04-6808600

ספר טלפונים

   

טלפון טלפון נייד דואר אלקטרוני
מוטי חטיאל 
מנהלת לשכת ראש המועצה