פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 07-22

מיקום:

חדר ישיבות מועצה מקומית ראש פינה

מועד:

יום שלישי כ"ד באלול תשפ"ב, 20.9.22בשעה 18:30

נוכחים:

מר מוטי חטיאל- יו"ר

מר אריה אייל-  חבר מועצה

מר עמית הרפז- חבר מועצה

גב' מעין בן נתן- חברת מועצה

גב'- סיגנית בורנשטיין- חברת מועצה

גב' רינת יזרעאל- חברת מועצה

נעדרים:

גב' רחלי רוטנברג- חברת מועצה

מר גדי בן שימול- חבר מועצה

מר דובי מאור- חבר מועצה

משתתפים:

עו"ד אייל נון- יועמ"ש המועצה

גב' מיטל כהן- מבקרת המועצה

מר אורי זלצר- גזבר המועצה

גב' רחלי ליבוביץ – מנהלת מחלקת ההנדסה

גב' אור טחן סער- מזכירת הישיבה

על סדר היום:

1.ביצוע תב"ע חדשה למושבה

2.תב"רים- מצ"ב טבלה

3.תמיכות סינמטק

4.ביטול הפקעה שצ"פ- אזור תעשייה צח"ר- תחמ"ש חח"י

5.מתן העדפה במכרזים לתושבי ראש פינה

6.אישור התקשרות עם קבלן מזגנים ללא מכרז בהתאם לסעיף 22 (ח) לצו המועצות המקומיות

7.הרמת כוסית


סעיף 1- ביצוע תב"ע חדשה למושבה

יו"ר- בראש פינה ישנה תב"ע ישנה מאוד הדבר יוצר בעיות של חריגות בנייה מבחינת אחוזי בנייה שלא ניתן להכשיר אותם. ביצוע תב"ע חדשה ידרוש עבודה יסודית כולל בחינת כבישים. אני מעריך שנצטרך לגייס כמיליון ₪ לצורך ביצוע התב"ע. מבקש לקבל את אישורכם לצאת לגיוס המשאבים, חושב שנוכל לגייס ממשרד השיכון. זו השקעה שתחזיר את עצמה. כרגע אנו נדרשים להצביע על החלטה עקרונית לצאת למהלך, מכרז ראשוני וביצוע אפיון.

יועמ"ש- אם כבר עושים את זה כדאי לעשות גם תצ"ר.

עמית- הדבר לא נעשה בראש פינה משנות ה-70.

יו"ר- נכון, וזה יאפשר לנו לצבוע שטחים לחניות ולהגדיל כופר חנייה.

מעלה להצבעה גיוס תקציב לביצוע תב"ע חדשה למושבה

מאושר פה אחד.

סעיף 2- תב"רים

גזבר- תב"ר גיזום עבר מול ועדת איכו"ס וקיבל את ברכת הדרך בעיקר לעבודות אקוטיות. יש כמה מוקדים שמחייבים טיפול.

יו"ר- מעלה להצבעה את תב"ר גיזום.

מאושר פה אחד.

גזבר- קיבלנו פנייה מרשות הטבע והגנים לחיבור ביוב בתל חצור שנמצא בשטח המוניציפלי שלנו. אנחנו מבינים שלא שולמו שם מעולם היטלים ואגרות. התוכנית היא להתחבר לקולחי גליל עליון כחלק משיפוץ שנעשה שם בבית הספר.

יו"ר- מאחר והשטח הזה באחריותנו אנו מחויבים לתת להם שירות.

מעלה להצבעה תב"ר חיבור ביוב בתל חצור.

מאושר פה אחד.

סעיף 3- תמיכות סינמטק

גזבר- בפרסום נתקלתי בבעיה בסעיף הנהלה וכלליות. הסינמטק חורגים ב-22% מהגדרת החשב הכללי.

יועמ"ש- אתם בעצם צריכים להצביע על כך שאתם מאמצים את העיקרון שקבע משרד התרבות לתמיכות לשנה זו.

יו"ר- מעל להצבעה תמיכות בסינמטק.

מאושר פה אחד. 

סעיף 4- ביטול הפקעה שצ"פ אזור תעשייה צח"ר חח"י

יו"ר- במליאה הקודמת מהנדסת המועצה ביקשה לקבל את אישורנו לביטול ההפקעה. עמית העלה שבנקודה מסוימת באזור המדובר יש סכנה לשקיעת הקרקע וביקשנו שמהנדסת המועצה תבדוק את הנושא מול חברת חשמל.

מהנדסת- סוכם שחברת חשמל תיקח יועץ קרקע ליועץ נוסף וכעת הם ממתינים לאישור שלנו כדי שיוכלו להתקדם.

עמית- שוחחתי עם מי שאחראית על הפרויקט בחברת חשמל על החשיבות שלשים לב שם שלא תהיה שקיעת קרקע.

יו"ר- מעלה להצבעה ביטול הפקעת שצ"פ

מאושר פה אחד. 

סעיף 5- מתן העדפה במכרזים לתושבי ראש פינה

יו"ר- ועדת מכרזים ביקשה להגדיל את אחוזי העדפה לתושבי המושבה מ-3% ל-5%. נושא המכרזים הוא מאוד רגיש ומורכב. החשש הוא שההעדפה לתושבים תגרום לכך שקבלנים מבחוץ לא יגישו הצעות בכלל מה שיגרום לכך שנשלם יותר משמעותית. כולנו תמימי דעים על הרצון שקבלנים מראש פינה יעבדו וישתכרו. אין בראש פינה קבלנים לעבודות גדולות אלא קבלנים בינוניים וקטנים. לדעתי הפער המקסימלי שאנו יכולים לתת לטובת תושב ראש פינה בין ההצעה הגבוהה לנמוכה היא 10 אלש"ח.

עמית- אני מציע שנגבש הצעה שבנויה על דירוג, נעזר באייל. ונביא את ההצעה למליאה. אנו רוצים לתת העדפה אבל שלא תהיה מוגזמת ונפסיד בה כסף כמובן.

יו"ר- אני מקבל דעתך. נקים צוות שיביא המלצה. מבקש רק לדייק שלמכרז שחמל של אולם הספורט יוצאים בהעדפה של 3%, חשוב לי שזה יהיה ברור.

יועמ"ש- ההחלטה היום היא 3% לכל תחום ונוכל להכניס למכרז גם פרמטרים של איכות.

סעיף 6- אישור התקשרות עם קבלן מזגנים ללא מכרז

יועמ"ש- סעיף 22 (ח) לצו המועצות המקומיות אומר שאם יש מכרז שנכשל ומליאת המועצה יכולה לאשר פטור ממכרז ולתת את העבודה לקבלן בתנאי המכרז בלבד.

מעין- האם נוריד מהניירת זה יקל על הקבלנים להגיש הצעות?

יו"ר- מה שהחוק מחייב אנחנו נדרוש.

הגישו 4 הצעות מחיר, הזולה ביותר היא של ש.ח.ל אנרגיה ב- 134,447 ₪, הוא גם נתן את ההנחה הגבוה ביותר מהמציעים. רחלי, קיבלתם עליו המלצות?

מהנדסת- כן, קיבלנו עליו המלצה על פרויקט שעשה בגליל עליון.

יו"ר- מעלה להצבעה

מאושר פה אחד.

יו"ר- קיבלנו 50 אלש"ח ממשרד הפנים לביצוע מיזם כלכלי של שילוט ברחבי המושבה. ברמה האישית פחות התחברתי לזה.

מהנדסת- אם אנחנו מחליטים על שפה אחידה וחוקי עזר על שילוט זה יכול להיות יפה.

סיגנית- יש לנו יכולת לשלוט בשלטים האחרים בתוך הסנטר נגיד?

זה יאפשר הכנסה נוספת למועצה משילוט ויסיע לעסקים זה לאו דווקא רע.

מעין- אפשר לעשות שלטים שמתאימים לראש פינה.

יו"ר- אנחנו לא צריכים להחליט כרגע, נחשוב על זה ונדבר על זה שוב.

הישיבה ננעלה בשעה 21:00 

_____________                                                                                           _______________

מזכירת הישיבה                                                                                         ראש   המועצה

אור טחן סער                                                                                            מוטי חטיאל