פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 01-19

מיקום:

משרדי המועצה המקומית, ראש פינה

מועד:

יום שלישי, כ"ד טבת תשע"ט, 01.01.2019 , שעה: 19:00

נוכחים:

מר מוטי חטיאל– יו"ר

גב' שירה יערית ינאי – חברת מועצה

מר גדי בן שימול – חבר מועצה

מר אהרון ברנזון – חבר מועצה

גב' רינת יזרעאל  – חברת מועצה

מר עמיר ילוז – חבר מועצה

גב' רחלי רוטנברג – חברת מועצה

מר ניר קבלו – חבר מועצה

גב' ניצן בלום סלע – חברת מועצה

משתתפים:

מר דב אריאל – גזבר המועצה

עו"ד אייל נון – יועמ"ש

גב' מיטל כהן – מבקרת המועצה

גב' ענת שרון פרץ – רכזת בקרה ופרויקטים

גב' תמי שורץ – דוברת המועצה

על סדר היום:

 1. אישור פרוטוקול 10-18.
 2. אישור מוטי חטיאל כנציג המועצה בדירקטוריון צח"ר.
 3. אישור מוטי חטיאל ודב אריאל כמורשי חתימה.
 4. אישור מנהלת לשכה – משרת אמון.
 5. אישור שכר מנהלת לשכה.
 6. מתן 5% הנחה למשרתי מילואים (לבקשת גדי בן שימול).
 7. ביטול תוכנית מחנה בינוי ויציאה לתכנון מחדש (לבקשת אהרון ברנזון(
 8. פדיון ימי חופשה של אביהוד רסקי (לבקשת אהרון ברנזון).
 9. שכונת האורנים – סטטוס (לבקשת ניר קבלו).
 10. ציר דוד שו"ב (לבקשת ניר קבלו).
 11. דיווח.

 

 1. אישור פרוטוקול 10-18

היו"ר מוטי: מאחר ולא הוגשו הערות לפרוטוקול, מבקש לאשרו.

הנושא עולה להצבעה.

מאושר פה אחד.

 1. אישור מוטי חטיאל כנציג המועצה בדירקטוריון צח"ר.

     היו"ר מוטי: מבקש לאשר אותי כנציג המועצה בדירקטוריון צח"ר.

הנושא עולה להצבעה.

     מאושר פה אחד.

 1. אישור מוטי חטיאל ודב אריאל כמורשי חתימה

היו"ר מוטי: מבקש לאשר אותי ואת דובי כמורשי חתימה של המועצה.

 עמיר: חשוב שתהיה עוד עין מכוונת או גורם נוסף, למקרים שאחד מכם צריך לקבל סכום כסף.

אייל: אם יהיה תשלום של ניגוד עניינים, נדון בנושא באופן נקודתי. הסכום שמוטי    ודובי חותמים עליו אינו מוגבל. האשרור צריך להיות עפ"י הכתוב בחוק.

מיטל: לעשות בקרה על התהליך זה נכון מאוד.

ניצן: לפני שהוא קורה, לא אחרי שהוא קורה.

אהרון: חושב שאייל צודק. המבחן הוא השקיפות, הניקיון הציבורי והמידתיות וכשתרגיש שיש משהו ששווה דיווח, אני בטוח שתודיע על כך למליאה.

היו"ר מוטי: אני מתכוון לדווח על כל חריגה שתהיה בתקציב.

הנושא עולה להצבעה.

מאושר פה אחד.

 1. אישור מנהלת לשכה – משרת אמון

היו"ר מוטי: בחרתי במנהלת לשכה, שתחליף את מנהלת הלשכה הקודמת. יש לה נסיון בניהול משרד ובארגון מערכות. למרות שזו משרת אמון, צריך להעלות זאת  לאישור מליאת המועצה.

עמיר: משרות אמון הן בד"כ אמון לראש הרשות ופחות אמון לציבור ולכן ראוי שמינויים יהיו דרך מכרז פנימי ואח"כ חיצוני וזה נכון ברמת העיקרון ונכון מבחינת הנראות הציבורית.          

 

היו"ר מוטי: יש דברים שצריך לסמוך על ראש המועצה למען מטרה אחת, ע"מ לקדם את הישוב. חשוב לדעת שהיועמ"ש בודק את תנאי הסף של המועמדת למשרת אמון.

 אהרון: אתה זה שתבחר עם מי אתה רוצה לעבוד, זו זכותך, אך חשוב לי לומר מס' דברים על מנהלת הלשכה הקודמת, שעבדה עוד בימי צבי, עליו השלום, איתי ועם אביהוד. היא נכס בלתי רגיל בידע, בחכמה, בניסיון, בטביעת העין ובחריצות ואני חושב שבאופן אישי אתה מפסיד. יש לה מצבור ידע אדיר שאתה צריך לשלבים אלו, אבל משרת אמון היא משרת אמון. יש לה זכויות מלאות כרימון לטובת כולנו, אבל זה שלך.

היו"ר מוטי: מנהלת הלשכה הקודמת עשתה עבודה טובה כמנהלת לשכה של אביהוד ואביהוד היה מרוצה ממנה, אך ברצוני לעשות זאת בדרך אחרת.

הנושא עולה להצבעה.

מאושר פה אחד.

 1. שכר מנהלת לשכה

נושא שכר – חסוי.

 1. מתן 5% הנחה למשרתי מילואים (לבקשת גדי בן שימול)

היו"ר מוטי: עפ"י החוק ניתן לתת עד 5% לחיילי מילואים. נכון להיום ההטבה נגמרת באפריל 2019. הנושא הועלה במליאה הקודמת ולא קודם.

ניר: מבקש שכאשר עולה נושא כזה שיצורף חומר או הסבר כלשהו בנושא.

היו"ר מוטי: זה אישור עקרוני ברמת ארצית ונתון להחלטת המועצה.

ניצן: יכול להיות שהחוק יוארך.

שירה: אפשר להחליט שבמידה והחוק יוארך, ההנחה תמשך אוטומטית ולא נצטרך להגיש בקשה מחדש.

אייל: בהחלט אפשר לאשר זאת.

היו"ר מוטי: כרגע נאשר את זה. חברי המועצה המשרתים במילואים לא ישתתפו

בהצבעה.

היו"ר מעלה להצבעה. לא משתתפים: מוטי, ניצן, שירה, עמיר, ניר.

בעד: אהרון, גדי, רחלי, רינת.

מאושר ברוב קולות.

 1. ביטול תוכנית מחנה בינוי ויציאה לתכנון מחדש (לבקשת אהרון ברנזון)

אהרון: הנושא מסתובב בחלל האוויר כבר 6-7 שנים. משרד הביטחון ביקש מהמועצה להעלות רעיונות. יש מסקנה שצריך לחזק המרכזיות של ראש פנה באזור בדברים ציבורים מניבים ולא מסחריים, כגון בית אבות, קאנטרי וכו'. באיזשהו שלב היה סיפור עם אסותא – מרפאת מומחים שתתבסס על MRI שבזמנו לא היה בצפת. לפני חודשיים התכנסה הועדה האסטרטגית והוצגה לנו תכנית שעשה אבישי. להפתעתי מברר שיש שם 57,300 מ"ר. זה הפוטנציאל וחלוקה של כל מי שיבוא לבנות שייקח גם את הפוטנציאל הזה ואם ירצה, גם בהקלות, יעשה עם זה גם יותר. העליתי את הנושא שאין התייחסות למ"ר ולנושא התחבורתי. הדבר נעשה בהסתר, הוא נותן תעסוקה ומסחר מפלצתיים ועל הדרך הורס את מגרש הכדורגל שלנו ורוצה לקשור את זה בשכונה הצפונית, שהתנו אותה בזה שיהיה פתרון תחבורתי. כאשר ביררתי היכן זה עומד התברר לי שזה נמצא במערכת התכנון הממוחשבת. תכנית כזו גדולה משמעותית וזוועתית היתה צריכה לעלות במועצה. תוך כדי שאני מברר את הנושא זה כבר הוצג במבא"ת. טוב עשו שהביאו את אדריכל אבישי להציג את התוכנית.

אבישי: מציג את התכנית. צריך להציג תכנית עם נספחים כגון ניקוז תנועה ותחבורה. לקחנו את טורס שהוא אחד הגדולים. הוא הגיע לכל מיני פתרונות שעדיין לא הושלמו ולכן התכנית שלו לא עלתה כתנאי סף. בפגישה עם סבג העלנו כמה נספחים, נספח ניקוז ותנועה. זימנתי את אהרון לישיבה בכדי שיציג מה נאמר שם. בגדול אחרי שבוע ביקשו מטורס לעצור. כרגע התוכנית נמצאת פיזית בועדה לפני קבלת תנאי סף.

אבנר סבג אמר כי לפני  כל דיון בועדה יהיה דיון ראשוני, פרה-רולניג.

אף אחד, כולל רמ"י שהם בעלי הקרקע לא חתמו על התכנית. דיברנו על נושא התחבורה ושם זה נעצר.

מיטל: מה התועלת בלהביא את התכנית לוועדה אם זה בכלל לא נדון במליאה.

אבישי: בכדי להמשיך לעבוד, כדי שיהיה חומר שאוכל להעביר לנספח נופי, ביוב ומים הם צריכים לראות תקנון. תקנון יוצא ממבא"ת ואני מעביר אותו לכל היועצים ואז ברור שדברים משתנים.

שירה: מי הזמין את העבודה מאבישי.

אבישי: ראש פינה הזמינה במימון של רמ"י.

דב: היה תב"ר בגובה של 1,000,000 ₪

אבישי: צריך למצוא את הפתרון בצורה מסודרת.

שירה: איך זה מגיע לפרוגרמה לפני אישור מליאה?

אהרון: את צודקת, הפרוגרמה צריכה לבוא מהמועצה בדיון ורק אז לתכנון. הפרוגרמה לא הולמת את ראש פנה. תעסוקה יש בצח"ר. זה חלק מעוגן מרכזי של ראש פנה. מחר יחכה לנו פיל לבן.  אני מבקש לבטל את התוכנית.

היו"ר מוטי: אני חושב שכן צריך גם תעסוקה, כי לא כל התעסוקה מתאימה לצח"ר. זה צריך לחזור לדיון.

אבישי: כרגע עצרו אותה והיא לא מתקדמת לשום מקום. תסכמו, תביאו אותה לרמ"י לקבל תמיכה ואישור ותסכמו את נושא מעגל התנועה והמחלף הצפוני.

היו"ר מוטי: אני מציע לא לבטל את התכנית, אלה לעצור אותה, לדון בועדה האסטרטגית ולקבל החלטה.

אהרון: ע"מ שתהיה החלטה ברורה, צריך לעצור את התכנית, לבצע פרוגרמה מחודשת למתחם הבינוי ולפעול לקידומה עם כל הגורמים הרלוונטיים. נעצור את התוכנית ונפעל לפרוגרמה מחודשת.

הנושא עולה להצבעה.

מאושר פה אחד.

 

 1. פדיון ימי חופשה של אביהוד רסקי (לבקשת אהרון ברנזון)

נושא פדיון ימי חופשה – חסוי.

 1. שכונת האורנים – סטטוס (לבקשת ניר קבלו)

ניר: קיימת בעיית תשתיות שבמשך שנים לא טופלה. זו שכונה עם לא מעט תושבים, ששמו שם את מיטב כספם על תשתיות והם סובלים. 18 שנים זה יותר מדי זמן. הסאגה הזו חייבת להסתיים. המועצה צריכה לקחת אחריות על הדבר הזה ולתת לזה דחיפה רצינית. כנ"ל לגבי ציר דוד שוב.

היו"ר מוטי: התקיימה פגישה בחודש אוקטובר 2018 ברמ"י, בהשתתפות רונן מהנדס המועצה בישיבה זו הוצג האומדן לסיום הפרויקט.  נראה כי קיים פער בין האומדן לכספים הקיימים להמשך הפיתוח. נלמד את הנושא ונקבל החלטה במליאה.

אהרון: ביקשתי לדעת אם יש הסכם חתום. נאמר לי שאין. לגבי הסכומים יש הפרשים. חייבים להבין שכל גוף ציבורי אינו יודע לנהל פרויקטים ולוקח לו גם המון זמן, תכניות משתנות, חריגים וכו'. אני חושב שצריך להחזיר את הפרויקט למִנהל ע"מ שיסיימו אותו כמו שצריך. אין לי צל של ספק שהמִנהל קיבל את כל הכסף ואינו מציג את הנתונים הכספיים הנכונים. צריך לתבוע מהמִנהל לבצע את הפיתוח.

בינתיים במידי, המועצה צריכה לעשות במפרים ע"מ להאט את הנסיעה, בכדי שחלילה לא תהיה שם תאונה.

היו"ר מוטי: נלמד את החומר ונעלה שוב לדיון.

 1. ציר דוד שו"ב (לבקשת ניר קבלו)

ניר: כיכר דוד שוב עליון, מבקש להוריד את הביצוע למקום בעדיפות יותר גבוהה. אני מחלק את ציר דוד שוב לשלושה נושאים: אחד זה ויסות מהירות, שניים בעיית תאורה קשה בעיקר בצמתים. שלוש זה נושא מעבר עילי, מעבר תת קרקעי.

אהרון: העליתי את נושא הכיכר כבר לפני שנתיים.

 היו"ר מוטי: א. השבוע התקיימה פגישה בנושא התאורה ואנחנו כבר יוצאים לדרך. אמורים לסיים את הפרויקט ב 31/3/19.

ב. ענת תרחיב בנושא המעבר התת קרקעי.

 עמיר: תצפו שיהיו המון תלונות לגבי תאורה חזקה.

ניר: נושא המעבר בין השכונה הדרומית לצפונית הינו סכנה בטיחותית. הציר מאוד  מסוכן ומפחיד לחצות את הכביש.

ענת: יש בקשה במשרד התחברה למעבר תת קרקעי וזה כולל שביל אופניים משכונת הזיתים/דרומית למתחם החינוך.

היו"ר מוטי: הצלחנו לקבל עם חברת נתיב אקספרס שינוי בקו התחבורה בתוך המושבה. הרעיון שהקו לא יעבור בתחנה של בית הספר. המסלול ישונה ונתאים את שעות הנסיעה לתחילה ולסיום הלימודים. נחזיר זאת לסדר היום וברגע שיבוצע נוציא פרסום.

 1. דיווח

היו"ר מוטי:
 • פרוטוקול מליאה – מבקש לא להפיץ פרוטוקול לפני אישור בישיבה הבאה.

בפרוטוקול שמוגש לאישור חשוב לדעת שלא מעלים שמות של אנשים ומספרים.

 • זימונים ביומן – מבקש לא לזמן באותו זימון חברים נוספים. זה משפיע על היומנים של כולם.
 • הסכמים קואליציוניים -יש שיח ואין שום הסכמים קואליציוניים עם אף סיעה. יש פה הבנות ורצון לתמוך ולעזור.
 • ישיבת תקציב – במהלך ינואר נכנס ישיבה נוספת שלא מן המניין לדון בנושא דוחות כספיים של צח"ר והמתנ"ס ועוד כל מיני אישורים פורמליים, ע"מ שנקבל גם השנה פרס ניהול תקין.

הישיבה ננעלה בשעה 20:45

_______________                                                        ______________

           המזכיר                                                                              היו"ר