לכבוד:

חברי וחברות המליאה

הנדון: סיכום ישיבת זום מתאריך 20.10.20

 

  1. הצגת דו"ח כספי מבוקר 2019- המרכז הקהילתי

משה- המרכז הקהילתי מחויב ע"י משרדי הממשלה לסיים את השנה בעודף של 100 אש"ח על מנת שנוכל תוך 10 שנים לסיים את הגרעון המצטבר של המתנ"ס (1,100 מלש"ח); לא עמדנו בזה, אבל הצלחנו לייצב את המערכת ונקווה שנסיים את שנת 2020 טוב יותר. הדוח שלפניכם אושר בהנהלת המתנ"ס והוצג בפני רשם העמותות.

ניצן-ה- 1,100 מלש"ח שאתם צריכים להחזיר נמצא שם?

משה- ההלוואה נרשמת בנכסים , בבניית התקציב אנחנו רושמים 120 אש"ח החזר הלוואה. זה סכום שמעמיסים על עצמנו במסגרת ההכנסות כדי לאזן את התקציב. סעיף התחייבות לעצמנו.

חגית- זו הייתה שנה מאתגרת וכך גם 2020 ונצלח אותה. השאיפה היא להמשיך לתת מענה לקהילה ולצמצם את הגרעון.

ניצן- גבייה ביחס ל 2018?

משה- כסף שהתקבל נרשם. מהחוגים החובות מינוריים. השנה יש יותר להחזיר להורים בפעוטון מלקבל מהם.

  1. הצגת דו"ח כספי מבוקר 2019 צח"ר- מיקי בניון מנכ"ל צח"ר

רוב הכנסות צח"ר הם ארנונה  והיטלים. הכנסות התקציב מאושרות ע" הדירקטוריון פעם בשנה. ב-5 שנים האחרונות צמצמנו גרעון, ב2019 הכנסות גבוהות מהרגיל למרות החייבים בארנונה. סיימנו את 2019 ביתרות של מיליון 200 אש"ח ב2 חשבונות. החלק הגדול בקרן תשתיות . 900 אש"ח מענה לצורך שאין לו פתרון – כסף צבוע לתשתיות. יש לנו חובות מספקים כ- 300 אש"ח על ניהול צח"ר תשתיות זורמות עי מנהלת צח"ר.

אריה- מה עושה צח"ר תשתיות זורמות?

מיקי- חברת בת של פלג הגליל. בנויה על 3 בעלי מניות – ר"פ, חצור וצפת אין להם דירקטוריון, דוחות כספיים שלהם לא מאושרים כבר כמה שנים. חשוב להדגיש ששנת 2020 תראה אחרת בגלל בעיה בתשלומי ארנונה .

אריה- מה לגבי אלביט?

מיקי- תישאר בק"ש בהמלצת משרד הביטחון יש מו"מ עם חברה נוספת, שיבשיל אשתף אתכם.

ניצן- איפה עומדים ביחס לתמריצים מול אזורי תעשייה אחרים באזור?

מיקי- צח"ר נחשבת כמו אחרים בעדיפות לאומית וזכאית לכל התקציבים לפי הגדרה זו. מול קווי עימות אנחנו מאחור בהיבט המכרזים.

  1. הצגת דו"ח רבעוני מבוקר 2/2020 – גזבר המועצה

מפרוץ משבר הקורונה אנחנו בהערכות תקציבית תגובתית אך מהודקת. מעל 45% מתקציב המועצה תלוי בארנונה של עסקים וזה מתחדד בימי קורונה. בנוסף פגיעה באגרות והטלי השבחה מול הועדה לתכנון. נאלצנו לצאת בהוצאות חריגות ביישום הנחיות הקורונה לשמחתי התקבל שיפוי ממשרד הפנים של כ- 100 אש"ח בגין הוצאות רטרואקטיביות ומול זה הוצאות שנחסכו כמו- הסעות בי"ס, הוצאות ישירות צהרונים, גנים וכו'. צמצמנו בנושא תרבות ותמיכות. השינויים בהנחיות מהירים בעיקר בנושא העובדים והשיפוי. מנהלי מחלקות עובדים ברמה החודשית תקציב מול ביצוע. במצב הנוכחי קשה לצפות נתוני ארנונה לנובמבר.

אריה- בעקבות חוסר היציבות בתקבולים יש מסקנה איך לתכנן עד סוף שנה ושנה הבאה?

מוטי-אנחנו כל חודש עוברים על תקציב המחלקות, מה שלא חיוני לא עושים. יהיו הפתעות בצורת קולות קוראים.

מעין- הציפייה שנמשיך להעסיק עובדי חינוך ולא נקבל שיפוי על זה?

מוטי-בפועל זה מה שקרה.

אירית- אי אפשר להוציא לחלת מי שבתקן ויש די הרבה כאלו.

אורי- לפי סעיף 140 לפקודת העיריות אנחנו נמשיך במסורת של הצגת הדו"ח הרבעוני לדיון כל פעם שיהיה מוכן נסקור במליאה.

 

______________                                                    _______________

מנכ"לית המועצה                                                             ראש המועצה