פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 06-23

מיקום:

חדר ישיבות מועצה מקומית ראש פינה

מועד:

יום שלישי ה' אלול תשפ"ג, 22.08.23 בשעה 18:30

נוכחים:

מר מוטי חטיאל- יו"ר

מר עמית הרפז- חבר מועצה

מר גדי בן שימול- חבר מועצה

מר אריה אייל-  חבר מועצה

גב' מעין בן נתן- חברת מועצה

גב' רינת יזרעאל- חברת מועצה

מר דובי מאור- חבר מועצה

גב'- סיגנית בורנשטיין- חברת מועצה

מר ניר קפלן- חבר מועצה

משתתפים:

עו"ד אייל נון- יועמ"ש המועצה

מר שלום לטמן – ממונה על הבחירות מטעם משרד הפנים

גב' מיטל כהן – מבקרת המועצה

גב' נעה שרוני- מזכירת הישיבה

 על סדר היום:

 1. הזדהות סיעות.
 2. בחירת ועדת בחירות.

היו"ר:  אנחנו נפרדים ממיטל כהן, מבקרת המועצה. מיטל עוברת למשרה מלאה במ"א גליל עליון ואנחנו מאחלים לה בהצלחה.

 סעיף 1: הזדהות סיעות:

 שלום: מציג את עצמו ומסביר את הליך הזדהות הסיעות ובחירת ועדת הבחירות. מעדכן שיהיה במועצה ביום חמישי הקרוב ה 24.8.23  בין השעות 17:00-20:00 לחלוקת חוברות.

הזדהות החברים:

מוטי חטיאל: מזדהה לסיעת: ראש פינה של כולנו, אותיות: לב, בא כח: מוטי חטיאל.

מעיין בן נתן: מזדהה לסיעת: ראש פינה של כולנו, אותיות: לב, בא כח: מוטי חטיאל.

גדי בן שימול: מזדהה לסיעת: ראש פינה של כולנו, אותיות: לב, בא כח: מוטי חטיאל.

דוד מאור: מזדהה לסיעת: ראש פינה של כולנו, אותיות: לב, בא כח: מוטי חטיאל.

סיגנית בורנשטיין: מזדהה לסיעת: ראש פינה של כולנו, אותיות: לב, בא כח: מוטי חטיאל.

רינת יזרעאל: מזדהה לסיעת: ראש פינה של כולנו, אותיות: לב, בא כח: מוטי חטיאל.

אריה אייל: לא יכול היה להגיע, שלח מכתב שהוא, מזדהה לסיעת: ראש פינה של כולנו, אותיות: לב, בא כח: מוטי חטיאל.

עמית הרפז: מזדהה לסיעת: המושבה שלנו, אותיות: זך, בא כח: עמית הרפז ממלאת מקום: אלישבע רובין.

ניר קפלן: מזדהה לסיעת: קהילה, שותפות, בית, בא כח: אילה דקל שטיינר.

שלום: כל 9 החברים הזדהו, ניתן לבחור ועדת בחירות.

סעיף 2: בחירת ועדת בחירות:

נציגי ראש פינה של כולנו:

 1. מוטי חטיאל – מ"מ רותי שביט
 2. מעיין בן נתן – גילה רוטנברג
 3. גדי בן שימול – אברי רז
 4. סיגנית בורנשטיין – דן רוטנברג
 5. דוד מאור – דוד אטמור
 6. אריה אייל – גיל שפרירי
 7. רינת יזרעאל – איילת חן

נציגי המושבה שלנו:

 1. עמית הרפז

 נציגי קהילה, שותפות, בית:

 1. ניר קפלן

בחירת יו"ר:

מציע את עצמו: מוטי חטיאל

עמית הרפז: נמנע

כל השאר: בעד.

 

הישיבה ננעלה בשעה  19:00

___________                                                                              ____________

מזכירת הישיבה                                                                        ראש   המועצה

נעה שרוני                                                                                          מוטי חטיאל