לתושבים שלום

המועצה עוברת לעבודה במתכונת הנגזרת ממצב הקורונה, וההנחיות לריחוק חברתי ומיעוט מגעים. עובדי המועצה יפוצלו לשני צוותים בשני חללים מופרדים פיזית, כשהמטרה היא שמירת רצף תפקודי ומתן שירותים לתושבי המושבה. קבלת קהל תיעשה בתיאום מראש בלבד עם בעל התפקיד.


פנאי: לאור החלטת ועדת הקורונה של הכנסת – חדר הכושר ובריכת השחיה חזרו לפעילות. 🏊🏼‍♀️ 🏋🏻

יש להקפיד על כללי התו הסגול!

😷 🧴


בחינוך: בעקבות החלטת הממשלה בוטלו כל פעילויות הקיץ לילדים ונוער בכיתות ה'-יב' ואצלנו גם נסגר בית הנוער.

מדריכי הנוער שלנו לא מוותרים על הקשר, ובית הנוער מגיע אל בני ובנות הנוער: יתקיימו ביקורי בית אישיים, המדריכים יגיעו בלילות למקומות בהם בני הנוער יושבים ויצרו ביחד יוזמות התנדבות בקהילה.

🏃🏻🏃🏼‍♀️

פעילות הגנים ובית הספר של הקיץ לכיתות א – ד נמשכים במתווה משרד החינוך.


שירותים חברתיים: נמשכת שביתת העובדות הסוציאליות, בתוכן עובדות הרווחה של המועצה שלנו. המאבק הוא ארצי, לשיפור תנאי העסקתן, ביטחונן האישי והקצאת יותר תקציבים לשירותים חברתיים ברשויות.
אנו תומכים במאבקן הצודק, ומתחייבים לא להשאיר אף פנייה דחופה של תושב ללא מענה.
בנושאים דחופים ניתן לפנות ללשכת ראש המועצה.


השבוע גם נחזור לבצע שיחות טלפון יזומות מהמועצה לתושבים, לבדיקת בדיקת שלומם ובירור צרכים, תחילה תושבים המוגדרים  בקבוצות סיכון.

מוקד 106 ממשיך בפעילותו 24/7.

יש גם שגרה: בצד כל אלה, נמשכת עבודה סדירה לשמירת ניקיון ופינוי פסולת, תיקונים, קידום פרויקטים הנדסיים והיערכות לפתיחת שנת הלימודים תשפ"א.

מרכז צעירים, המרכז הקהילתי ו"צוות קהילה מקוונת" מרכזים מאמץ ליצירת תוכניות פעילות מותאמות לגילים השונים. כל המידע ירוכז באתר המועצה.

בריאות טובה לכולנו.

מוטי חטיאל ראש המועצה