סמל המועצה מציג את השורשים ההסטוריים של הקמתה של המושבה, אשר נקראת גם "אם מושבות הגליל".סמל המועצה
הסמל מעוצב בצורת מגן ועליו עיבוד לתמונת החריש הראשון, ובה מצולם שמיל כץ החורש עם צמד שוורים.
בחלקו התחתון של המגן מצוטט הפסוק מספר תהילים קי"ח פסוק כ"ב, "אבן מאסו הבונים היתה לראש פנה", ממנו נלקח שמה של המושבה על פי הצעתו של המייסד, דוד שו"ב.
פסוק זה מתייחס להתישבות גיא אוני, אשר קדמה לעליית יהודי רומניה בארבע שנים, ואשר נעזבה בחלקה, עקב התנאים הקשים.

תמונת ארכיון - חריש