04-6808600

ספר טלפונים

נעה שרוני

נעה שרוני

מנהלת משאבי אנוש ורכזת הרשות החדשה למלחמה באלימות סמים ואלכוהול