פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 02-23

 מיקום:

חדר ישיבות מועצה מקומית ראש פינה

מועד:

יום שלישי ל' בשבט תשפ"ג, 21.02.23 בשעה 18:30

נוכחים:

מר מוטי חטיאל- יו"ר

מר עמית הרפז- חבר מועצה

מר גדי בן שימול- חבר מועצה

מר אריה אייל-  חבר מועצה

גב' מעין בן נתן- חברת מועצה

גב'- סיגנית בורנשטיין- חברת מועצה

גב' רינת יזרעאל- חברת מועצה

נעדרים:

מר דובי מאור- חבר מועצה

מר ניר קפלן- חבר מועצה

משתתפים:

גב' אור טחן סער- מזכירת הישיבה

עו"ד אייל נון- יועמ"ש המועצה

גב' מיטל כהן- מבקרת המועצה

מר אורי זלצר- גזבר המועצה

גב' רחלי ליבוביץ – מנהלת מחלקת ההנדסה

 על סדר היום:

סעיף 1- סגירת תב"רים לשנת 2023 – מצ"ב קובץ

סעיף 2- תב"רים לאישור המליאה- מצ"ב קובץ

סעיף 3- תבחיני תמיכות לשנת 2023

סעיף 4- היטל סלילה כביש 6 שכונת האורנים

סעיף 5- החלפת חבר מליאה בוועדת ביקורת במקום רחלי רוטנברג

סעיף 6- שיתוף פעולה עם מנהלת פארק צח"ר

סעיף 7- עדכונים


סעיף 1- סגירת תב"רים לשנת 2023 – מצ"ב קובץ

יו"ר- אנו מתבקשים לסגור תב"רים פתוחים משנת 2022, גזבר המועצה יציג את הנושא

גזבר- מציג את התב"רים הפתוחים ועונה לשאלות החברים.

יו"ר- מעלה להצבעה את התב"רים:

תב"ר 393- תוספת כיתה בפעוטון פשוש- מאושר פה אחד.

תב"ר 403- תכנון מעגל תנועה כביש 0098 -31- מאושר פה אחד.

תב"ר- 429- הכנה לסייבר- מאושר פה אחד.

תב"ר- 432- שיקום ותחזוקת כבישים ומדרכות- מאושר ברוב קולות, גדי מתנגד.

תב"ר- 434- שיפוץ מועדון בית היקב-מאושר פה אחד.

תב"ר 437- שיפוץ בית הכנסת הישן- מאושר פה אחד.


סעיף 2- תב"רים לאישור המליאה- מצ"ב קובץ

גזבר- מציג את התברים ועונה לשאלות החברים.

יו"ר- מעלה להצבעה את התב"רים-

תב"ר 438- עבודות קבלניות מים- מאושר פה אחד.

תב"ר 460- חניון גן הברון- מאושר פה אחד.

תב"ר 440- שיפוץ ספרייה עירונית- מאושר פה אחד.


סעיף 3- תבחיני תמיכות לשנת 2023

גזבר- נשלחו אליכם התבחינים של התמיכות לשנת 23,  בגדול אין שינוי משמעותי. מסגרת שאושרה מתקציב המועצה – 150 אלש"ח, כשהחלוקה היא- 130 אלש"ח לתרבות ו-20 אלש"ח לרווחה. ההגדרות והסכומים לא השתנו משנה שעברה.

גדי- אפשר לשנות את האחוזים קצת? שיהיה סכום מסוים לרווחה.

יו"ר- בפגישה עם יפעת מנהלת הסינמטק יש ירידה גדולה במכירת כרטיסים מאז הקורונה. היא מנסה לייצר פעילויות אחרות שישמרו על הסינמטק מקום חי ועובד. צמצמה ממשמעותית הוצאות הנהלה וכלליות ועדיין תקציב הסינמטק גבולי מאוד. חושב שחשוב שנשמור על המוסד התרבותי הזה בראש פינה, לא חושב שיש מה להוריד כאן. תמיכת הרווחה היא להוספיס או לעמותות שנותנות מענה ישיר לתושבים שלנו, הם נמצאים פה בראש פינה.

התמיכות הן לא לאנשים פרטיים או למחלקה רק לעמותות.

סיגנית- מסכימה על התמיכה בסינמטק אבל שואלת איפה הסינמטק עושה יותר למען הקהל – הרצאות, הופעות ואירועים.

יו"ר- יפעת הגיעה עם הצעה לטובת פעילויות קהילתיות במושבה וביקשתי שהיא תגיש את זה כתוב ונציג את התוכנית פה כמובן. אם לא תהיה פעילות מספקת בסינמטק משרד התרבות לא יתמוך בקיום שלו.

מעלה להצבעה את תבחיני התמיכות לשנת 2023- מאושר פה אחד.


סעיף 4- היטל סלילה כביש 6 שכונת האורנים

יו"ר- התחלנו את הסלילה בדרך היער, הרח' הזה לא הוכנס בחישוב הסלילה של שלבים א'+ב' ולא עלה במליאת המועצה לאישור גבייה . יש שם 3 מגרשים פרטיים והדרך היחידה לגבות שם היטלי סלילה כפי שמופיע בחוק העזר, ולסיים את הכביש אנו נדרשים להכריז ברמה על הנוסח הבא:

המועצה המקומית ראש פינה מכריזה בזאת כי-

  1. הרחובות המצויים ב"שכונה הדרומית" בראש פינה בגושים ובחלקות המפורטים להלן, כעל רחוב ציבורי כמשמעותו בחוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (חיוב המדינה בסלילת הרחובות), התשכ"ד -1962. 
  1. להקצות את השטחים המפורטים במפה המצויה במשרדי המועצה לכביש ולמדרכה על פי החתכים המצויים במשרדי המועצה. 
  1. לסלול את הכבישים והמדרכות על פי המפה האמורה. 

יו"ר- מעלה להצבעה הכרזת היטל הסלילה לכביש 6 בשכונת האורנים- מאושר פה אחד.


סעיף 5- החלפת חבר מליאה בוועדת ביקורת במקום רחלי רוטנברג

יו"ר- רחלי רוטנברג סיימה את חברותה במליאת המועצה והייתה גם חברה בוועדת ביקורת. אני רוצה להציע את ניר קפלן שיחליף אותה בוועדה. מבקש לקבל החלטה האם מקובל עליכם וכמובן אשוחח עם ניר על כך לקבל הסכמתו כיוון שאיננו כאן היום.

מעלה להצבעה כניסת ניר קפלן לוועדת הביקורת – מאושר פה אחד.


סעיף 6- שיתוף פעולה עם מנהלת פארק צח"ר

יועמ"ש- העברנו לכם את הצעת העבודה, המועצה יוצאת לשת"פ עם מנהלת פארק צח"ר ואתם מתבקשים לאשר את הצעת העבודה ולצאת לשיתוף הפעולה.

יו"ר- יצאנו למכרז של התייעלות אנרגטית ובצח"ר הייתה תוכנית להקמת גדר היקפית ובתוך המכרז שלנו אנחנו יכולים להכניס את צח"ר ולאפשר להם להקים גדר סולארית. ההקמה ללא עלות ותשאיר בקופת צח"ר כל שנה כ500 אלש"ח ולמועצה תהיה תקורה של בערך 5%.

מעלה להצבעה את שיתוף הפעולה עם מנהלת פארק צח"ר- מאושר פה אחד.


סעיף 7- עדכונים

יו"ר- מבקש לעדכן אתכם במספר נושאים:

יריד היין – יתקיים במאי השנה. עד היום קיימנו את היריד בגן הברון. המשך קיום האירוע בגן בעייתי בשני היבטים- נגישות- הגן אינו מונגש כך שבעלי מוגבלות יוכלו להגיע למפלס התחתון. היבט נוסף הוא הגבלת כמות אנשים בגן שעומדת לפי הנחיות המשטרה על- 1000 אורחים בכל רגע נתון. אסון מירון שינה את הכללים מבחינת המשטרה. בנוסף תושבי הרחוב העליון הביעו מורת רוח מקיום היריד בסדר גודל הנוכחי שלו ומכך שהוא מקשה מאדו עליהם. אירועי הקיץ שקיימנו במגרש הכדורגל היו הצלחה גדולה והצוות המתכנן של היריד ממליץ להעביר אותו למגרש ובמפגשים עם היקבים שמחו על שינוי המקום שכן גם עבורם נושא ההתארגנות הלוגיסטית בגן מאוד לא פשוטה.

מחיר הכרטיס לתושבי ראש פינה נותר כפי שהוא משנה שעברה, ולתושבי חוץ יעלה הכרטיס 120 ₪. דוכני היין לא ישלמו על השכרת הדוכן ליריד ודוכני האוכל כן. בנוסף נקים חנות יין ביציאה מהאירוע.

יריד תיירות בין לאומי- נציגי מועצה בשיתוף תיירנים מהמושבה השתתפו ביריד תיירות בין לאומי שהתקיים בתל אביב. היריד היה מרתק ומתחם הצפון היה מרגש. אנו מקווים שהיריד יביא לשיתופי פעולה משמעותיים למושבה בתחום התיירות.

משאית גזם- אשכול גליל מזרחי הוציא קול קורא לרשויות האשכול לרכישת משאית גזם עם מנוף והרשות שתזכה בקול הקורא תיתן שירות עם המשאית יומיים בשבוע לרשויות אחרות. ניגשו 3 רשויות מכלל האשכול ואנחנו ביניהם. עלות רכישת משאית חדשה עם מנוף תהיה 660 אלש"ח. המשאית שיש כיום ישנה מאוד והמנוף כבר אינו בטיחותי אפילו שעבר תיקון. לאחר בדיקה שערכנו החלפת המנוף הקיים עולה 180 אלש"ח ומכירת המשאית שלנו תתאפשר רק במכרז. הוצאות המשאית הקיימת עולה כ-110 אלש"ח.

גזבר- אני ממליץ לקנות משאית חדשה.

 

הישיבה ננעלה בשעה  21:00

___________                                                                              ____________

מזכירת הישיבה                                                                                 ראש   המועצה

אור טחן סער                                                                                   מוטי חטיאל