04-6808600

ספר טלפונים

אורי זלצר

אורי זלצר

גזבר המועצה