הנדון: מכרז 02/21 לביצוע עבודות מוניציפליות בראש פנה: שאלות והבהרות

שאלה:

הסיווג הקבלני אותו אתם דורשים 100 ג-3 200 ג-1 260 ג-1. האם אתם מבקשים שלמציע אחד יהיה את כל הסיווגים ביחד? או שהמכרז מחולק וכל ענף מסווג בפני עצמו?

תשובה:

המכרז אינו מחולק על הקבלן להחזיק בכל הסיווגים הרשומים במכרז ועל הקבלן להיות זמין לעבודה במידי בכל קריאה.


שאלה:

ציינתם בסיווג בענף 100 סיווג בהיקף ג-3, לאחר שעיינתי במסמכים לא נראה כי יש סעיפים שמתאימים לענף 100 כלל, אלא לענף 200 בלבד. אבקש לבדוק האם זה אכן הסיווג שאתם מבקשים ושלא נפלה טעות.

תשובה:

אנו נוסיף סעיף שיכנס גם לפרסום ולאתר עבור מכרז זה.

עבודות נוספות שאינם רשומים במכרז – ערך כל עבודה נוספת שאינה רשומה , יקבע מחיר היחידה על פי שמחירון "דקל"  ולא כולל כל התוספות המפורטות שם, כפי שהוא יהיה בתוקף ביום בו ניתנה פקודת השינויים, ותוך הפחתה של 10% מהמחיר הקבוע במחירון.


בברכה,

לנה מושקוביץ ,

אחראית מכרזים