לכבוד- חברי וחברות המליאה

הנדון: סיכום ישיבת זום מתאריך- 28.7.2020

על סדר היום:

 1. בחירת שני חברים חדשים לוועדת ביקורת – במקום ענבל נעים ומעין בן נתן- נדחה לבקשת ניצן סלע בלום.

 2. היו"ר מעלה לאישור המליאה את התברי"ם הבאים:

 • עדכון תב"ר חיזוק מבנים: תב"ר 376:

ביצוע חיזוק מבנים לרעידת אדמה הסתיים בכ-3,808 אלש"ח. פרק המעלית טרם בוצע ע"ס 110 אש"ח והועבר לביצוע בתב"ר 430.

אושר פה אחד.

 • הגדלת תב"ר מעלית בי"ס וילקומיץ: תב"ר 430

ביצוע מעלית בבית הספר. מקור מימון משרד החינוך – הרשאה חדשה 242

הרשאה קודמת 110. סה"כ לתב"ר-352.

אושר פה אחד.

 • הכנה לסייבר: תב"ר 429

הכנת המועצה לאירוע תקיפת סייבר, התקציב יבוצע אחרי קבלת סקר סיכונים, סה"כ לתב"ר 42 אש"ח.

אושר פה אחד.

 • מערכת כיבוי אש מבנה מועצה: תב"ר 427

תיקון מערכת כיבוי האש במועצה, סה"כ לתב"ר-  60 אש"ח

אושר פה אחד.

 • שיפוץ אולם מחול: תב"ר 428

שיפוץ אולם מחול במתנ"ס בעקבות קריסת הרצפה. סה"כ לתב"ר- 100 אש"ח.

אושר פה אחד.

 1. היו"ר מעלה לאישור את בחירת הרכב מועצה דתית-

הרב גבריאל בן שימול- נציג השר

בנימין יהודאי- נציג השר

ד"ר לירון גלסר-נציג הרב

יהודית בנצי'ק -נציגת מועצה

רות מייסטר-נציגת מועצה

אושר פה אחד.

 1. לבקשת ניצן סלע בלום- הצעה לדיון – דחיית ביצוע מדידות נכסים לתושבים בעקבות משבר הקורונה.

נדחה.

 1. לבקשת עמית הרפז- הצעה להקמת ועדת חינוך לייצוג כל המעגלים החברתיים בראש פינה.

לאחר דיון הוחלט לא להעלות להצבעה.

 1. היו"ר מעלה להצבעה- אישור פטור תשלום ארנונה למוסד מתנדב- הוספיס גליל עליון ועמותת מפנה.

אושר פה אחד.

 1. עדכונים:

הילה-בהמשך לתהליך האסטרטגי התקיים מפגש שיתוף ציבור בזום, נכחו בעיקר הורים מהחינוך האלטרנטיבי ומהקהילה הדתית. יש תוצרים מהסקר שעליו ענו כ-260 תושבים. השלב הבא בתהליך הוא הקמת צוות מוביל שיכלול- מנהלת חינוך, צוות ניהולי – מוטי ואירית, גננות, מנהלת הפעוטון, מפקחת גנים ונציגי קהילה – הורים שמייצגים קהילה.

תקשורת- עדכון שבועי בפייסבוק -סוגיות, תהליכים וקורונה.

עלון דיגיטלי ייצא אחת לחודש. הקרוב יצא בתחילת אוגוסט שאחד הנושאים המרכזיים בו זה פיתוח השכונה הדרומית.

קיבלנו תקציב מישראל דיגיטלית להקמת אתר אינטרנט חדשני ומעודכן שעומד בדרישות של רשות מקומית, הנושא הועבר ועדת התקשרות. תהיה באתר פלטפורמה נוספת של משילות משתפת- תקשורת שוטפת מול הציבור עדכונים שלנו לציבור ומקום לציבור להעלות סוגיות ושאלות. תתקיים בפלטפורמה שיח רציף ללא צורך להמתין למפגש או אסיפה. חלק מההתקשרות עם החברה שתפעיל את האתר היא קיום השיח הזה באופן שוטף.

"קורונע"- נגרר שיסתובב בשכונות שמציע שיח וקפה איתנו בעייני קורונה ובנושאים נוספים ויקיים הסברה והצעת שירותים כמו מתן תמיכה ריגשית ומענה לשאלות. יתקיים כל פעם עם הרשמה מראש ונגביל למספר המשתתפים המותרים.

מיפוי אוכלוסייה- עובדים על מיפוי לפי שכונות לקבוצות וואטסאפ קהילתיות בהן יעברו עדכונים רלוונטיים לפי פילוח האוכלוסייה בקבוצה.

מנהלת שכונה דרומית- נציגי ועד השכונה, יו"ר המנהלת-מוטי, רחלי, דני ונציגי מליאה שרוצים להצטרף. המטרות- הצגת סטטוס התקדמות, דיון ואפשרויות לקבלת החלטות בחלק מהנושאים, הסרת מחסומים. בחלק מהמפגשים המנהלת תהיה פתוחה לציבור.

פיתוח קהילתי- ע"י החטיבה להתיישבות, הגשנו בקשה מיוחדת לליווי קהילתי ע"י אשת מקצוע, היא תצטרף גם למנהלת השכונה הדרומית.

שכונה דרומית-

רחלי- התחלנו השלמת מדרכות ברח' החרוב ורחוב הטחנה. הושלמו אבן שפה והמדרכות. אחרי החג הקבלן יתקדם במעל הרח' הטחנה ויוסיף צוות לקדם את העבודות. בני נוער חילקו בבתים עלון עם פירוט העבודות וסקיצות שלהן. ברח' החרוב ובדרך הטחנה נבנו בתים לפני שהושלמו מדרכות ויש בעיות של הפרשי גובה .

מוטי- רחלי, הנחייה לקבלן- ככל שניתן להתאים את מצב המדרכות למצב הקיים, הצלחנו ברוב השכונה.

רחלי- עוד לגבי השכונה הדרומית, מדייקים את התוכניות. תושבים פונים אלי באופן ישיר ואני משתדלת לענות מהר ככל הניתן.

כיכר דוד שו"ב מדייקים הסדרי תנועה מול הקבלן, מחכים לאישור משטרה. יש סגירות אחרונות בין אדריכלית הנוף ליועץ התנועה בעיקר בדרך הטורקית.

הישיבה הסתיימה בשעה 22:00

 

____________                                                  ________________

מנכ"לית המועצה                                                       ראש המועצה