04-6808600

ספר טלפונים

אירית ברק

אירית ברק

מנכ"לית המועצה