פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 07-20

מיקום:

משרדי המועצה המקומית, ראש פנה

מועד:

יום שלישי ח בכסלו, 24.11.20, שעה: 18:30

נוכחים:

מר מוטי חטיאל– יו"ר

מר גדי בן שימול- חבר מועצה

מר אריה אייל – חבר מועצה

מר עמית הרפז- חבר מועצה

גב' ניצן בלום סלע – חברת מועצה

גב' מעין בן נתן- חברת מועצה

גב' רחלי רוטנברג- חברת מועצה

גב' אירית ברק  – מנכ"לית המועצה

עו"ד אייל נון- יועמ"ש המועצה

מיטל כהן  – מבקרת פנים

מר אורי זלצר- גזבר המועצה

גב' רחלי ליבוביץ- מהנדסת המועצה

נעדרו:     

גב' סיגנית בורנשטיין

מוזמנים:

מר מיסרה מחאג'נה – יועץ סביבתי

גב' טניה קמינסקי- מנהלת הגבייה במועצה

על סדר היום:

 1. תברי"ם-
 • תב"ר PV לוחות סולריים על גגות מבני ציבור
 • תב"ר עיצוב מרחב לימודי M21
 • הגדלת תב"ר תאורת לד
 1. מנהלת גבייה- מחיקת חובות
 2. ראש המועצה – אישרור החלטות מהמליאה שהתקיימה בזום בתאריך -20.10.20
 3. המלצות ועדת איכות הסביבה- עמית הרפז
 4. מנכ"לית המועצה- מינוי ועדת איכות הסביבה
 1. ראש המועצה – עדכונים

 

 1. תברי"ם:

 • תב"ר PV – לוחות סולריים על גגות מבני ציבור

גזבר- מציג נתונים כלכליים על הפרויקט-

הלוואה דרך מפעל הפיס- 1,800 מלש"ח. משרד הפנים מתייחס להלוואות האלו בנפרד מהלוואות רגילות. המודל הכלכלי ל25 שנה.

יו"ר-  מדובר בפרויקט חשוב וכלכלי. לרשות תנאי הלוואה מעולים P-1 ההלוואה תוחזר לאחר 7 שנים, יישארו בקופת המועצה כ- 270 אלש"ח בשנה.

מיסרה יועץ קרינה- מכרז שיצא דרך האשכול- נעשה סקר בשטח ונבדקו גגות. לא מונה נטו, הסדרה תעריפית . 45 אגרות ל-25 שנה. לרשויות 55 אג' .

270 אש"ח לשנה – החזר הלוואה, מהשנה הראשונה 40 אלש"ח שנותרים במסגרת התקציבית של המועצה. לאחר 6 שנים המועצה תידרש לשלם כ-21 אלש"ח בשנה.

אריה- על איזה מבנים מדובר?

יו"ר- אולם ספורט, בי"ס, מתנ"ס- מבנה מרכזי, חדר מחול, רב תכליתי

מיסרה- לעניין החלפת הגג באולם ספורט- מפעל הפיס נותנים להגדיל את ההלוואה בעוד 20% למקרים כאלו. הגדלה של עוד 360 אש"ח.

גדי- אם רוצים לעשות מיזוג צריך לטפל בגג.

יו"ר- מיזוג אולם ספורט יעלה ב21 , ישנה חשיבות גדולה בטיפול בגג לפני הנחת הפנלים.

מיסרה- הקטנה בצריכת חשמל של המבנה עצמו בגלל ההצללה , מוריד טמפ' ב-7 מעלות.

משרד הגנת הסביבה בדק את ההשלכות והוציא הנחייה במרץ 20 שאין שום סכנה מהמערכת ביקש להרחיק 4 מ' את הממירים מאזור השהייה. הממירים לא על הגג אלא במקום אחר.

ניצן- כל הממירים השנאים וכו' אחרי הסקר שעשיתם נמצאים במרחק גדול יותר מהתקן?

מיסרה- כן. בדקנו מצב קיים כיום בסיום  נבדוק שוב שאין בעיה של קרינה.

אריה- מבקש את זה בכתב, עם התחייבות מתכנן מול ראש פינה שיש אם יש יותר קרינה לא מקבל כסף ל- 25 שנה.

ניצן- רוצים לראות שיש קבלן שעושה את כל הדרישות של בדיקת הקרינה.

רחלי- המכרז לקבלן ביצוע יצא ל-3 אשכולות.

יו"ר- נבדוק משמעות כלכלית של  החלפת הגג לפאנלים מבודדים. כרגע מתקדמים מול מ.הפנים לקידום ההלוואה.

מיסרה- נבחרו 2 קבלנים ולמועצה תינתן הבחירה מי מהם לבחור. המפרט הטכני של המכרז הוא מאוד קשוח. ניקוי הפנלים בתוך התחשיב.

יו"ר- עד מתי ההגשה?

מיסרה- אני צריך להתקדם עם חברת חשמל , יש פחות משבוע ואני צריך החלטת מליאה.

היו"ר- מעלה להצבעה את אישור התב"ר ולקיחת ההלוואה- מאושר פה אחד.

לא נצא לעבודה לפני הצגת התחשיבים לחברי המליאה.

 • תב"ר עיצוב מרחב לימודי M21

יו"ר- שמח לבשר כי התקבל אישור ממשרד החינוך לכיתה נוספת ל-M21 עד היום בוצעו 3 כיתות בבית הספר.

מעלה להצבעה תב"ר עיצוב מרחב לימודי M21  – מאושר פה אחד.

 • הגדלת תב"ר תאורת לד

גזבר-מציג את התב"ר- מקורות מימון

227 אלש"ח: משרד הכלכלה

1 מלש"ח: מענק משרד הפנים

354 אלש"ח : מלוות מועצה

יו"ר-  מעדכן כי אנו במו"מ עם משכ"ל והחברה המבצעת על פיצוי כספי עקב פיגור בביצוע הפרויקט.

עמית- הפנסים הנוכחים פוגעים בבריאות. מעריך שבעוד שנתיים יהיו פנסים באיכות טובה  יותר.

יו"ר- מעלה להצבעה הגדלת תב"ר תאורת לד – מאושר פה אחד.

 1. מחיקת חובות

מנהלת הגבייה- יש אישור של ועדת הנחות ויועמ"ש- מפרט בקשות למחיקת חובות.

מעין- מה המשמעות של זה?

יו"ר- ירידה בהכנסות ושינוי בספרים של חובות למועצה.

מעלה להצבעה סעיף מחיקת חובות – מאושר פה אחד

 

 1. אישרור החלטות מהמליאה שהתקיימה בזום בתאריך -20.10.20

 • אישור תב"ר שיפוץ בית היקב

גדי- לקחו 70 אלש"ח בשביל משרד לבית היקב. ולשיפוץ שרותי אולם ספורט אין כסף.

בשביל 20 אנשים שמגיעים לבית היקב צריך להוציא סכום כזה? ועוזרת, ואם בית כל כך הרבה בזבוז כספים. שחקני כדורסל שמבקשים שעון ולא מקבלים. אתם מנותקים, הציבור לא רוצה להיכנס הנה, שלא נדבר על היחס לעובדים.

יו"ר-  לא מדובר רק בשיפוץ משרד, נצבע המבנה שופצו השרותים- נעשו התאמות לטובת הגיל השלישי. שופץ המטבח כדי לעמוד בהנחיות משרד הבריאות. תוקנו דלתות המטבח והוחלף הציוד בו והותקן בר מים. כמו כן פונה חדר המכונות והוכשר לשמש כמקום מפגש לעו"ס ותיקים עם ותיקי המושבה. ובנוסף שופץ מרחב עבודת הצוות של מרכז הוותיקים. יש בר"פ מעל 600 ותיקים. עובדת הניקיון שציינת היא לא עובדת ניקיון היא אם בית שדואגת גם למזון לחברים שמגיעים לבית היקב. אני נפגש עם הציבור בשכונות ויהיה עוד סבב בשכונות. לגבי העובדים נעשה תהליך הסדרת שכר ובו עובדים שקיבלו חריגות בשכרם שלא ע"פ התקנות-החריגות תוקנו. במקביל עובדים שלא קיבלו את התנאים הסוציאליים המגיעים להם- גם היבט זה תוקן

מעין- גדי אתה מציע לעגל פינות?

ניצן- ועדת ביקורת לא התכנסה כל כך הרבה זמן זה גם לא תקין.

מבקרת המועצה- ועדת ביקורת לא התכנסה הרבה זמן בשל התפטרות שני חברי מליאה מתפקידם כיו"ר ועדה. עד להתפטרות הועדה התכנסה באופן תקין.

יו"ר-  אנחנו בתקופה שלא יכולנו להיפגש הרבה זמן ואי אפשר להתעלם מזה. התקיימה פגישה עם אחראי משרד התרבות על שעון העצר שנקבל ל2021 ובהמשך נפגשתי עם המרכז הקהילתי, שאמר שאין להם תקציב. אמרנו שנזמין ונחייב את המתנ"ס . מנהלת המתנ"ס הודיעה לי שהיא תרכוש את השעון. לא מכיר שיש בעיה.

גזבר-  גדי, לגבי אולם הספורט התקבלה בקשה לנושא השעון ונפתח קול קורא ומקדמים בקשה גם בנושא השרותים והמיזוג.

ניצן- הכסף היחסי עבר ?

יו"ר-  בחלק מהדברים כן בחלק מהדברים לא.

ניצן- למה? זה כסף שאנחנו אישרנו.

יו"ר- מה שבוצע מהכסף הועבר.

גדי- לקחת הכל אליך מהמתנ"ס והשארת שם פרורים. ותיקים זה לא 600 כי רובם לא לוקחים חלק במועדון.

יו"ר-  מה אתה מציע? לא לתת להם מקום?

גדי-  לפני שבועיים התקשרה תושבת קשישה, ביקשה שמיכה מעו"ס שענתה שאין תקציב. לקחתי לו שמיכה חדשה.

יו"ר-  שים לב מה עשית , במקום להעלות את הבעיה במועצה הלכת ונתת פתרון מקומי. מחלקת הרווחה בתקופה הזאת עובדת כמו שלא עבדה מעולם.

גדי- יש מבוגרים שאף אחד לא מגיע אליהם.

יו"ר- טיפול בגיל השלישי לא נגמר בשמיכה, גם בטיולים והרצאות . לגברת עם השמיכה צריך לעזור וגם לאלו שמגיעים לבית היקב.

אריה- גדי מעביר מסר חשוב. שמעתי על פניות רבות שלוקח להם זמן להיענות. צריך לצאת לסקר מסודר לכל שכבות הגיל וזה חלק מהשאלות האלה ונקבל תשובות על שביעות רצון מהמועצה.

יו"ר- ביקשתי שצרכני המחלקות השונות יענו על סקר ואז אוכל לקבל תמונת מצב.

אריה- גדי אני חבר הנהלת מתנ"ס ויש דברים שקורים במושבה ולא תמיד המתנ"ס עוקב אחרי הדברים. ברמת הניהול המתנ"ס הוא חלק מהמועצה.

גדי- ומה עם סופר ספיר?

יו"ר-  מתחם סופר ספיר במסלול של סגירה. אין לדבר הזה זכות קיום במקום הזה.

יועמ"ש- הוא קיבל התראה ויכול לתקן תוך 30 יום , מה שלא יקרה . צו סגירה זה הליך שלוקח בערך שנה.

יו"ר-  ביקשתי מהפקח שכל בוקר יהיה שם ויזמין משטרה, יש דוחות שהם לא בסמכות פקח המועצה.

מעלה להצבעה תב"ר שיפוץ בית היקב- מאושר ברוב קולות.

בעד- מוטי, מעין, עמית, אריה, רחלי.

התנגדו- גדי וניצן.

ניצן- כל נושא יכול לעלות לדיון כמה וכמה פעמים עד שיאושר?

יועמ"ש-  ראש הרשות יכול.  שהתחילה הקורונה נתנו אישור לישיבות בזום. לגבי רשויות מקומיות אישור בסבב טלפוני או בכתב ונתון לפרשנות של יועמ"ש. הטבלה שאתם מקבלים לאישורי החלטות יכנס לתקוף רק אחרי אשרור מליאה כמו זו. אם יש התנגדות צריך לשאול אם מישהו רוצה להוסיף משהו ומיד להצביע על החלטות שלא עברו.

רינת-  השורה התחתונה , כמו שאמרתי אז לא מקובל להתחיל פרויקט ואז להביא לנו לאישור.

יו"ר-  כספי מפעל הפיס לא עברו בתב"ר מועצה כל השנים  אלא בכרטסת, הגזבר הציג לי כי יש צורך באישור תב"ר וכי קודם זה לא עבר נכון. אין לי כוונה לצאת לעבודה לפני אישור שלכם.

גדי- אם יש סכום אני חושב שנכון להעלות פה את הסכום ושנעלה רעיונות מה לעשות עם הסכום.

יו"ר- אני משתדל לשתף את כולכם בדברים שנעשים פה, אני מתייעץ אתכם לפי תחומים שחשובים לכם, וזה דו כיווני תעלו מולי דברים שחשוב לכם לקדם.

אריה- אני מקבל את מה שמוטי אומר ויש לנו הזדמנות עכשיו להעלות מה שחשוב לנו טרום תקציב וזה יהיה בסיס לישיבת תקציב.

עמית- צריך לדעת מה מסגרת תקציב. את רוב הדברים בתקציב קשה להזיז.

יו"ר- אנחנו מאוד מקשיבים לכם, עלה נושא גינת כלבים וזה בטיפול.

עמית-  התחושה שלי היא שאני לא שותף.

ניצן- המליאה זה מקום לחשיבה משותפת ולראייה רוחבית ולא רק לחינוך שבו אני מעורבת. אני מעלה דברים שלא מקבלים התייחסות, פרוטוקולים של ועדות שלא קיבלנו, נושאים למליאה שלא מקבלים התייחסות.

יו"ר-  אני מזמין אתכם להיפגש איתי אחת לשבועיים. במועצה עובדים פה סביב השעון כדי לקדם דברים שחשובים לראש פינה, יש פה עומס אדיר של פעילות. אם דברים לא קורים זה לא מזלזול אלא תיעדוף נושאים שמטפלים בהם.

ניצן- כל אחד מאתנו בא לקדם את ראש פינה, ולא משנה לי מי עומד בראשה. יש את הדרך והרצון לשתף ולשמוע ולעשות דברים בצורה נעימה ואני לא מרגישה שזה לא המצב.

גדי- לא מבין למה המנכ"לית לא פוגשת תושבים?

יו"ר-  המנכ"לית פוגשת תושבים ופנויה לשיח עם התושבים הן במסגרת מפגשים בשכונות והן בתיאום מראש, בהמשך לפניות הנושאים מטופלים ע"י המחלקות השונות ומתבצע מעקב.

 • אישור תוכנית תיירות חקלאית- חניון קמפינג ראש פינה

יו"ר-  מ2010 יש פה רצון לקדם תיירות חקלאית, הדבר נעצר בתחילת הקדנציה שלנו, והקורונה עצרה את זה. לפני חודש פניתי למשרד התיירות, אחראית מהמחוז רוצה לקדם את זה ברמה המחוזית . יש בקשה לתב"ע נקודתית של ארז רסקי ועוד שותף שלנו. חושב שנכון שנהיה שותפים, לא בהשקעה כספית. בקידום.

עמית- קטיף עצמי זה תיירות חקלאית, במקרה של קמפינג זו פגיעה בתיירות בגליל משום שזה שטח פתוח. זה לא בראש פינה. אם זה היה צמוד ליישוב לא הייתי מתנגד.

אריה- זו פעילות מבורכת ויכול לעזור לחקלאים. ואז אפשר לעבור אצל החקלאים לתיירות חקלאית.

עמית-  אני מתנגד למבני קבע, שהפרויקט ייסגר מבני קבע ישמשו לדברים אחרים.

יו"ר-  כל המבנים שקיימים שם עם היתר ורישיון. בכל קמפינג של אוהלים יש מבני קבע של שירותים ומטבחונים.

ניצן- התוכנית הזו בגיבוי של החקלאים וכבר שנים על השולחן.

מעין- בעצם אי אפשר לעשות שינוי ייעוד אחר כך?

רינת- יש פה עוד תוספות על המבנים שקיימים.

מוטי- ככל שנהיה מעורבים בזה נוכל לשלוט בזה.

מעלה להצבעה אישור תוכנית תיירות חקלאית- חניון קמפינג ראש פינה– אושר ברוב קולות.

התנגד- עמית הרפז

 1. ועדת איכות הסביבה

עמית- רעש מבי"ס לטיסה – לא צריך גורם רעש נוסף על שדה התעופה

אריה- יש מדידות רעש?

עמית- רק מהכבישים

יו"ר- צריך לחשוב איך להביא את המלצות הועדה למליאה. ועדת חובה צריכה לסכם ולשלוח עיקרי דברים ולהחליט מה להביא לישיבת מליאה.

עמית- מקבל. מה לגבי ריסוס בשטחי הישוב?

יו"ר-  אפשר להחליט לא לרסס אלא לעשות עבודה עם חרמשים בעשבייה מסביב לר"פ. מחויבים לתושבים ולכיבוי אש למניעת שריפות. הצעתי שנשתמש ברסק הגזם ונפזר ליד בתים כנגד עשבייה.

אריה- אפשר לעבור עם טרקטור ולעשות פס אש. הרעיון של הרסק זה נהדר, צריך לזה תוכנית אופרטיבית.

יו"ר-  לצאת בקול קורא לתושבים לפיזור בשכונות , לעשות פיילוט בשכונה מסוימת.

 1. מינוי ועדת איכות הסביבה

מנכ"לית-  זו ועדת חובה , יו"ר חבר מליאה ושני חברי מליאה נוספים, מבקשת להביא למליאה בחירה של 3 חברי מליאה, ישתתף בוועדה גם דני, המנהל המוניציפלי.

יו"ר-  אני אהיה שותף לוועדה, ואריה . כרגע יש 3 חברים

מנכ"לית-  מבקשת לאשר את עמית כיו"ר הועדה- מאושר פה אחד.

יו"ר- מעלה לאישור את החברים בועדת איכו"ס- מאושר פה אחד.

 1. עדכונים ראש המועצה-

ראש פינה נקייה מחולי קורונה, יש בבידוד , מהגן הדו לשוני גם הורים וגם ילדים.

70 תושבים הגיעו לבדיקת קורונה שיזמנו.

אתגרים- מכינים שלד לתקציב 21, תקציב מאתגר. יש עליה בהסעות החינוך, נציג לכם הכל בצורה מסודרת.

הישיבה ננעלה בשעה 22:00

____________                                                                           _______________

מנכ"לית המועצה                                                                                    ראש המועצה