פיתוח השכונה הצפונית של ראש פנה יצא לדרך

 

משרד הבינוי והשיכון ומועצה מקומית ראש פינה התחילו את קידום פיתוח השכונה הצפונית במושבה. מוטי חטיאל ראש המועצה המקומית ראש פנה ציין כי פיתוח השכונה ייעשה בצורה מאוזנת והדרגתית, תוך הקפדה על שמירת צביונה ואופייה הייחודי של המושבה ועם מהלכי שיתוף ציבור. לדבריו, פיתוח השכונה נועד ליצור עתודות קרקע למגרשים לבניה למגורים. תכנון השכונה משתרע בין מתחמים מבונים (הרחבה א' והרחבה ב') ועד לשטחי הפארק העתידי לאורך נחל ראש פנה. פיתוח השכונה נעשה ביוזמה משותפת של משרד הבינוי והשיכון ושל המועצה המקומית ראש פנה, שנתיים לאחר החלטת הוועדה המחוזית להפקיד את התכנית בתנאים.

במועצה המקומית מציינים עוד כי עבודות הפיתוח יבוצעו בהתאם לחזון המועצה, הרואה פיתוח וצמיחה בצורה הדרגתית, ראיית שכונת המגורים המשתלבת באופן טבעי וכחלק אינטגרלי במרקם הקיים במושבה. לצורך כך  הקימה המועצה המקומית צוות מקצועי בשיתוף אדריכלים מתכננים ויועצים מטעם משרד הבינוי והשיכון, והם פועלים יחד עם המועצה  לקידום תכנון השכונה בהתאם לחזון המועצה. מהנדסת המועצה, רחלי ליבוביץ' כהן ציינה כי צוות התכנון כולל יועצת המתמחה בשיתוף ציבור, ד"ר דפנה בן ברוך, לה ניסיון רב בצוותי תכנון, שיתוף ציבור ובתכנון ערים, זאת כחלק מהחשיבות שאנו רואים בשיתוף הציבור בהליך התכנון. "את העבודות נלווה במידע שוטף לתושבים. ביחד נעצב עתיד טוב יותר למושבה" הוסיפה מהנדסת המועצה.