פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 08-22

 מיקום:

חדר ישיבות מועצה מקומית ראש פינה

מועד:

יום שלישי כ"א בחשון תשפ"ב, 15.11.22 בשעה 18:30

נוכחים:

מר מוטי חטיאל- יו"ר

מר גדי בן שימול- חבר מועצה

מר דובי מאור- חבר מועצה

מר אריה אייל-  חבר מועצה

מר עמית הרפז- חבר מועצה

גב' מעין בן נתן- חברת מועצה

גב'- סיגנית בורנשטיין- חברת מועצה

גב' רינת יזרעאל- חברת מועצה

נעדרים:

גב' רחלי רוטנברג- חברת מועצה

משתתפים:

עו"ד אייל נון- יועמ"ש המועצה

גב' מיטל כהן- מבקרת המועצה

מר אורי זלצר- גזבר המועצה

גב' רחלי ליבוביץ – מנהלת מחלקת ההנדסה

גב' שירה טל קוגן- מנהלת מחלקת חינוך

גב' אור טחן סער- מזכירת הישיבה

גב' טניה קמינסקי- מנהלת הגבייה

על סדר היום:

סעיף 1- הצגת דו"ח כספי לשנת 2021 – צח"ר

סעיף 2- הצגת דו"ח כספי לשנת 2021 – מרכז  קהילתי

סעיף 3- תלמידי חוץ- תשלום לגנים

סעיף 4- אישור תב"רים – מצ"ב טבלה מרכזת

סעיף 5- הנחה בארנונה למפקד מילואים פעיל

סעיף 6- אישור פרוטוקול ועדת תמיכות

סעיף 7- סבסוד הסעות וילקומיץ


סעיף 1- הצגת דו"ח כספי לשנת 2021 – צח"ר

 

מיקי בניון מנכ"ל צח"ר מציג את הדו"ח הכספי לשנת 2021 ועונה לשאלות החברים.

 

סעיף 2- הצגת דו"ח כספי לשנת 2021 – מרכז  קהילתי

 

דני קוסן מנהל המרכז הקהילתי מציג את הדו"ח הכספי לשנת 2021 ועונה לשאלות החברים.

 

סעיף 3- תלמידי חוץ- תשלום לגנים

 

יו"ר- ישנם לא  מעט תושבים שגדלו במושבה ועברו במערכת החינוך שלנו, אך אינם גרים במושבה כי אינם הצליחו עד כה לשכור או לקנות בית אך עדין מנהלים את מרכז חייהם במושבה.

ב-2019 נקבעה מדיניות שתושבי חוץ ידרשו לשלם יותר בשכ"ל לגנים ולצהרונים.

לתפיסתי, במושבה קהילתית אנו צריכים לתת את הדעת על מתן מענה לילדים שגרים מחוץ למושבה אך מרכז חייהם במסגרות הלימוד, חוגים וכו'. ניתן לתחום בזמן את ההטבה בשכ"ל שווה לתושב. נניח – 10 שנים מיום העזיבה.

סיגנית- סביר להניח שהם יצאו מראש פינה כי היצע הדירות להשכרה קטן מאוד וקניית בית כיום היא כמעט בלתי אפשרית.

מעין- אנו מעבירים מסר מטעה, אם תושב עוזב מסיבות אלו ליישובים בסביבה וממשיך לקבל את הטבות החינוך שבראש פינה איזו סיבה תהיה להם לחזור? הפתרון לדעתי הוא בכך שנפעל לדיור בר השגה ולשמור על התושבים הצעירים שיישארו פה.

עמית- בואו נקבל החלטה עקרונית. שיהיו לנו פתרונות לדיור בר השגה נשנה את מדיניות התשלומים, עד אז ננהג בנדיבות.

יו"ר- אפשר לדון בהגדרות. תושב שעזב ובנה או קנה בית במקום אחר או שוכר.

מנהלת מחלקת חינוך- זו שנה שנייה שבפתיחת שנה המחלקה נתקלת בשאלות ללא מענה בנושא מאחר וזה תחום אפור, הבקשה שלי אליכם היא לקבל הנחיה ברורה איך לפעול מול תושבי חוץ שבפועל אינם רשומים בת.ז כגרים בראש פינה. ילד שאינו מוגדר כתושב בת.ז וצריך סייעת רפואית עולה דילמה מי משלם את המאצינ'ג הנדרש מהרשות, היישוב בו הוא לומד או היישוב בו הוא מתגורר. זו הכנסה שמחלקת החינוך מפסידה. והדילמות בנושא הזה לא מסתיימות בכניסת הילדים האלה לבית הספר וילקומיץ אלא בכיתה יב'.

גדי- בעבר הייתה לזוגות צעירים אפשרות לדירות עמידר במחיר זול, לצערי כיום האופציה הזו לא קיימת. אנחנו צריכים למצוא את הדרך להשאיר את הצעירים במושבה ולשמור על ראש פינה צעירה.

יו"ר- מציע להקים צוות חשיבה בנושא, אשמח להיות חלק מהצוות ולקבל החלטות בנושא תשלום תלמידי חוץ. נכין דף הסבר מפורט לגבי תשלומים למערכת החינוך מפעוטון עד כיתה יב'.

מעין- מציעה לעשות מדרג הנחות ובמקביל לקיים דיון אסטרטגי בנושא דיור כולל שכירות.

סעיף 4- אישור תב"רים – מצ"ב טבלה מרכזת

  • תב"ר 451- שיפוץ מגרש הטניס

גזבר- קיבלנו 88 אלש"ח באמצעות קול קורא של משרד התרבות והספורט לטובת שיפוץ המגרש, נידרש לתת מאצינ'ג של 38 אלש"ח מקרן היטלי השבחה.

יו"ר- השיפוץ המתוכנן יכלול צביעה, סימון המגרשים הקיימים ואחד נוסף, סידור הקיר וטיפול בסדקים שברצפה.

מעלה להצבעה- מאושר פה אחד.

  • תב"ר 452- חיזוק מבנה בי"ס וילקומיץ

גזבר- המימון לתב"ר כולו ממשרד החינוך.

מהנדסת- מדובר על מבנה ב'-ג'. בעקבות אירוע בו הכיתה "קפצה" קונסטרוקטור אמר שניתן ללמוד במבנה ולמרות זאת, מטעמי בטיחות החלטנו לסגור אותו.

יו"ר- כרגע אין אומדן מלא לביצוע, קונסטרוקטור יעביר אומדן ראשוני ויכול להיות שנידרש להגדיל את התקציב ממשרד החינוך.

מעלה להצבעה- מאושר פה אחד.

  • תב"ר 431- שיקום ביוב

גזבר- מדובר בהגדלת תב"ר קיים בעוד 200 אלש"ח לטובת טיפול בתשתיות ביוב.

יו"ר- בעבר אגרות הביוב היו בתקציב השוטף של המועצה וכיום זה בתב"ר. בהסתכלות רחבה על התקציב של 2023 ניכר שהשקעה בתשתית מורידה את ההוצאות על תיקונים שוטפים בניגוד לשנים קודמות.

מעלה להצבעה- מאושר פה אחד.

  • תב"ר – 445- פיתוח גן גולדשטיין

גזבר- יצאנו לתב"ר מוגבל כי לא היו לנו יתרות במפעל הפיס. לאחר שאישרנו פה את תוכנת החומש השתחררו 180 אלש"ח במפעל הפיס שהיו משעובדים שם לשנת 2023.

יו"ר- קיימנו סיור בגן ויש צורך לטפל במדרכות על מנת למנוע מפגעים בטיחותיים. אנו ממתינים לאישור סופי של מכון התקנים.

אריה- צריך לחשוב על חידוש מתקני הכושר כך שכל הגן יהיה חדש.

יו"ר- מעלה להצבעה- מאושר פה אחד.

  • תב"ר 453- סיוע בנושא רעא"ד-

יו"ר- ראש פינה נמצאת בין 10 רשויות נוספות שמקבלות הכרה כנמצאות בסיכון בנושא רעידות אדמה וזאת עקב בניינים שיש במושבה על עמודים. אנו מקבלים 750 אלש"ח ממשרד הפנים לטובת חירום. יש הגדרות ברורות של המשרד על מה בדיוק ניתן להוציא את הסכום שיינתן לנו ללא מאצינ'ג.

מעלה להצבעה- מאושר פה אחד.

  • תב"ר 454- תכנון וביצוע דרך הגליל

יו"ר- מדובר על מקטע הכביש מכיכר ליזה עד לכיכר דוד שו"ב. הכביש הזה מעורר בי חשש גדול. יש בקרן אגרת סלילה סכום של 3.5 מלש"ח. עלות התכנון יעלה כ-1 מלש"ח. הבוקר גייסתי עוד 200 אלש"ח מרשות ניקוז כנרת לפרויקט ונגייס משאבים נוספים על מנת לסיים את הפרויקט מכיכר ליזה ועד כיכר דוד שו"ב.

אייל, אם נרצה להשקיע כסף בשטח צמוד דופן של עסקים נוכל לבקש מהם השתתפות?

יועמ"ש- נכשיר חוק עזר אחרי תכנון התחשיב ונגבה מבעלי הנכסים.

יו"ר- מעלה להצבעה- מאושר פה אחד.

  • תב"ר 455- פיצוי אסונות טבע לחקלאות

יו"ר- קיבלנו ממשרד החקלאות 240 אלש"ח לטובת שיקום דרכים חקלאיות. העבודות האלו כבר בוצעו, המאצינ'ג לתב"ר יהיה דרך הועדה החקלאית.

מעלה להצבעה- מאושר פה אחד.

סעיף 5- הנחה בארנונה למפקד מילואים פעיל

יו"ר- בראש פינה אין לנו תושבים שעומדים בקריטריונים.

יועמ"ש- כרגע זו אמירה ציבורית, אולי יהיו בעתיד.

טניה- יש לנו אפשרות לאשר מה-1.1.22 למי שירצה להגיש.

יו"ר- מעלה להצבעה הנחה עד 25% בארנונה עבור 100 מ' ראשונים החל מה-1.1.22.

מאושר פה אחד.

סעיף 6- אישור פרוטוקול ועדת תמיכות

גזבר- הבאנו למליאה את נושא הסינמטק בהקשר שנת הקורונה. ועדת התמיכות קיבלה פניות משלושה גופים- סינמטק – תמיכת תרבות ושני גופים נוספים שקשורים ברפואה. הועדה נענתה לסינמטק. ההוספיס יקבלו 6000 ₪ ועמותת איחוד והצלה יקבלו 2000 ₪ מאחר והיא מקבלת תמיכה מלמעלה ל-40 רשויות מקומיות במדינת ישראל.

עמית- חושב להוספיס צריך לתת מה שביקשו כפי שנעשה בעבר.

גזבר- ההוספיס ביקשו 30 אלש"ח והגדרנו בתבחינים שאנו יכולים לתת עד 20 אלש"ח לתחום בריאות ורווחה לכלל הגופים.

עמית- אם אי אפשר לתת להוספיס 30 אלש"ח אז לפחות לתת 20 אלש"ח.

יו"ר- ההוספיס עושים עבודת קודש. חשוב שתדעו שההוספיס מקבל תמיכה מעוד רשויות במרחב, לא בטוח אם גם מהאשכול.

עמית- בואו נבדוק האם מקבלים מהאשכול ואת שיעור התמיכה מרשויות אחרות וניתן על זה את הדעת.

יועמ"ש- לא לאשר את המלצת הועדה אומר החזרת הדיון בנושא לוועדה. מציע שקודם תאשרו לתת מה שאפשר והועדה תדון בנושא ההוספיס שוב. בפעם השנייה שנביא למליאה את המלצת הועדה תוכלו לסטות מהמלצותיה.

גזבר- ההוספיס מקבל 1.5 מלש"ח מתרומות.

יו"ר- מעלה להצבעה אישור פרוטוקול ועדת תמיכות לתחום התרבות

מאושר פה אחד.

נבקש מהועדה לדון שוב בתוספת של 2,000 ₪ מתוך ה- 10 אלש"ח לתמיכה בהוספיס.

 סעיף 7- סבסוד הסעות וילקומיץ

יו"ר- כיום מרבית התלמידים בוילקומיץ ם משכונת האורנים. חלק מההורים בשכונה התאגדו והעמידו הסעה ל- 19 ילדים ויש ביקוש נוסף להסעה. הצורך עלה מהסכנה הטמונה במעבר משכ' האורנים לדו שו"ב.

עמית- דיברנו על תחבורה ציבורית.

יו"ר- נתיב אקספרס גוררים רגליים. אני מציע לפתוח את ההסעה לא רק לשכ' האורנים, אלא פיזור בכל ראש פינה.

סיגנית- יש צורך גם לילדים ברחוב העליון, הרחבה ד' ועוד יש ביקוש של ילדים נוספים מלבד 19 הילדים שמשתמשים היום בהסעה ואני מאמינה שאם נפתח את זה לכלל ההורים יהיה ביקוש נוסף. ההסעה פועלת כבר 5 שנים.

יו"ר- מדובר בהשתתפות המועצה בסכום של -40 אלש"ח בשנה ותהיה גם השתתפות הורים. החישוב שנעשה הוא לפי 178 ימי לימוד בשנה.

גדי- כמה יוצא לחודש?

סיגנית- 1374 ₪ לשנה.

יו"ר- זה יצא 30% להורים ו- 70% למועצה בעלות של 40 ₪ לחודש לילד.

מעלה להצבעה סבסוד הסעות וילקומיץ- מאושר פה אחד.

הישיבה ננעלה בשעה  20:00

___________                                                                              ____________

מזכירת הישיבה                                                                                 ראש   המועצה

אור טחן סער                                                                                   מוטי חטיאל