פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 02-21

מיקום:

משרדי המועצה המקומית, ראש פינה

מועד:

יום שלישי ג בניסן, 16.03.21, שעה: 18:30

נוכחים:

מר מוטי חטיאל– יו"ר

מר גדי בן שימול- חבר מועצה

מר אריה אייל – חבר מועצה

מר עמית הרפז- חבר מועצה

מר דובי מאור – חבר מועצה

גב' מעין בן נתן- חברת מועצה

גב' רחלי רוטנברג- חברת מועצה

גב' רינת יזרעאל- חברת מועצה

גב' אירית ברק  – מנכ"לית המועצה

עו"ד אייל נון- יועמ"ש המועצה

גב' מיטל כהן  – מבקרת פנים

מר אורי זלצר- גזבר המועצה

גב' רחלי ליבוביץ- מהנדסת המועצה

נעדרו:     

גב' סיגנית בורנשטיין

על סדר היום:

 1. תב"ר 437 – שיפוץ בית הכנסת העתיק
 2. תב"ר 438 -עבודות תשתית מים
 3. תב"ר 431- שיקום ביוב
 4. תב"ר 432-שיקום כבישים ומדרכות
 5. אישור מינוי חברי מליאה לוועדות
 6. מבצע היטלי סלילה -שכונה דרומית
 7. אישור תשלום היטל מים וביוב
 8. תב"ע לביתן שומר צח"ר
 9. לבקשת רינת יזרעאל – תכנון מבואת הוואדי
 10. בריכת שחייה

 

 1. תב"ר 437 – שיפוץ בית הכנסת העתיק עלות 100 אש"חמקור כספי – היטל השבחה.

גזבר – המועצה נותנת קדם מימון עד להגעת כספי יד הנדיב – תחת הסכם משולש בין עמותת השחזור, עמותת השימור והמתפללים – כל אחד 150 אש"ח. הכספים יגיעו בפעימות, כרגע  חתימות על הסכם בין כל הנוגעים בדבר.

גדי- מה בדיוק הפרויקט?

רחלי- העבודות מתחלקות לשימור רהיטים ושימור אתרים, הכסף מהמתפללים צבוע לשיפוץ הריהוט.

יו"ר- כל הפרויקט מתקיים בשיתוף מלא בין עמותת השחזור ושימור אתרים.

מבקרת- יש הרשאה והתחייבות מיד הנדיב?

יו"ר- כן. מעלה להצבעה תב"ר 437

מאושר פה אחד.

 

 1. תב"ר 438 -עבודות תשתית מים – 150 אש"ח מקור כספי- קרן היטלי מים.

גזבר- כדי לנצל את כספי הקרן, אנו נדרשים לפתוח תב"ר, כעת לטובת החלפת שעוני מים.

דני- עשינו חישוב של החלפת חברה שתעלה מיליון ₪ מול החלפת השעונים התקולים והוחלט להחליף את השעונים. התקיימה ישיבה מול החברה, חלק מהתקלות בשעונים בעקבות דברים שלא בוצעו בשנים עברו מטעמנו. עשינו יישור קו וקיבלנו התחייבות מהם ל-5  שנים כולל ביקור שלהם פעם בשוע לביקורת ומעקב על השעונים.

אריה- נבקש דו"ח על מדי מים תקולים שיהיה לנו קנה מידה שלא משקיעים כסף בחברה לא טובה.

יו"ר- מעלה להצבעה- אושר פה אחד.

 

 1. תב"ר 431- שיקום ביוב- הגדלה- 20 אש"ח – מקור כספי- היטלי ביוב

גזבר- תב"ר קיים- 80 אש"ח

הגדלה- 20 אש"ח – מקור כספי- היטלי ביוב

סה"כ לתב"ר- 100 אש"ח

יו"ר- עד היום זה היה מתקציב שוטף, מעתה נצטרך לאשר את התוספות.

מעלה להצבעה- מאושר פה אחד.

 

 1. תב"ר 432-שיקום כבישים ומדרכות

גזבר- תב"ר קיים- 100 אש"ח

הגדלה- 150 אש"ח – מקור כספי- היטלי סלילה

סה"כ לתב"ר- 250 אש"ח

עמית- לאיפה מיועד התיקון?

גזבר- עכשיו ביצענו תיקון ברח' הרהט, כל פעם מיקום אחר לפי הנדרש

יו"ר- מעלה להצבעה- אושר פה אחד

 

 1. אישור מינוי חברי מליאה לוועדות

 • צירוף רחלי לוועדת ביקורת – יו"ר מעלה להצבעה – מאושר פה אחד
 • רינת יו"ר ועדת ביקורת – יו"ר מעלה להצבעה – מאושר פה אחד
 • צירוף דובי לוועדת הנהלה – יו"ר מעלה להצבעה – מאושר פה אחד
 • רחלי ממלאת מקום בועדת מכרזים – יו"ר מעלה להצבעה מאושר פה אחד

 

 1. מבצע היטלי סלילה -שכונה דרומית

יו"ר – שכונה דרומית בחלקה חלקות פרטיות ובחלקן מושה- אם אדם רוצה למכור חלק מהזכויות שלו במושה אז נדרש לשלם עבור כל השותפים האחרים במושה הדבר  עוצר מכירת וקניית מגרשים, יש מס' מגרשים שנותרים כפי שהם כבר 20 שנה. חשבנו לראות איך רותמים תושבים לשלם את היטלי הסלילה ולסיים את השכונה הזו.

יועמ"ש- זה פתרון רוחבי, אדם שירצה לקנות ישלם חלק יחסי ושירצה לבנות יקבל מכתב אזהרה או יצטרך לשלם על כל המגרש.

יו"ר- הצעתי לחלק ל-2  תקופות – עד 15 לאוקטובר 15% הנחה ומשם 10% הנחה המבצע עד סוף שנת 2021, כדי לעורר מוטיבציה לשלם.

יועמ"ש- רק מבהיר שאתם מוותרים על כסף לטובת הרשות והדבר מצריך אישור משרד הפנים.

 

יו"ר – 20 שנה לא גבו, המטרה כעת- לסיים את השכונה.

מעלה להצבעה- מאושר פה אחד.

 

 1. אישור תשלום היטל מים וביוב

יו"ר- תושב שקנה מגרש בשכונה הדרומית, חלקו מנהל וחלקו פרטי. בטאבו הפרטי לא עשו פרצלציה. יש הסכם שיתוף\ עשה מדידה. הועדה אישרה לו בנייה. בסוף תהליך כזה צריך לקבל היתר. המצב כרגע הוא נדרש לשלם על 3 חלקות ולעניות דעתי זה מוגזם והוא צריך לשלם רק את גודל הבית שלו.

מעלה להצבעה- מאושר פה אחד.

 

 1. תב"ע לביתן שומר צח"ר

מהנדסת- בצח"ר מקדמי שערים, הנושא כבר הובא לכם. אין בתב"ע בזכויות הכבישים זכויות בנייה. מבקשים זכות בנייה להקמת ביתן שומר באחד השערים.

עמית- אין צורך בשערים וגם לא בביתן שומר. התייעצתי בנושא עם אשי משטרה שמתמחה בנושא. זה לא יעזור נגד תשלומי פרוטקשן ולכן לא רואה סיבה להוציא על זה כסף. אם משרד הכלכלה רוצה לעזור לצח"ר יש דרכים אחרות וחשובות לסייע.

מהנדסת – זה תורם לתחושת הביטחון.

יו"ר – אנחנו חייבים לקחת אחריות על המקום ולתת ביטחון לבעלי העסקים שנמצאים שם.

מעלה להצבעה- אשור ברוב קולות.

נגד- עמית

 

 1. תכנון מבואת הוואדי- לבקשת רינת

 

רינת- בעקבות הזום שהיה הבנתי שצריך לקיים ועדת היגוי בנושא, עלתה התנגדות מהתושבים לתוכנית שהוצגה ע"י המתכנן. חשוב שצוות ההיגוי ידון גם בשמורה עצמה.

יו"ר- ב2020 כל חברי המליאה חוץ מעמית היו בהצגת ההדמיה של המתכננים שהציגו את פיתוח הדרך מצפת לר"פ. בסוף שנה זו קיבלנו תקציב לקידום הקטע מבית הכנסת הספרדי ועד לבית העלמין. דובר עם רחלי ועמית לצרף אנשים "ירוקים". הציבור אמר את דברו והבנתי שצריך להרחיב את מעגל שיתוף הציבור לתוכנית. לא יעשו צעדים דרסטיים כפי שמנסים להגיד לציבור, כרגע אין תוכנית.

עמית- יהיה שיתוף ציבור כמו שצריך ולא יעשה שום צעד בוואדי בלי שהציבור יידע.

רינת- אני רוצה שיהיה צוות היגוי לעניין.

מהנדסת- הרגשתי שהעניין יצא מפרופורציה. המתכנן הציג תוכנית רעיונית, ההדמיה הייתה לשם הצגת רעיון מוחשי. גם כשדובר על עצים זה עלה בתור שאלה.

עמית- זה טוב שהציבור רגיש, יש היסטוריה של שיתוף ציבור וכך נמשיך לעשות.

יו"ר – נשב עם עמית, אריה ורינת ונחשוב על צוות היגוי. אתם תביאו לציבור 2 תוכניות שאתם מתחברים אליהם יותר לאחר עבודה מול המתכנן.

אהרון ברנזון- יש התנגדות ציבורית גורפת לתכנון הזה, צוות היגוי מתוכנן וממוקד עם מומחים רלוונטיים.

יו"ר- נחליט על צוות נכון כדי לעשות תכנון מיטבי. לא תעשה פעולה בוואדי ללא שיתוף ציבור .

אריה, רינת, גדי ועמית נשב ונחליט על ועדת היגוי.

מעלה להצבעה- מאושר פה אחד.

 

 1. בריכת שחייה

הפתיחה מתוכננת למאי, חשבתי על שתי חלופות הפעלה.

 1. המרכז הקהילתי שינהל מודל כלכלי שימנף את המרכז הקהילתי
 2. לצאת למכרז לספק חיצוני ושהמועצה תחזיק את הבריכה

בשנה עם תקציב כל כך רזה, אנחנו לא יכולים לסבסד את בריכת השחייה.

גדי- חושב שזה מבורך להעביר למרכז הקהילתי ולתרום לחיבור של הקהילה, והזדמנות להכנסה לקופת המתנ"ס.

רחלי- זו צריכה להיות החלטה של הנהלת המתנ"ס, להביא לדיון בהנהלה.

יו"ר- רציתי לשמוע אתכם קודם.

אריה- יש פה אחריות אדירה והאתגר התקציבי לא מאפשר לנו הפסד כלכלי, בעיני הכי נכון להעביר למישהו אחר שיעמוד בהגדרות שנעמיד לו- כמות מינויים ורווחה קהילתית.

גדי- רוב המתנ"סים בארץ הם מפעילי הבריכה.

אייל- תוכלו לקבוע מחיר גג לתושבים ולא יהיה ניתן למנוע מאורחי חוץ להיכנס. זה או סבסוד או יותר צפיפות בבריכה השנה.

דני- אפשר להפעיל בלי אנשים מבחוץ. מחיר המנוי פה הכי נמוך בארץ, אם המתנ"ס יפעיל או שיסבסד או יעלה את המחיר.

גדי- יש אנשים שלא יכולים להיכנס בלי הסבסוד. ננסה שנה ונראה.

גזבר- זה נכס שהשקענו בו הרבה. כשזה יוצא למפעיל חיצוני, לא המתנ"ס, לא יודעים איך נקבל אותו חזרה. אנחנו עדיין משלמים את הלוואת השיפוץ.

מדובר ב – 300 אש"ח לארבעה חודשי פעילות. זו לא אופרציה כזו גדולה עבור המתנ"ס.

 

הישיבה ננעלה בשעה 22:00

 

_____________                                                                           _______________

מנכ"לית המועצה                                                                               ראש המועצה

אירית ברק                                                                                          מוטי חטיאל