות פיזור בשטח (כמות גדולה) מחיר ל1 מ"ק = 66 ₪ (במחירי קבלן משנה)" , וזאת מבלי להתייחס לתנאים הטופוגרפיים הקשים במכרז זה, איך ניתן לעמוד במחירים אלו? הכמות עודכנה בכ"כ מצורף
23 סעיף 41.01.0030 וסעיף 41.01.0070 בכתב הכמויות, מופיעים 800 מ"ק טוף, ערך הסעיפים 332,000 ₪ , ע"פ תכנית פיתוח שטח חתכים עקרוניים מילוי קרקע מעל מבנה גליון 6536.500, הטוף משמש כמילוי על גג המבנים, ממדידות שערכנו הכמויות לא מתקרבות אף ל50%, (אבל מנפחות את ערכי המכרז), האם הכמויות מדויקות?. הכמות עודכנה בכ"כ מצורף
24 סעיפים 41.01.0010 ו 41.01.0020 לכתב הכמויות עוסקים בהכשרת קרקע, סה"כ 4,200 מ"ר, לפי מחירי דקל  סעיף 41.011.0020 המחיר לקבלן משנה הנו 4.80 ₪, מחירי האומדן הנם 3 ₪ ו 1.5 ₪ לקבלן ראשי, וזאת מבלי להיכנס למורכבות הקשה של תנאי הקרקע. המחיר עודכן בכ"כ המתומחר המצורף
25 סעיף 40.03.0040 "ספסל מדגם HARRIS" , מחיר יחידה באומדן 7,500 ₪, מחיר ספק 10,000 ₪. אפשר לספק ש"ע בייצור מקומי מאותו ספק במחיר המכרז
26

 

סעיף 40.03.0050 כנ"ל ללא משענת, מחיר אומדן 3,800 ₪, מחיר ספק 6,000 ₪. אפשר לספק ש"ע בייצור מקומי מאותו ספק במחיר המכרז
27 מבנה המעליות 06, לפי מחירי הספקים שהצגתם, שינדלר ואלקטרה, מחירי הספק גבוהים בעשרות אלפי שקלים ממחירי האומדן, אבקש בדיקתכם לאחר בדיקה אין שינוי
28 סעיף 01.01.0330 למבנה 02 "חשמל" ניתן המחיר 40 ₪ עבור 1 מטר זהו מחיר לא הגיוני עבור הוצאה של כמעט 0.5 מ"ק ליחידה, כולל מילוי הידוק ותיקון בהתאם למפרט הכללי. נא בדיקתכם (כמות העבודה 400 מטר אורך- בתנאי שטח בעייתיים, חלק מהעבודה מתבצעת בעבודת כפיים לבקשתכם…). מאחר ומדובר בקבלן ראשי, על הקבלן לעשות את החשבון הכללי שלו ולתת או לא לתת הנחה, בהתחשב בכך שבסה"כ יממש את הרווח הכללי המתוכנן על ידו.
29 סעיף 08.03.0002 למבנה 02 "חשמל", לוח חשמל ראשי E0 – לאור דרישות החשמל המחיר אינו ריאלי, נא בדיקתכם. ראה סעיף 28 לעיל
30 34.04.0080 – FLOW SWITCH – 2  מדוע יש צורך ב יח'? יש תחנה אחת, למה 2 רגשי זרימה? מאחר והפרויקט למדידה אין לזה משמעות ובפועל ישולם על מה שיבוצע בפועל.
31 34.04.0180-0200 – המחיר של קבלן המשנה לביצוע הינו 10 ₪ פחות מהאומדן. ראה סעיף 28 לעיל
32 34.04.0230 – קידוח בקיר ממ"מ כולל איטום תקני – 300 ₪, רק הקידוח יעלה כ-300 ₪ לקבלן המשנה, איטום תקני עולה פי 2 מזה. הסעיף בוטל והוסר ב"כ המצ"ב
33 34.04.0250 – אישור תכנון ביצוע מערכת מתזים ע"י מעבדה מוסמכת – 3,200 ₪ עם איזו מעבדה מוסמכת? עלות המעבדה הינו כ- 2500 ₪ לא כולל ליווי, לא כולל בדיקות חוזרות, לא כולל בדיקת חדר משאבות. ראה סעיף 28 לעיל
34 07.01.0010 – מערכת צנרת אינסטלציה מלאה לאסלה כולל צנרת מים, צנרת ביוב, קופסאות ביקורת, קולטן- 1550 ₪, מחיר אולי רק לנק' מים או נק' ביוב לא גם וגם וללא קופסאות ביקורת/מחסומי רצפה, מחיר קבלן משנה. כולל הכל (גם מים וגם ביוב)
35 07.04.0010 – מערכת הגברת לחץ לכיבוי אש כולל 2 משאבות, לוח חשמל, בסיס, ברזי סגירה, צנרת, אביזרים – 15000 ₪, עלות 2 משאבות כמתואר בכתב הכמויות הינו 12000 ₪ לא כולל לוח, ברזים, בסיס, חווט, עבודה, צנרת, אביזרים- וזהו המחיר של קבלן המשנה. ראה סעיף 28 לעיל
36 07.04.0020 – מגוף אבטחה חשמלי ברמד "3 – 3000 ₪, עלות מגוף בלבד כ-4500 ₪ לקבלן משנה. המחיר עודכן בכ"כ המתומחר
37 57.01.0010 – קו מים "4 בקרקע כולל חפירה ו/או חציבה – 255 ₪– לא כולל חציבה מחיר של קבלן משנה 280 ₪. ע"פ מחירון דקל המחיר הינו 255 ₪ –

ראה סעיף 28 לעיל

38 57.01.0080 – מד מים "3 "ארד" OCTAVE בתאום עם התאגיד – 5,790 ₪ , מצ"ב מחירון ארד למדי מים אוקטב. 3" עלות ספק בין 5,511-6,123 ₪ מחיר יצרן בלבד. ע"פ מחירון דקל המחיר הינו 5,790 ₪ –

ראה סעיף 28 לעיל

39 פרק 22, סעיפי ספק יהודה ייצוא ייבוא, מחירי יהודה ייצוא ייבוא לא הגיוניים, מצ"ב הצעת מחיר, זו הצעה לאספקה בלבד, ללא עבודת יישום או חומרים, לא כולל הובלה, עבודה, פחת ורווח. המחיר עודכן בכ"כ המתומחר

4. יש לצרף מסמך הבהרות הזה חתום, בצירוף כל המסמכים האחרים שצורפו למסמך זה, עם חומר המכרז האחר שנרכש על ידכם במועצה בנושא מכרז זה.

 

=============                                                        ==========

חתימת המציע                                                                      תאריך