פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 04-21

מיקום:

משרדי מנהלת צח"ר

מועד:

יום שלישי יד' סיון, 25.5.21, שעה: 18:30

נוכחים:

מר מוטי חטיאל– יו"ר

מר אריה אייל – חבר מועצה

מר גדי בן שימול- חבר מועצה

מר עמית הרפז- חבר מועצה

מר דובי מאור – חבר מועצה

גב' מעין בן נתן- חברת מועצה

גב' רינת יזרעאל- חברת מועצה

גב' סיגנית בורנשטיין- חברת מועצה

גב' אירית ברק  – מנכ"לית המועצה

עו"ד אייל נון- יועמ"ש המועצה

גב' מיטל כהן  – מבקרת פנים

מר אורי זלצר- גזבר המועצה

מר דני טל – מנהל מוניציפלי

גב' חגית ממן – מנהלת מרכז קהילתי

מר מיקי בניון- מנכ"ל צח"ר

נעדרו:

גב' רחלי רוטנברג- חברת מועצה

על סדר היום:

סעיף מס' 1- סיור בצח"ר

סעיף מס' 2- הצגת דוחות כספיים- מרכז קהילתי וצח"ר

סעיף מס' 3 – השבת הנחת רשות לוותיקים בגובה 25%

סעיף מס' 4 – פטור מוסד מתנדב- הוספיס ועמותת מפנה

סעיף מס' 5 – סגירת תברי"ם

סעיף מס' 6 –  עדכונים

 

סעיף מס' 2- הצגת דוחות כספיים- מרכז קהילתי וצח"ר

יו"ר – מזמין את נציגי המרכז הקהילתי להציג את הדו"ח הכספי לשנת 2020

דוח כספי מרכז קהילתי –

משה רו"ח של המרכז הקהילתי מציג את הדו"ח הכספי לשנת 2020 שאושר באסיפה הכללית ובהנהלת הממרכז הקהילתי.

מבקרת המועצה- האם המועצה מקבלת דיווח שוטף מהמרכז הקהילתי?

חגית ממן- יש נציגי מליאה וגם נציגים מהרשות שיושבים בהנהלת המרכז הקהילתי.

רו"ח משה – הקצבה כללי מהרשות לשנת 2020 1,100,044 ₪, המרכז הקהילתי סיים את השנה בעודף של 81,369 ₪.

חגית ממן- יש גרעון מצטבר למרכז הקהילתי , כל שנה אנו מכסים עוד קצת ממנו , זה לא כסף נזיל למרכז.

מעין- בשנה שעברה הצגת תוכנית לסגירת הגירעון, אם גם כך מוחזרות ההלוואות למה שחלק מהסכום לא יוקצה לעשייה?

חגית ממן- בבניית התקציב מגדירים 120 אלש"ח לכיסוי הגירעון.

רו"ח משה – ההלוואות הולכות וקטנות, מניח שייקח כ- 12 שנה לכסות את ההלוואות.

יו"ר- רוצה שראש פינה תהיה מובילה בגליל בתחום הספורט, כדאי לקיים חשיבת עומק איך מנף את התחום הזה. פחות אוהב שיש עודף של 80 אש"ח , כל סעיף בתקציב נדרש להיות מאוזן. יחד עם זאת שנת 2020 היא לא שנה שניתן להפיק ממנה באמת לקחים נוכח השינויים שקרו כל יום וכל רגע מבחינה תקציבית.

מזמין  את מיקי בניון ורו"ח להציג את הדוח הכספי של צח"ר.

 

דוח כספי א.ת צח"ר  –

סימה רו"ח של מנהלת צח"ר מציגה את הדו"ח הכספי לשנת 2020. השנה הסתיימה ביתרת רווח של 124 אלש"ח.

מיקי בניון- ניתן להתעמק בכל סעיף שתרצו, הדו"ח החתום הועבר אליכם ואני וסימה נשמח לענות על כל שאלה, רוצה כעת להתמקד בחלוקת הארנונה. שינינו הסכמים ב-2018 ומכך יש גידול בתחום זה, פעם אחת מהמדידות שנעשו ופעם נוספת ממשלמי הארנונה.

עמית- הייתה עלייה בהכנסות ועדיין נשאר חלקנו אותו דבר?

מוטי- גדלנו בהכנסות בצח"ר מ-2017, ובר"פ ירדנו בהכנסות כלליות.

מיקי בניון- תברי"ם שאני מקדם מגיעים ממשרד הכלכלה, הכנו תוכנית בשנת 2017 לפיתוח אזור התעשייה, תוכנית של עירוב שימושים – תעשייה ותיירות. בנינו צוות תכנון ונבנתה תוכנית נהדרת. מחוז צפון הקפיא את התוכנית, אבל אני לא מוותר עליה. חשוב לי לציין את התמיכה של המועצה בראש פינה, מרגיש נוח לשתף ולעשות דברים יחד, השותפות הזו חייבת להצליח למען התושבים, למען ילדנו שיישארו פה.

 

סעיף מס' 3 – השבת הנחת רשות לוותיקים בגובה 25%

 יו"ר – קראתי את שכתבו ברשתות החברתיות, הצלחת כל חברי המועצה היא שלא קיבלנו החלטה מהשרוול, ראש פינה נפגעה כלכלית משמעותית וההחלטה להוריד את הנחת הרשות לאזרחים ותיקים ובאותה נשימה להגיד שמי שזקוק יקבל את ההנחה הזו. זו היית הסוג של מלגה שהה נכון להפסיק מהמצוקה הכלכלית ולא חלילה פגיעה מכוונת בגיל השלישי. אחרי חג השבועות קיבלתי בשורה משמחת, נקבל סכום משמעותי שיסגור את ההלוואה המתוכננת ויישאר לנו עוד קצת ומכך יצאתי עם הודעה לציבור על שינוי ההחלטה להוריד את הנחת הרשות לגיל השלישי. רגע לפני שנצביע על השבת ההנחה, הגזבר מעונין להגיד כמה מילים.

גזבר המועצה- התבצע תהליך עבודה מסודר מאוד, שכלל מספר ישיבות של ועדת הנחות, ועד הנהלה וכמובן מליאה. הוצגה כל קשת האלטרנטיבות על מנת לעמוד בתקציב המועצה שאושר במליאה. חושב שההחלטה שאושרה על ידי המליאה בהמלצת ועדת הנחות יצרה סוג של אפליה שסקטור מסוים חש שנפגע לעומת האחר. הצעתי היא להגביל את כלל הנחות הרשות לכדי 200 מ"ר על מנת לפגוע בצורה מופחתת ושוויונית יותר בכלל מקבלי ההנחות.

גדי- זה הגדולה, להגיד טעינו.

אריה- לא חושב שטעינו

עמית- לשנייה לא חשבתי שלמישהו הייתה כוונה רעה, שמח שאפשר להחזיר את ההנחה למי שבאמת צריך.

מעין- חשוב שנלמד לעתיד שאם נצטרך לקבל החלטות כואבות משמעותי ההנגשה לתושבים. אנחנו חברי מועצה שלוקחים אחריות וכל הבאזז בפייסבוק הציג אותנו אחרת.

אירית- נעשתה עבודה מקצועית ורצינית של חברי המועצה וכן של הצוות המקצועי. במדיה הוצג מידע שגוי וחשוב להעמיד דברים באופן מדויק: ההנחה שבוטלה הינה הנחת רשות הניתנת באופן רוחבי. ההנחה על פי חוק מאפשרת לוותיקים העומדים בקריטריונים עד 30% ולשם כך נדרש להגיש בקשה. הנחה זו מאפשרת למי שאכן זקוק כלכלית להנחה לקבל אותה. לגבי ההנגשה: החלטת המליאה פורסמה באתר המועצה, בפייסבוק  ובמכתב שצורף לשומה. אכן יש להוסיף ערוץ נוסף של מכתב לפני קבלת השומה וכן מפגש הסבר וסיוע בהגשת בקשה זו בפרט ומיצוי זכויות ותיקים בכלל וזה מתוכנן ע"י צוות וותיקים וגביה.

יו"ר- רוב האזרחים הוותיקים מקבלים הנחות מעל ל- 30%, יש פה עניין פוליטי ורצון של אנשים מסוימים להישאר רלוונטיים פוליטית.

מנהלת הגבייה- נקיים אחת לחודש מפגש עם הוותיקים כדי לסייע בהגשת הטפסים, ישתתפו גם עובדות סוציאליות.

יו"ר- מעלה להצבעה השבת הנחת ארנונה לאזרחים ותיקים- מאושר פה אחד.

 

סעיף מס' 4 – פטור מוסד מתנדב- הוספיס ועמותת מפנה

 

יו"ר- מעביר את רשות הדיבור על נושא פטור מוסד מתנדב לסיגנית- יו"ר ועדת הנחות.

סיגנית- מדובר בהוספיס ובעמותת מפנה. יש אישור ל- 33% תשלום ארנונה זו השנה השלישית. עמותת מפנה הגישו בקשה לגבי דירה שמשמשת עבור משפחות שמגיעות לטיפול. לאחר התייעצות עם אייל אין אישור לתת הנחה לדירה, אלא רק למוסד.

אייל- ניתן לתת הנחה למוסד עד למה שמשרד הפנים הגדיר.

יו"ר- לקראת 2020 תתקבל החלטה באם לצאת בקול קורא לתמיכות בהתאם למצבה הכספי של המועצה.

מעלה להצבעה את סעיף הפטור למוסד מתנדב לעמותת מפנה ולהוספיס- מאושר פה אחד.

 

 סעיף מס' 5 – סגירת תברי"ם

גזבר המועצה- מציג שמונה תברי"ם שסוגרים את שנת 2020  (מצ"ב טבלה מרכזת).

גרעון תברי"ם לשנת 2020 עומד על 176 אלש"ח. חשוב לחדד שהכנסות 2020 טרם ברורות ואנו עדין מקבלים שיפויים על שנת 2020 כך שקשה ליצר צפי איך נסגור את השנה הזו.

יו"ר- מעלה להצבעה את שמונת התברי"ם שהוצגו – מאושר פה אחד.

 

סעיף מס' 6 –  עדכונים

 

יו"ר- מספר עדכונים:

  • שכונת האורנים- מוכנים לצאת למכרז לסיום השכונה. בדילמה אם לצאת עם משכ"ל או באופן עצמאי. העמלה למשכ"ל עומדת על -מיליון וחצי ₪. המצב כרגע במחלקת הנדסה מקשה על החזקת הפרויקט הגדול הזה. הביצוע עומד על כ- 25 מלש"ח ומחייב צוות מקצועי שילווה אותו. אנסה מול המנהל לבקש עיכוב ולעשות זאת דרך חברה כלכלית של ר"פ (הוקמה בשנת 96).

ניקח משרד מהנדסים שינהלו את הפרויקט שעלותו כ- 300 אש"ח. באומדן היום מחושב    2.5% לחב' ניהול ופיקוח ומשכ"ל רוצים 4.5% עבור ניהול הפרויקט.

  • ביום ה' מתוכנן סיור עם מתכנן המחוז יחד עם בני בן מובחר ואילן אור לקידום התיירות החקלאית.
  • וועדת גבולות- סיימנו הערכות לתגובה. נעשתה עבודת חקר בהיבט כלכלי, דמוגרפי ומשפטי ואנו מחכים לבקשה שנגיב.
  • מעגל תנועה דוד שו"ב- משרד התחבורה מבטל את כל ההרשאות מ-2018 מה שלא מומש ב- 2018/2019. בביקור אצל שר התחבורה העלינו את זה וכעת בדין ודברים מולם להחרגת הפרויקט. שוחחתי עם סמנכ"ל הכספים של המשרד ויצא מכתב למנכ"ל המשרד. בנוסף אנו חשופים לתביעה של הקבלן ואני מקווה שתוך שבוע וחצי העניין ייפתר, זה ציר מסוכן ואם המדינה לא תאפשר את העבודה לפנים שורת הדין אפעל לסגור את הכביש הזה. אחרי אסון מירון אני לא לוקח עלי סכנה שכזו שידועה מראש.
  • דרך גישה הרחבה ג'- קנו 2 אנשים את המכרז, מאמין שתוך חודשיים נצא לדרך.

 

רינת- מה בנוגע למכרזים של הגלריות? עומדות ריקות כבר זמן רב.

יו"ר- 2 גלריות עומדות ריקות, השאר מאוישות. גלריה אחת מיועדת למיזם קהילתי- "תוצרת מקומית" והשנייה תועמד לשכירות. בקרוב נצא למכרז.

הישיבה ננעלה בשעה 22:00

                             

_____________                                                                           _______________

מנכ"לית המועצה                                                                                    ראש המועצה