פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 01-23

מיקום:

חדר ישיבות מועצה מקומית ראש פינה

מועד:

יום שלישי ב' בשבט תשפ"ג, 24.01.23 בשעה 18:30

נוכחים:

מר מוטי חטיאל- יו"ר

מר עמית הרפז- חבר מועצה

מר גדי בן שימול- חבר מועצה

מר אריה אייל-  חבר מועצה

מר ניר קפלן- חבר מועצה

גב' מעין בן נתן- חברת מועצה

גב'- סיגנית בורנשטיין- חברת מועצה

גב' רינת יזרעאל- חברת מועצה

נעדרים:

מר דובי מאור- חבר מועצה

משתתפים:

גב' אור טחן סער- מזכירת הישיבה

עו"ד אייל נון- יועמ"ש המועצה

גב' מיטל כהן- מבקרת המועצה

מר אורי זלצר- גזבר המועצה

גב' רחלי ליבוביץ – מנהלת מחלקת ההנדסה

על סדר היום:

סעיף 1- אישור סופי לתמיכות לשנת 2022

סעיף 2- הצגת דו"ח כספי רבעון- 3 לשנת 2022

סעיף 3- אישור תב"רים – מצ"ב טבלה

סעיף 4- ארנונה עסקית באזור מגורים- לבקשת עמית הרפז

סעיף 5- הגדרות זכאות אישור תושב- לבקשת עמית הרפז

סעיף 6-  קידום השיפוץ בחזית וילקומיץ וחיזוק המבנה הסגור- לבקשת סיגנית בורנשטיין

סעיף 7- גלריות לבקשת רינת יזרעאל


סעיף 1- אישור סופי לתמיכות לשנת 2022

יו"ר- גזבר המועצה יציג את הנושא

גזבר- ועדת תמיכות התבקשה על ידכם לבדוק הגדלת התמיכה להוספיס. הועדה התכנסה ואישרה הגדלת התמיכה ב- 2000 ₪ נוספים, כך שהתמיכה לעמותות שעוסקות בבריאות עומדת על סך – 10 אלש"ח.

יו"ר- מעלה להצבעה אישור סופי לתמיכות- מאושר פה אחד.

סעיף 2- הצגת דו"ח כספי רבעון- 3 לשנת 2022

הגזבר מציג את הדו"ח הכספי לרבעון- 3 לשנת 2023 ועונה לשאלות החברים.

 

מס' תב"ר שם התב"ר חדש/שינוי תקציב מקורי (אלש"ח) תוספת/שינוי (אלש"ח) סכום חדש לתב"ר (אלש"ח) מקורות תקציב חדש
1 425 שכונה דרומית הגדלה 5,000 2,000 רמ"י   7,000
2 442 תחנת שאיבה בצח"ר הגדלה 100 209 ה.ביוב   309
3 458 שיפוץ חדר מורים חדש 100   משר"ח   100
4 459 פעילות בטיחות בדרכים חדש 53   רלב"ד היטלי סלילה  21 אש"ח 53

סעיף 3- אישור תב"רים – מצ"ב טבלה

יו"ר-

תב"ר 425- קיבלנו 2 מלש"ח מרמ"י ואנו מבקשים להגדיל את התב"ר הקיים ל- 7 אלש"ח

מעלה להצבעה- מאושר פה אחד.

תב"ר 442- החברה שהייתה אמורה להתחיל את העבודה בצח"ר נעלמה. צח"ר השקיעו בתשתיות למכון טיהור ואנו נאלצים להגדיל את התב"ר (מהיטלי ביוב) על מנת להשלים את העבודה

מעלה להצבעה- מאושר פה אחד.

תב"ר 458- קיבלנו -100 אלש"ח ממשרד החינוך לשיפוץ חדר המורים בבית החינוך וילקומיץ.

מעלה להצבעה- מאושר פה אחד.

סעיף 4- ארנונה עסקית באזור מגורים

יו"ר- עמית ביקש להעלות את הסעיף הנ"ל, בבקשה עמית.

עמית- שעבדנו על צו הארנונה לשנת 2023 לא נגענו בסיווג של ארנונה עסקית בשטחי מגורים, מלבד צימרים.

יו"ר- ארנונה מחויבת לפי שימוש. מסכים עם כך שיש הבדל בין עסק לבית מלאכה גם בתפיסה וגם מבחינת המחיר של הארנונה.

יועמ"ש- ארנונה משלמים לפי שימוש. מי שמפעיל עסק בבית מגורים היה מראש צריך לדווח על כך ולא להמתין שזה יתגלה בסקר הנכסים.

יו"ר- עמית, אתה מעלה סוגיה אמתית שדורשת דיון מקצועי לבחון את סיווגי העסקים שהעלית כמו אמנים ובעלי מקצועות חופשיים ובעלי מלאכה. בדיון חשוב להבדיל את מי שמפעיל עסק והוא גם בעל הנכס ומי שמשכיר מבעל נכס.

תבואו עם המלצה בהתייחס למשמעויות שלה על ההשלכות הכספיות לשנת 2023.

גזבר- גם לפני סקר הנכסים היה את הסיווג של עסקים. ממשלת המעבר לא אישרה את כלל הבקשות שהעבירו הרשויות לשינויים בצו הארנונה ובכך מה שלא ביצענו בהטלה ראשונה לא נוכל לשנות בצו.

סעיף 5- הגדרות זכאות אישור תושב

יו"ר- עמית ביקש להביא את הנושא של אישור תושב, בבקשה עמית.

עמית- יש בעיה בהגדרות זכאות לאישור תושב. עולה מתושבים שאם אתה מוכר ברמה האישית אין בעיה לקבל אישור תושב. אבל אם אין הכרות אישית עם התושב ובמקרה שהוא גר פה אבל עובד במרכז הוא יידרש לגשת למס הכנסה לקבל את האישור.

יו"ר- אני מבקש לקבל דוגמא ספציפית למה שהעלית. אנחנו נותנים שירות למס הכנסה וכבולים להנחיות שלהם. ההגדרות של מס הכנסה הן- אם תושב רשום בת.ז בראש פינה ומשלם ארנונה אין בעיה בהנפקת אישור עבורו. אם אחד מהפרמטרים חסר יש בעיה בהוצאת האישור וכן התושב נדרש להביא אישור ממקום העבודה על נסיעות או במקרה של חיילים על שירות בבסיס צבאי סגור.

סעיף 6-  קידום השיפוץ בחזית וילקומיץ וחיזוק המבנה הסגור

יו"ר- סיגנית ביקשה להביא את הנושא למליאה, בבקשה סיגנית.

סיגנית- מבקשת לדעת איפה שני השיפוצים האלו עומדים ואיך ניתן לקדם.

מהנדסת- בוילקומיץ יש 3 פרויקטים על הפרק. סיימנו את שלב התכנונים וכעת נתחיל את נוהל הצעות מחיר ויציאה למכרז. החיפוש אחר מנהלי פרויקטים קצת מסורבל. נצא למכרז של חזות ביה"ס ושיהיה קבלן זוכה נעשה תעדוף לעבודות.

גדי- לא כדאי לחכות לקיץ ולבצע הכל?

סיגנית- לא, כרגע יש אגף פעיל וזה משמעותי מאוד לתפקוד בית הספר.

יו"ר- אני רוצה להתחיל בפסח את החיזוק של בית הספר ומשם להמשיך.

סעיף 7- גלריות

 יו"ר- רינת ביקשה להעלות את הנושא, בבקשה רינת

רינת- עודכנו בוועדת מכרזים שפורסם מכרז לפני שראינו אותו ויש בו שתי נקודות שמפריעות לנו:

– דמי הקנייה של המכרז- אמרנו שנוריד את הדרישה הזו

– שכר הדירה של הגלריה

במכרז הקודם דיברנו על שינוי שכר הדירה מתוך ההבנה שלא מדובר בעניין רווחי, אלא לטובת התושבים. עדכנו את המכרז כרגע ומבקשת שנגיע להחלטה על סכום סביר לשכר הדירה.

עמית- רוצה להוסיף שלא רואה שום סיבה לערבות בנקאית.

יועמ"ש- ניתן להוריד את הסכום. המטרה היא לייצר ביטחון למועצה במקרה שהסכם השכירות לא יכובד.

יו"ר- אנחנו רוצים לראות עסקים שרוצים להיות חלק מאתר השחזור בהיותו מוקד תיירות פעיל. המכרז לגלריה הזו מדבר על לפחות 3 אמנים שיציגו בגלריה, שההסכם הוא רק מול אחד מהם. הרעיון הוא שהכספים של הגלריות יישארו באתר השחזור לטובת פיתוח האתר והתיירות בו.

גזבר- אפשר להתחיל משכר דירה מסוים ולהעלות לאחר שנה בהתאם להתפתחות.

עמית- אני בעד להוריד משמעותית את שכר הדירה, לבטל את הערבות הבנקאית ובמקום לתת צ'ק ביטחון.

יו"ר- אייל, אנחנו יכולים לבטל ערבות בנקאית ולעשות צ'ק ביטחון בגובה 3 חודשים שכירות?

יועמ"ש- אפשר, והצ'ק ביטחון יוחזר בסוף התקופה אבל חייבת להיות בטוחה למועצה.

עמית- ההצעה הזו נראית לי מאוד.

 

הישיבה ננעלה בשעה  21:00

___________                                                                              ____________

מזכירת הישיבה                                                                                 ראש   המועצה

אור טחן סער                                                                                   מוטי חטיאל