פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 03-20

מיקום:

מבנה רב תכליתי, ראש פנה.

מועד:

יום רביעי 24.6.2020 שעה 18:30.

 נוכחים:

מר מוטי חטיאל– יו"ר

גב' אירית ברק – מנכ"לית המועצה

מר גדי בן שימול – חבר מועצה

גב' מעיין בן נתן – חברת מועצה

מר אריה אייל – חבר מועצה

גב' רינת יזרעאל  – חברת מועצה

מר עמית הרפז – חבר מועצה

גב' רחלי רוטנברג – חברת מועצה

גב' ניצן בלום סלע – חברת מועצה

משתתפים:

עו"ד אייל נון – יועמ"ש

מר אורי זלצר – גזבר המועצה

גב' טניה קמינסקי – מנהלת הארנונה

מר דני טל -מנהל מוניציפלי

נעדרות:

גב' ענבל נעים – חברת מועצה

גב' מיטל כהן – מבקרת פנים

על סדר היום:

  1. אישור צו ארנונה לשנת 2021.

 היו"ר:  צו הארנונה צורף לעיונכם. אבקש מאורי גזבר המועצה להרחיב בנושא.

 אורי:  החומר נשלח אליכם בטרם יצאו הקווים המנחים. חושבים שהצעד הנכון הוא ללכת עם הבקשות שלנו.

אתחיל בהסברים לפי מספרי הסעיפים בדברי ההסבר שצורפו.

  • שינויים המצריכים אישור חריג משרי הפנים והאוצר: 

5.1 העלאת התעריף לצימרים עד 3 חדרים.

אורי:  בשנת 2019 אישרו העלאה חריגה למגורים של 6.6%. ולצימרים רק 4.1%. כתוצאה מכך נוצר עיוות שתעריף הצימרים עד 3 חדרים נמוך מהתעריף לצימרים 4 חדרים ומעלה ונמוך מתעריף מגורים. אנחנו מבקשים שיהיה תעריף אחד של צימרים (העלאה לתעריף של 4 חדרים ומעלה) ובמידה ולא יאשרו, לכל הפחות שיהיה שווה מהתעריף למגורים.

מוטי: מאחר ובעלי הצימרים לא דיווחו למועצה על מס' הצימרים, המועצה ספגה ולא יכלה לקבל מהמדינה שיפוי בזמן הקורונה. משרד הפנים העירו לנו איך זה שיש להם תעריף שהוא פחות ממגורים וביקשו שנתקן את העיוות.

יש אנשים שהם בתב"ע של תיירות ויש להם מעל 10 חדרים ומצהירים שיש להם 3 חדרים. יש בודדים שהם מתחת ל – 3 צימרים.

ישנם בעלי צימרים שידוע לנו בוודאות שהם מעל 4 צימרים. בקרוב נצא לסקר מדידות שיראה מה קיים בשטח.

המלצה שלי היא שכל הצימרים יהיו במחיר אחיד עד 4 צימרים . אופציה נוספת לפחות להשוות את הצימרים עד 3 חדרים למצב של המגורים. 

אריה: נושא הצימרים קשה מאד בשנים האחרונות ולא הייתי נכנס לרגע לשינויים מהותיים ומשנה סדרי בראשית. רק עכשיו יש מעט התעוררות. צימרים היא פרנסה מאוד קשה ויש מלחמה מתמדת בפרנסה וכמה שנים שבעלי הצימרים נושאים הפסדים לא קטנים. 

5.2 הפחתה חריגה ב 10% לבתי אריזה וקירור.

מוטי: מבקשים לאשר הפחתה חריגה  ב – 10%. מנסים לבוא לקראתם כדי להקל בארנונה. כשביצענו מדידות גילינו שהחישובים שנעשו בעבר מוטעים. בחנו מה קורה במרחב וראינו שבר"פ משלמים מחיר גבוה לעומת בבתי קירור באזור.

אני חושב שצריך לאפשר להם תחרות הוגנת. בשורה התחתונה כאשר מסדרים את השימושים הנכונים שקיימים בפועל הם ישלמו יותר על פי המדידה האחרונה יותר ממה ששילמו קודם.

 5.3 הפחתה חריגה לסככות ולאחסנה טפלה בשירותים מסחר

מוטי: לפי הצו הקיים היום אין מחסן באזור מסחרי. הרי אין עסק בלי מחסן ובסוף זה יהיה לפי מדידה בפועל. על פי הסיווג החדש נוכל לאפשר תעריף של מחסן עד 20% משטח החנות. חשוב שנשמור על העסקים, הם הדלק שלנו. אלמלא כן הם יסגרו ונפסיד יותר לטווח הארוך. לגבי סככות- אין הרבה כאלה בעסקים. גם לגביהם יחול התעריף המופחת. התעריף המוצע לסככות ואחסנה טפלה לפי ההגדרות בצו הוא הנמוך ביותר  שאפשרי לשירותים ומסחר.

לגבי סעיף 6.2

כרגע לא אכנס להסברים הטכניים בנושא מדידת הפרגולות. זה תיאור של מה שנדרש לפי חוק ופורט בדברי ההסבר.

6.3 סככה-

הוספת הגדרה לשטח סככה הצמודה לעסק.

6.4 שטח אחסנה טפל

הוספת הגדרה לשטח המשמש לאחסנה הצמודה או המופרדת מהעסק לצורך אחסנה ולא לפעילות של העסק.

6.5 הוספת הגדרה לבית תוכנה –

אין לכך משמעות כרגע אבל זה מתחייב מתקנות ההסדרים.

בנושא הטלת ארנונה ראשונה בשנת 2021 שאין לגביהם תעריף.

7.1 הוספת הגדרה ותעריפים לתיירות חקלאית –

נתחיל בנושא התיירות החקלאית. הטלות 1 של ארנונה ונתחיל בנושא של תיירות חקלאית.

מוטי: עד היום אין בר"פ מושג שנקרא תיירות חקלאית.התפיסה שלי לקדם את התיירות החקלאית בר"פ ואנחנו מנסים להוביל תב"ע ורוצים להיות ערוכים שיהיו תעריפים נכונים והוגנים לנושא.

בפועל קיימים במרחב מסביב לראש פינה עסקים בשטחים החקלאיים כמו קמפינג, סיורים וכו', ובעתיד יגיעו גם לראש פינה ואין לכך הגדרה בצו הארנונה.

אורי: יש 2 מרכיבים – קרקע ובינוי. בבינוי בקשנו את התעריף המינימלי ותעריף הקרקע הוא נגזרת של קרקע תפוסה כפעילות עונתית. התעריף יהיה ביחס לפעילות עונתית קרי 4 חודשי פעילות שנתית לערך.

7.2 מוסדות תרבות

בתי קולנוע ,סינמטק, בריכת שחייה  – מבנים שאינם למטרות רווח. עד כה לא הוטלה ארנונה על נכסים מסוג זה.

מוטי:  לא ניתן בחוק לפטור מארנונה של ראש פנה.

7.3 מוסדות רפואיים –

מוסדות טיפוליים שיקומיים סיעודיים ולא מרפאות לשימושים עסקיים. התעריף הוא המזערי לשירותים ומסחר.

7.4 בתי אבות

מתוכן בית אבות במחנה בינוי והתעריף הוא תעריף למגורים לפי תקנות ההסדרים.

7.5 מערכת סולארית –

תעריפים אלו נוספו למקרה שיוקם מתקן מערכת סולארית .

פה הלכנו על תעריפי המקסימום.

היו"ר מעלה להצבעה את אישור צו ארנונה לשנת  2021.

מאושר פה אחד.

הישיבה הסתיימה בשעה 20:00.

 _______________                                                _________________

 מנכ"לית המועצה                                                             ראש המועצה

פרוטוקול ישיבה שלא מן המנין 24.6.2020 – גרסת הדפסה