לכבוד- חברי וחברות המליאה

הנדון: סיכום ישיבת זום מתאריך 18.8.2020

 

  1. השבעה סיגנית בורנשטיין כחברת מועצה

 ניצן – מבקשת להשהות את מינויה של חברת המועצה מטעם סיעת "רוח חדשה" עד לתשובת הלשכה המשפטית של משרד הפנים, לאור תהליך שהחל מולם בתאריך 2020 2.8 לאחר התפטרות חברי הסיעה ובקשה לקבלת כתב מינוי חדש.

מוטי – אין מקום להשהות את מינוי סיגנית. הנושא נבדק ע"י היועץ המשפטי של המועצה ונמצא כי מינוי סיגנית בוצע כחוק.

  1. הסדר פשרה- מחיקת חוב לתושב- אושר פה אחד.

  2. תקציב חצי שנתי –

    ביצוע מול תכנון אגף מוניציפלי – מצורפת מצגת שהוצגה ע"י דני טל מנהל המחלקה.

  3. הערכות מערכת החינוך לפתיחת שנת הלימודים במתווה קורונה- מצורפת מצגת שהוצגה ע"י הילה טלאור מנהלת המחלקה.

מוטי- אם יעלה צורך מבית הספר לגבי חמישה ימי הלימודים נשקול אותו. החינוך זה הנושא הכי חשוב עבורי.

הילה- הקורונה דורשת מאתנו חשיבה יצירתית וחדשנות ואנחנו עושים את הטוב ביותר. בואו ניתן לוויקי להעלות מה שהיא מזהה כצורך.

  1. רחלי- סטטוס עבודות שכונה דרומית-

השלמת מדרכות- עובדים 2 צוותים ברחוב החרוב ודרך הטחנה. משלימים מה שהתחילו כבר. נתקלים בבעיות מתוך המצב התכנוני. חלק מהדברים נפתרים ובחלק נתקלים בבעיות מול התושבים ומול הרצון לייצר מרחב ציבורי מוצלח ונוח. זה דורש מאתנו התמודדות עם הפרשי גבהים וחניות פרטיות שתושבים ייצרו עבור עצמם ואנו נאלץ לסגור אותם ולהיצמד להיתרים. שלב ב' של התכנון רצינו להישאר עם הצוות המקורי שתכנן, יצאנו להצעות מחיר וגייסנו יועץ תנועה אחר. תכנון שלב ב' מתחיל להתקדם.

אריה- מהו שלב ב'?

רחלי- שצפים ומעברים, דרך היער, השלמת אספלט סופי, צמחייה וגינון.

ניצן- שלב ב' יצא לתושבים?

רחלי- שלב א' יצא לתושבים. דיברנו על הקמת מנהלת. בשלב ב' עוד אין מה לצאת לתושבים, כשיהיה תכנון נצא לתושבים.

מוטי- לא מרוצה כרגע מחברת הניהול והפיקוח שנבחרה. ביקשתי לקיים פגישה עם הנהלת החברה נעדכן אתכם איך הדברים מול החברה מתקדמים.

 רחלי- הרחבה ג'- שרון מדר מרכז את הנושא ויעזור לקדם עד שלב המכרז.

תתקיים פגישת התנעה. היה מנהל פרויקט שעזב ולא שולם לו. מעריכה שתוך כחודש נוכל לצאת למכרז.

ניצן- יש תכנון למבני ציבור נוספים?

מוטי- כרגע אין תכנון.

ניצן- גם המבנה של ג'עוני ?

מוטי- מתכונן לצאת שם למכרז לבית קפה קהילתי, מעין מרכזת צוות חשיבה בנושא.

 הישיבה הסתיימה בשעה 22:00

 

____________                                                  ________________

מנכ"לית המועצה                                                       ראש המועצה