‏30 אוקטובר 2023

 פטור מהיתר בניה להוספת מרחב מוגן דירתי (ממ"ד) לדירות מגורים קיימות

לאור המצב הביטחוני השורר במדינת ישראל ועל מנת לאפשר מיגון יעיל לכלל האוכלוסיה אושר ופורסם ביום 26.10.23 תיקון לתקנות התכנון והבניה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר).

התיקון מאפשר פטור מהליך בקשת היתר בניה לצורך הקמת ממ"ד, אך דורש מינוי עורך בקשה לצורך הכנת ההליך.

חשוב לדעת – 

פטור זה פוטר את התושב מהליך קבלת היתר בניה אך לא פוטר אותו מתכנון בהתאם לחוק.

התיקון בחוק בתוקף החל  מיום 26.10.23 ועד לתאריך 26.10.24(תוקף הפטור לשנה).

מי זכאי להיכלל במסלול פטור מהיתר להוספת ממ"ד –

בעל הזכות במקרקעין בעל דירה קיימת שאין בדירה מרחב מוגן דירתי(ממ"ד).

הפטור תקף במבנים צמודי קרקע ובמבנה שאינו עולה על שתי קומות.

מבנה לשימור או מבנה בתחום איזור לשימור אינו יכול להכלל במסלול פטור מהיתר לתוספת ממ"ד.

שטח הממ"ד –

שטח המרחב המוגן לא יעלה על 9 מ"ר נטו (לא כולל קירות), נפח המרחב הדירתי לא יפחת מ-22.5 מ״ק. ‏פיקוד העורף רשאי לאשר מרחב מוגן קטן יותר אך לא פחות מ-5 מ״ר באם אין מקום פיזי במגרש.

היטל השבחה – ‏לא תחול חובת תשלום היטל השבחה לממ״ד בשטח עד 9 מ״ר נטו. אין צורך לקבלת אישור רשות מקרקעי ישראל להוספת ממ״ד.

לצורך הליך הוספת ממ"ד בפטור מהיתר על בעל הדירה נדרש:

  1. למנות עורך בקשה כהגדרתו בתקנות התכנון והבנייה(אדריכל /מהנדס מבנים/הנדסאי) ובאחריותו – לוודא התאמה לתוכניות החלות, להנחיות המרחביות, לוודא התאמת המיגון להתקנות והמפרטים, להגיש את הבקשה לאישור פיקוד העורף, ולדווח לאחר ביצוע הממ"ד לוועדה המרחבית ולפיקוד העורף.
  2. למנות מהנדס מבנים ובאחריותו – תכנון הממ"ד בהתאם לתקנות והמפרטים, לאחר ביצוע אישור בדבר יציבות הממ"ד וכי הקמתו לא פגעה בשלד הבניין ויציבותו

תהליך הוספת ממ"ד בפטור מהיתר –

  1. מינוי עורך הבקשה.
  2. הגשת הבקשה ע"י עורך הבקשה בהתאם להנחיות פיקוד העורף.
  3. בדיקת הבקשה ע"י פיקוד העורף עד 14 ימים קלנדריים וקבלת אישור או דחייה לבקשה.
  4. לאחר קבלת אישור ניתן להתחיל בבניה
  5. בסיום הבניה יש לדווח/להודיע על בניית הממ"ד בצירוף המסמכים המפורסמים לוועדה לתכנון ובניה ולפיקוד העורף.

הסבת חדר לממ"ד, מהם התנאים?

ניתן להסב חדר קיים במבנה לממ"ד. ניתן להיכנס לפורטל פיקוד העורף לכל הפרטים: https://www.oref.org.il/12495-17563-he/Pakar.aspx

הסבת חדר לממ"ד אינו נמצא בהליך הפטור ואין צורך לבצע הליך בקשה להיתר/בקשה לפטור מהיתר.

שאלות ותשובות בנוגע לבנייה או הצבה של ממ"ד:

שאלה 1: מיהו עורך הבקשה? מהנדס בניין או הנדסאי בניין או אדריכל כהגדרתם בתקנות התכנון והבנייה.

שאלה 2: האם אפשר להגיש בקשה בלי עורך בקשה? לא ניתן .יש להגיש בקשה באמצעות מהנדס בניין או הנדסאי בניין או אדריכל.

שאלה 3: אופן הגשת הבקשה ופירוט ? בפורטל פיקוד העורף: https://www.oref.org.il/12842-21507-he/Pakar.aspx

שאלה 4: כיצד מגישים בקשה? לאחר מינוי עורך הבקשה והכנת כל השלבים המקדימים, יש להיכנס לפורטל פיקוד העורף בלינק הבא: https://www.oref.org.il/12495-19255-he/Pakar.aspx

שאלה 5: האם הממ"ד חייב להיות צמוד לבית או שניתן להעמידו בנפרד? הממ"ד יהיה צמוד לדירת המגורים עם פתח גישה מתוך הדירה.

שאלה 6: האם הליך הפטור מתייחס לממ"ד בנוי בלבד? הממ"ד יכול להבנות בבנייה קונבנציונאלית, או כמבנה יביל או כמבנה מתועש.

שאלה 7: האם חייבת להיות יציאה מהדירה לממ"ד? כן! חייבת להיות גישה ישירה מתוך הדירה אל הממ"ד.

שאלה 8: היכן ממקמים ומציבים את הממ"ד? על עורך הבקשה לבצע מדידה או להשתמש במדידה קיימת שתואמת למצב השטח ולהעמיד את הממ"ד בהתאם לקווי הבניין.

שאלה 9: האם ניתן להתחיל לבנות לפני אישור פיקוד העורף? לא. אישור פיקוד העורף מהווה תנאי לביצוע העבודה.

שאלה 10: האם המועצה מממנת את בניית הממ"ד? המועצה אינה מממנת את התהליך ולא את רכישת הממ"ד.

שאלה 11: היכן ניתן למקם ממ"ד יביל? בתוך קווי הבניין ובתחום המגרש, צמוד למבנה ועם דלת גישה מתוך הדירה.

שאלה 12: מי אחראי על בניית הממ"ד? האחריות על בניית הממ"ד בהתאם לנספח המיגון שאושר ונחתם על ידי פיקוד העורף חלה על מבקש האישור, עורך הבקשה והמהנדס. כל אחד בתחום אחריותו. המועצה אינה אחראית על הממ"ד או תקינותו.

שאלה 13: מה עלי לעשות בסוף תהליך הבניה? מדווחים בלינק הבא:

https://www.gov.il/he/service/report_building_exempt_from_permit

בסיום העבודה (תוך 45 ימים) יש להעביר לוועדה המקומית ולפיקוד העורף את המסמכים הרלוונטיים.

 

בשאלות נוספות, ניתן ליצור קשר עם מח' הנדסה: 04-6808614