לכבוד:

חברי וחברות המליאה

 

הנדון: סיכום ישיבת זום מתאריך ה- 20.10.20

 1. תברי"ם-

 • הגדלת תב"ר בריכת שחייה – הגדלה- 310 אש"ח מקורות מימון- 2,110 אש"ח (מלוות)

אורי- בסיום הפרויקט ראינו שחסר לנו 310 אלש"ח, נובע מסעיפים שלא תוכננו בתחילה, כרגע מבקשים הגדלה.

גדי- ממה נובע הגידול?

מוטי- יש דברים שלא נעשו בעבודת התשתיות ואז זה עולה יותר. בנוסף המנהל ביקש 150 אש"ח עבור היתרי בנייה דבר שלא היה עד היום ומכך ההגדלה.

אריה- איך נגמרה עונה מבחינת גרעון?

דני- אין לי נתון מדויק, לפעם הבאה אציג נתונים.

 • תב"ר שיקום ביוב במרחב המושבה- 80 אש"ח – מקור היטלי ביוב

אורי- יש הרבה קווי ביוב שנדרשים לתיקון , המקור לתב"ר הוא היטלי ביוב.

עמית- חושב שיש לנו חלקים במערכת המים שנעשו בשיטת המכרז הזול מנצח והם ברמה הזו. צריך לראות איך במכרז מקבלים עבודה טובה יותר.

מיטל- אולי הגיעה העת לדון אם להתחבר לתאגיד מים וביוב הרי יש לנו הערת מבקר משרד הפנים כל שנה שאנחנו לא פועלים עפ"י חוק.

מוטי- נפעל ככל שניתן להישאר עצמאים בניהול משק המים והביוב שלנו. נציג פה את המשמעות ונקבל החלטה.

ניצן- מתי נדון?

אירית- באחת מ- 2 המליאות הקרובות.

גדי- צריך לפקח על המסעדות בסנטר ששופכות דברים שהן לא אמורות.

דני- כרגע דרך המשרד לאיכות הסביבה לקחנו חברה שעושה לכל עסק סקר שפכים והם מחוייבים לעמוד בתקנים עד כדי סגירת העסק.

 • תב"ר שיקום כבישים ומדרכות – 100 אש"ח – מקור מימון היטלי סלילה

המקור לתב"ר הוא היטלי סלילה . ביקשנו ממשרד הפנים להסב את הסכום של תכנון דרך הגליל לטובת תחזוקת כבישים במושבה .

מוטי- זה כסף ששייך למועצה ואנחנו יכולים להשתמש בו לטובת הפרויקט.

גדי- התב"ר לצורך מדרכות וכבישים?

אורי- שיפוץ ותחזוקת כבישים ומדרכות במושבה כ-100 אש"ח.

מוטי- השקענו בדרך הגליל בתיקון הכיכר ובורות בכביש. נכנסים לחורף ויש המון בעיות באספלט וזה חשוב שזה יהיה בתקציב ייעודי לכך.

ניצן- היטלי סלילה נמצאים אצלנו? זה רק העברה בין סעיפים?

אורי-נכון. לוקחים מקרנות המועצה ופותחים את התב"ר הייעודי.

 • חידוש תב"ר שביל אופניים – ראש פינה-חצור- 1100.000.000 ₪ – מקור מימון – משרד התחבורה ומ.מ חצור הגלילית

מוטי- חצור פעלו מול משרד הפנים בבקשה לשינוי גבולות לקחת שטח שנמצא ממזרח לשכונת הגאולים כולל רפקור עד למגרש הכדורגל וזה יעלה לדיון בוועדת גבולות. יש כוונה להמשיך את הפרויקט עד חצור הגלילית לטובת התושבים. כדי שזה  יקרה אנו נדרשים לפתוח תב"ר, אין לנו השקעה כספית. אני בדילמה אל מול ההתנהלות שלהם.

ניצן- יש תקשורת מול שמעון?

מוטי- כן, והייתה שיחה טובה הוא עשה זאת מתחת לרדאר.

גדי- זה לא יפסיק, קרה גם באחוזים של צח"ר. צריך לגלות נוקשות.

עמית- צריך להבחין בין שמעון לתושבי חצור, לא צריך לעצור אותנו מלהקים את הטיילת. אפשר להשקיע בפרסום אנחנו עוזרים ויש יד שנושכת את היד העוזרת.

אריה- אני עם גדי, עד שלא ימשכו את הבקשה אין שת"פ

מעין- צריך לשים את האגו בצד, השביל הזה נותן מענה גם לתושבי ר"פ

ניצן- מסכימה עם מעין , אם הבקשה הגיעה ממנו שיגיע למליאה הבאה להסביר ולהציג למה מבקש ועושה דברים מתחת לשולחן שרגע יעמוד מולנו.

מוטי- מקבל את הגישה שניצן מציעה.

ניצן- במקביל , גם לגבי זה וגם לגבי חלוקת ההכנסות של צח"ר יש לנו קשר מול משרדי ממשלה?

מוטי- אנחנו על זה גילינו בדוח סתירות רבות. התקשרנו עם עו"ד חייקין שיש לו רזומה מוצלח בוועדות גבולות מול משרד הפנים.

ניצן – חוץ מהצד המשפטי, האם אנחנו משחקים את המשחק הפוליטי?

גדי- יש להם יותר חברי מרכז.

מוטי- גדי נגע בנקודה מאוד משמעותית , יהיו לי פגישות עם השרים- רגב, אלקין וגמליאל לראות איך הם יכולים לסייע. כרגע אין לנו נקודות זכות בעניין. בנוסף העברנו את כל החומר לכחול לבן שיזמנו אותנו לפגישה.

 • פתיחת תב"ר – שיפוץ בית היקב -70 אלש"ח- מקור מימון מפעל הפיס

מוטי- יצאנו לתהליך בחינת הצעות לשיפוץ בית היקב. מקור המימון מפעל הפיס והעלות הכוללת 70 אש"ח.

ניצן- אנחנו בתב"ר בדיעבד?

מוטי- קיבלנו אישור עקרוני ממפעל הפיס לכסף וכדי לקבל פיזית צריך אישור מליאה.

ניצן- עוד לא קיבלנו את הכסף?

מוטי- כן, התקבל אישור עקרוני לפרויקט.

גדי- חושב שאפשר היה להשתמש בכסף למשהו אחר, לא חושב שיש צורך שם במשרד.

רינת- לי מאוד צורם שהעבודה התחילה ואנחנו אמורים לאשר משהו שכבר התחיל . אין פה דיון, התחילו וצריך לשלם.

מוטי- אם התב"ר לא יאושר הכסף יאושר מתקציב המועצה – תקציב שיפוצים, מקבל הערה שלא נכון להביא תב"ר לאישור שכבר העבודה התחילה ונלמד מזה.

ניצן- אולי היינו דנים לפני תחילת השיפוץ ומוציאים חלופות אחרות לכסף.

רינת- עכשיו זה רק חותמת גומי.

אירית- תכנית השיפוץ כוללת התאמת המטבח לדרישות משרד הבריאות, הנגשת השרותים, יצירת נישות במרחב לצורך מרחבי פעילות. הצטיידות ושיפוץ חדר המכונות כחלל עבודה לצוות (עו"ס, אם בית ומנהלת תחום ותיקים).

ניצן- היה צריך לשלוח תוכניות לפני, יש פה עניין של שקיפות.

אירית- לתמיכת מפעל הפיס 2 מסלולים אפשריים:

 1. תכנית חומש אותה יש להציג מראש ובאישור מליאה וניתן לקבל מימון מראש.
 2. הגשת בקשות לפרויקטים בהתאם לקריטריונים ותחומים כגון חינוך, רווחה, וותיקים. הפרויקט עומד בקריטריונים וניתן אישור עקרוני.

ניצן- מתי תוצג תוכנית חומש?

מוטי- אבחן מתי נציג.

 1. ועדות-

אירית- יש צורך באיוש ועדות חובה- הועדות הן- ביקורת, מכרזים והנחות.

אייל- החוק בנושא ועדות אומר שיש  ועדות חובה ויש כאלה שהן רשות. זה המקום של חברי המועצה להשפיע. בחלקן כתוב מי היו"ר. כרגע הבעיה היא שאין ועדת ביקורת וזה מנהל לא תקין.

ניצן- יש עניין מבחינת אופוזיציה?

אייל- באופן כללי הועדות צריכות להתאים להרכב המליאה, ולכם אין אופוזיציה רשמית. לדוג' ועדת מכרזים זה גוף ממליץ לראש המועצה והוא מאשר את ההמלצות. איפה שאין הוראה מפורשת המועצה קובעת.

אירית- ועדת ביקורת- מבקשת לאשר את מינוי ניצן בלום כיו"ר העדה ואת רינת ועמית כחברים.

היו"ר מעלה להצבעה.

מיטל- אשלח את דוחות הביקורת שלא דנו עד היום ונאשר במליאה.

ועדת מכרזים- יו"ר הועדה – גדי חברים מעין ,עמית ורינת . מבקשת לאשר הצטרפות של ניצן כחברה בוועדת המכרזים.

ניצן- שאלה לגבי השתתפות היועמ"ש האם חובה שנציג מטעמו יהיה בוועדות האלה כי נועה לא משתפת פעולה.

אייל- אני לא יודע מזה אם יש קושי אני אגיע. אין חובה בשום ועדה לנוכחות יועמ"ש . בוועדת הנחות חשוב כי ישי המון סעיפים ולכן טוב שיועמ"ש יהיה כדי למנוע טעויות.

ועדת הנחות- ניצן ביקשה לסיים את תפקידה בוועדה וצריך למנות יו"ר. מבקשת לאשר את מינויה של סיגנית כיו"ר.

ועדת השקעות- ועדה מקצועית שמורכבת מגזבר, מנכ"לית ומנהלת חשבונות- הועדה מאוישת.

 1. הצטרפות להגשת תוכנית תיירות חקלאית

מוטי- הועברה אליכם, הוגשה לוועדה לתכנון אסטרטגי. רואה בקידום התיירות דבר חשוב ונצטרך אישור מליאה שראש פינה תומכת ביזמות חקלאית בשטחים שלנו.

עמית- זה לא הגיע לוועדה. כינוס הועדה האסטרטגית נעשה ללא תאום מראש עם החברים לכן לא פלא שנכח בוועדה רק מר אהרון ברנזון.

רחלי- הועדה זומנה פעמיים פעם אחת בוטל ופעם אחרת רק אהרון הגיע. התוכנית הוגשה לוועדה . אבנר סבג אמר שצריך לבחון את המרחב כי גם במחצבה הישנה בחצור מתוכנן אתר קמפינג. אני חושבת שיש מקום לכולם ולכן חשוב תמיכה גורפת פה במליאה.

מוטי- אבנר לא תומך כי לא מעונין בכפילות, בראש פינה מדברים על  זה מעל לעשור . בשת"פ עם הועדה החקלאית אנחנו מקדמים תוכנית להלנת עובדים זרים בתוך השטחים החקלאיים אם לא נתמוך בתוכנית היא תוגש גם בלעדינו . אין פה השקעה כספית שלנו זו השקעה של היזמים. זו אמירה שהמועצה תומכת בתוכנית מאחר והיא נשענת על דרכים ציבוריות.

גדי- מי נותן שירותים מוניציפליים?

מוטי- נגדיר מראש.

עמית- אם בעוד כמה שנים יתברר שזה לא כלכלי אבל אולי נכון לעשות גן אירועים? התכנית לאתר קרוונים וקמפינג מכילה מבני קבע שבעתיד ישרתו כנראה שימושים אחרים מהאישור המבוקש,

הדברים ידועים מראש מכיוון שאנחנו מכירים מקרים כאלו שהתחילו כחווה חקלאית ונגמרו כשכונת מגורים, גני אירועים, ועוד.

חשוב מאוד לזכור שישראל היא אחת המדינות הצפופות בעולם שטח פתוח הוא מצרך נדיר ומבוקש עלינו להגן על שטחים כאלו ולשמור אותם פתוחים

רחלי- ברגע שיש תב"ע ייעודי לקרקע ידוע שאי אפשר לעשות מה שרוצים. כרגע יש לקרקע שימושים מאוד ברורים.

מוטי- ברגע שנקבע כללים לאיך יתנהל , נוכל לשלוט בזה.

גדי- יש שם חקלאים שעלולים לסבול מזה.

מוטי- היום זה נעשה לא חוקית ולכן לא נקבעו כללים.

ניצן- אולי צריך להחזיר לוועדה האסטרטגית?

מוטי- זה כבר עבר בוועדה המקומית, אני לא מחזיר את זה לשם.

 1. ביטול כבישים צח"ר

מיקי- קריית אקרשטיין היא 110 דונם, לפני 10 שנים הוחלט על הקמת קריית אקרשטיין בעיקר בשביל הנראות . כל השטחים הוקצו אליהם ויש שם הפקעת כבישים שמובילים לתתי הכבישים היום הם נבלעו במובלעת וצריך לבטל את הכבישים וההפקעות האלו. המנהל אומר שלמשרד הפנים דרושות חתימות, זה כבר עבר במליאות הקודמות. ברגע שיעבור לאקרשטיין הם ישלמו למנהל את 6 הדונם כבישים שהתווספו וישלמו על שטח מוחזק ארנונה לראש פינה, נדרש אישור המליאה.

עמית- מקבלים היטל השבחה?

רחלי- לא . אין פה היטל השבחה זה שטח מופקע מהמנהל.

מיקי- התוכניות כבר אושרו.

אייל- סמכות של רשות מקומית לבטל הפקעות.

 

הישיבה ננעלה בשעה 22:00

 ______________                                                    _______________

מנכ"לית המועצה                                                            ראש המועצה