פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 11-19

מיקום:

משרדי המועצה המקומית, ראש פנה

מועד:

יום שלישי י"ב' בתמוז תשע"ט, 13.08.2019, שעה: 19:00

נוכחים:

מר מוטי חטיאל– יו"ר

מר גדי בן שימול- חבר מועצה

מעיין בן נתן- חברת מועצה

מר אריה אייל – חבר מועצה

גב' רחלי רוטנברג – חברת מועצה

גב' ניצן בלום סלע – חברת מועצה

מוזמנים:

גב' אירית ברק  – מנכ"לית המועצה

(סגל):

גב' תמי שורץ –  דוברת המועצה

דב אריאל- גזבר המועצה

גב' מיטל כהן- מבקרת המועצה

גב' מיטל סידון  – מנהלת הלשכה

עו"ד אייל נון- יועמ"ש המועצה

נעדרו:

מר עמיר ילוז – חבר מועצה

מר ניר קבלו – חבר מועצה

גב' רינת יזרעאל  – חברת מועצה

מוזמנים:

מר תומר שלם- מנהל מחלקת חינוך

על סדר היום:

 1. דיווח ראש המועצה
 2. מענה לשאילתות של ניר קבלו.
 3. אישור פרוטוקול 10-19 .
 4. עדכון מנהל מחלקת חינוך – היערכות לשנת תש"פ.
 5. החלפת חברת מועצה מטעם סיעת "ראש פנה של כולנו".
 6. אישור תבחינים למתן תמיכות לשנת 2019.

 

 1. דיווח ראש המועצה

 • שירה ינאי התפטרה מחברותה במועצה ובמקומה נכנסה מעיין בן נתן. ברכות והצלחה. יש כלל שכל חבר מועצה חדש צריך להצהיר אמונים, ע"מ שיוכל להצביע ולהשתתף בדיונים. מעין מתבקשת להצהיר אמונים. מעיין מצהירה.
 • פגישה עם המנהל- בנושא פיתוח השכונה הדרומית. הושגה התחייבות לעמוד מאחורי כל ההוצאות שיהיו לפיתוח. כל מה שבתוכנית המקורית נבצע. במקביל יצאנו למכרז לניהול פיתוח.
 • שכונה צפונית- יש התקדמות ונגייס פרויקטור לליווי השכונה. התוכנית החדשה המותאמת לראש פינה, תסתיים תוך שנה.
 • נחנך בית הכנסת הספרדי העתיק החדש, יצא יוצא מן הכלל, יפה ומרגש וכל הכבוד לעוסקים במלאכה.
 • הבקשה לעלייה בארנונה לא אושרה במלואה.

 

 1. מענה לשאילתות- לבקשת ניר קבלו

 • שאילתא מס' 3- האם חוזה ההתקשרות עם קבלן הלדים כולל השלמת עמודה תאורה ברחובות ובצמתים חסרים?
 • מענה לשאילתא מס' 3- לא, החוזה עם הקבלן זה רק על העמודים הקיימים.
 • שאילתא מס' 4- האם נענתה המועצה לבקשת סיעת רוח חדשה מיום 5.3.19, וביצעה מיפוי במושבה לאיתור הרחובות והצמתים החסרים בתאורה?
 • מענה לשאילתא מס' 4- רק בסיום הפרויקט נראה את עוצמת התאורה ונחליט אם יש צורך בתוספת.

 

 1. אישור פרוטוקול 10-19

כיוון שלא התקבלו הערות לפרוטוקולים, הפרוטוקולים מאושרים.           

4. אישור תבחינים למתן תמיכות לשנת 2019

 1. היו"ר מעלה להצבעה-

מאושר פה אחד.

5. עדכון מנהל מחלקת חינוך – היערכות לשנת תש"פ.

מנהל מחלקת חינוך- תומר שלם מוזמן לתת דיווח בנושא חינוך תשע"ט- תש"פ.

גנים- השנה הצלחנו בגיוס כוח אדם איכותי, זה לא משהו טריוויאלי, יש מחסור בכוח אדם בגיל הרך והיה לנו כוח אדם איכותי ומחויב. הידקנו את תחום שיתופי פעולה בין הגנים. קבלות שבת, אירועים והאשכול הזה מתחבר.

הצוות נשמר בזמן קייטנה, והשתדלנו ששגרת היום תהייה דומה ככל הניתן לגן.

לשנה הקרובה תש"פ- נעננו בחיוב לבקשה כי הגננת בגן סביון תהיה אודליה. גננת שההורים מכירים ומרגישים בטוחים בהובלה שלה את הגן.

שיבוץ הילדים לגנים בוצע, עשינו הגרלה בנוכחות עו"ד מאיה חיימוביץ ושלחנו להורים את השיבוצים. טרום הגרלה נלקחו בחשבון שיקולים מקצועיים בשיבוץ ילדים לגנים.

ביה"ס- עבדתי עם ויקי מנהלת ביה"ס, מנהלת איכותית. השנה הייתה מאתגרת.

במהלך השנה השתתפו הילדים בצהרון א'-ג' במסגרת תוכנית ניצנים. קייטנות התקיימו בהצלחה במהלך חופשות חנוכה ופסח. כך גם במהלך חופשת הקיץ.

אנו מסמכים את שנת הפעילות בחינוך החברתי כמוצלחת ומתכוונים להעשיר את הפעילות בשנת תש"פ.

עדכונים וחידושים לשנת תש"פ-

 • "תוכנית מרום"- משאבים של יועץ פדגוגי וארגוני, תכנית ליווי פדגוגי לשיפור לימוד מקצועות אנגלית ומתמטיקה על מנת לקדם הישגים בביה"ס.
 • השלמנו את כיתת אם 21, כיתת א' בעיצוב שונה ממה שאנחנו מכירים. הגשנו בקשה ל4- כיתות נוספות, טרם קיבלנו תשובה.
 • קולטים מזכירת חינוך ב100% משרה מה שיאפשר מתן שירות טוב יותר לציבור וכן סיוע למנהל/ת המחלקה בעבודה מול משרד החינוך.
 •  נכנסנו לשיפוצי קיץ, מתקציב שקיבלנו ממשרד החינוך לצורך חיזוק מבנים.
 • לקראת שנה הבאה התוכנית לבנות פעילות מא'-ו'- חינוך חברתי. תהיה רכזת לתוכנית הזו. תוכנית של א'-ג ותוכנית ד'-ו'- חוגים והזנה. התוכנית עדין בבניה. התפיסה היא חינוך מ8:00- 16:00 וראייה של הילד מגיל לידה ועד גיל 18 תוך מכוונות לרצף חינוכי חברתי.
 • מינהלת חינוך- תתכלל את החינוך מגיל לידה ועד גיל 18, ההרכב יהיה- מנהל/ת מחלקת חינוך, חגית ממן – מנהלת מרכז קהילתי, אירית ברק, ניצן בלום כנציגה המליאה, מינהלת חינוך לא תחליף את פורום חינוך, שיחזור לפעילות עם כניסת מנהל/ת חינוך חדש.
 • ביה"ס מנגן- יופעל השנה על ידי מרכז קלור. במסגרת שיתוף פעולה בין המועצה המקומית ראש פנה ומ.א. גליל עליון. העלות הינה 600 ₪ לילד. פעילות זו מסובסדת ע"י המועצה.
 • מ-1/9 יהיה פקח בבוקר באזור ביה"ס שיאכוף את נושא החנייה.
 • מצלמות היקפיות של שטחי בי"ס והגנים- ניתן לבחון את זה.

הישיבה ננעלה בשעה 20:10

_______________                                                           ___________________

אירית ברק- מנכ"לית                                               מוטי חטיאל- ראש המועצה