פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 1-18

 

מיקום:  משרדי המועצה המקומית ראש פינה

מועד:  יום חמישי  25.1.18 בשעה 20:30

נוכחים:  מר אביהוד רסקי– יו"ר

מר עודד אילת – חבר מועצה

מר עמיר ילוז – חבר מועצה

מר גדי בן שימול – חבר מועצה

מר גל קאלו – חבר מועצה

מר יואב כרמלי–  חבר מועצה

מר אהרון ברנזון – חבר מועצה

גב' נעה שרוני – מזכירת הישיבה.

 

משתתפים:     מר דב אריאל – גזבר המועצה

מר אייל נון – יועמ"ש

 

על סדר היום:

 1. קבלת סקירה ממנהל המתנ"ס בנושא התזמורת והחוג למחול, הערכות המתנ"ס לשנה הקרובה ותפקודו לאור עזיבת מנהלת המתנ"ס. (לבקשת אהרון ברנזון):

משתתפים: הורי ונגני בית המוזיקה וחלק מצוות המורים.

הורי ונגני בית המוזיקה מציגים את מצבו התקציבי של בית המוזיקה, גידול התלמידים והתרומה הייחודית שיש למוסד לבני הנוער ומבקשים מהמועצה להעלות את תמיכת המועצה מ 100,000 ₪ ל 350,000 ₪.

היו"ר אביהוד:  מוכן לשבת עם נציג מטעמכם שאתם תקבעו , יחד עם מנהל המתנ"ס החדש ולבנות תוכנית מסודרת שתציע פתרון לתזמורת. התזמורת חשובה לכולנו, נעשה את המאמץ לתת את הפתרון הטוב ביותר לתזמורת ולראש פינה.

אהרון: על מנת לעשות סדר, אני כראש מועצה וישי גרשוביץ כמנהל התזמורת הקמנו את התזמורת, אני וכל מי שיושב סביב השולחן רואה  בתזמורת ערך חשוב, ניתן למצוא מקורות מימון מהמדינה. חושב שלקבל החלטה ללא כל הנתונים זה צעד לא אחראי. המועצה צריכה להכיר בחשיבות התזמורת, לבחון את הנתונים, מגוון המקורות ולצאת בהצהרת כוונות .

 עמיר: מתנ"ס ראש פינה הוא הלב והנשמה של המושבה. הנהלת המתנ"ס משקיעה מעצמה בהתנדבות לטובת הקהילה כולה. אני מאמין שצריך לחזק את הנהלת המתנ"ס.

מרכז המוזיקה הוא נכס חשוב ומשמעותי אך אסור לנו לדלג על הנהלת המתנ"ס.

עודד: מקבל את זה שהפתרון ימצא בשיתוף עם המתנ"ס לעקוף אותו זו גישה לא נכונה, אך הנתונים עדיין לא ברורים.

גדי: צריך לכבד את מקומו של המתנ"ס יחד עם זאת לא יכול להיות שהמתנ"ס יקח את הכסף שמיועד לתזמורת לדברים אחרים, מציע לצבוע את הסעיף הכספי.

יואב: מה שעושה היום התזמורת זה די מדהים, ראיתי בשקף שהציגו ההורים כי הוסיפו 200 ₪ להורה לחודש וזה לא הגיע להורים, זה לא יעלה על הדעת, מסכים עם חברי, נכין תוכנית ונאשר אותה.

היו"ר אביהוד: מנהל  המתנ"ס יוזמן לישיבת המועצה הבאה עם דוח מפורט של המצב התקציבי, כולכם מתבקשים להיפגש איתו מבעוד מועד ותעלו את השאלות.

 1. מרכז המוזיקה (לבקשת עמיר ילוז):

נידון בסעיף הקודם

 1. אישור המלצת ועדת שמות לרחובות פארק תעשיה צח"ר:

מאושר פה אחד.

 1. עדכון שכר המבקרת ל 90% שכר בכירים, בהתאם להחלטת משרד הפנים:

 גזבר המועצה: מציג את הנושא.

הצעת החלטה:

עדכון שכרה של המבקרת ב 25% משרה ל 90% שכר מנכ"ל מה 1.6.17. בתפקידה כממונה על תלונות הציבור תמשך המבקרת בדירוג המנהלי.

מאושר פה אחד.

  

 1. בית הכנסת הספרדי העתיק דו"ח מצב:

עמיר: שיפוץ בית הכנסת נמשך יותר מדי זמן וצריך לסיים אותו לטובת המתפללים.

גדי: אני מתפלל שם לפעמים והתחושה היא אומללה במבנה הזמני.

היו"ר אביהוד: נכנס מהנדס חדש לתפקיד, השבוע יצא מכרז לבית הכנסת הספרדי. אני לא אופטימי לגבי האומדנים מכיוון ויש לנו הסכם נוקשה מאוד עם משרד הדתות על סכום של 400,000 ₪ , אני מעריך שיחסרו 400,000 או 500,000 ₪. נחכה לתוצאות המכרז שיובאו לועדת מכרזים ואז למליאה.

 

 1. אישור תב"ר לשיפוץ ושחזור בית הכנסת העתיק ע"ש רוטשילד (לבקשת יואב כרמלי):

 יואב: מדובר על שחזור נקודתי ולא על שיפוץ נרחב. שחזור של הספסלים, ארון הקודש והרצפה. רוב הכסף יגיע מקרן רוטשילד, עבודה שעושה הרב שלמה קליש.

היו"ר אביהוד: מי שמוביל את הנושא הם שלמה קליש ונח פלברג. האומדן עומד על 650,000 ₪ . כאשר הוסכם על 250,000 ₪ מקרן רוטשילד 200,000 ₪ מהמועצה ו 150,000 ₪ מהמתפללים. הוסבר שיש לקחת אדריכל שימור דרך המועצה לשימור אתרים. לגבי הריהוט אנחנו בודקים דרך ארגון עמיר אפשרות להביא ריהוט דומה מרומניה.

כרגע שלמה קליש הצליח להביא מקרן רוטשילד רק 150,000 ₪  ו 150,000 ₪ מהמתפללים. קשה לי לראות איך התוכנית מתקדמת. הגשתי את התוכנית לשר זאב אלקין  ואני מחכה לתשובה.

צריך להכין תוכנית מסודרת, להזמין אדריכל שימור לעבור את הועדה הארכיטקטונית ואז להביא את הבקשה למועצה.

צריך ללחוץ עליהם שיתקדמו, כרגע לא ניתן לאשר תב"ר מכיוון שאין מספרים.

אהרון: מציע שנקבל החלטה:  1. אישור עקרוני של תמיכה בפרויקט ואיגום משאבים לשיפוץ בית הכנסת. 2. מותנה באישור התוכנית ע"י הגורמים המוסמכים (ועדה ארכיטקטונית). 3. הצגת התוכנית במועצה לאישורה הסופי.

מאושר פה אחד.

 

 1. מתן הנחיה ליועמ"ש להכין עתירה כנגד תוכנית רמ"י להקמת חניון משאיות בכניסה לפארק התיירות והתעשייה צח"ר בניגוד לתב"ע שהומלצה בוועדת אצבע הגליל. (לבקשת אהרון ברנזון):

אהרון: הנושא עלה במספר ישיבות, אישרנו את התב"ע של צח"ר ולאחר מכן נודע לנו שמקודם ע"י רמי תהליך מקביל של חניון משאיות. שנדחה כאן ובועדה ולמרות זאת החליטו להעלות אותו לועדה המחוזית . חושב שצריך ללכת למישור המשפטי, מציע שנבקש מהיועמ"ש לבחון את הנושא מבחינה משפטית.

היו"ר אביהוד:

 1. בישיבת הועדה לתכנון ובנייה אצבע הגליל בנושא חניון למשאיות כבדות לטובא זנגרייה ואשר רמ"י קידמו תב"ע בשטחי התוכנית החדשה של צח"ר בשטח כולל של כ – 2090 דונם, סוכם – "לנסות ולמצוא שטח חלופי במידת האפשר".

נכון להיום בוצעו הפעולות להלן:

1.1.      נפגשתי עם מרכז משק כפר הנשיא ועם אוהד, מהנדס מועצה אזורית גליל עליון, לבחינת מקומות חלופיים לחניון למשאיות.

1.1.1    בבדיקה מול מרכז המשק של כפר הנשיא על השטח הנמצא בכניסה לטובא מצידו המזרחי של הכביש ובשטחי כפר הנשיא, נאמר ע"י מרכז המשק כי כל השטח הוא שטחי שלחין מעובדים ואין סיכוי לקבלם.

1.1.2    בהמשך הדיון עם אוהד מהנדס מועצה אזורית גליל עליון בדקנו מספר חלופות אפשריות שעליהן יש לבצע בדיקת היתכנות ועל פי פרמטרים שיקבעו כחלק מהבחינה. להלן פרוט השטחים שהעלינו כאפשריים לבחינה.

1.1.2.1            מתחם תחנת הרכבת שתקרא "תחנת צח"ר".

1.1.2.2  מצפון לבית העלמין של טובא זנגרייה.

1.1.2.3            בשטחים בפארק צח"ר שמסומנים בריבוע כשטחים שיש בהם עתיקות ולבצע בדיקה באם לא ניתן לבנות על שטחים אלו. מדובר בשטחים בחלק המזרחי של הפארק.

1.1.2.4            מדרום למט"ש.

1.1.2.5            מדרום לפארק צח"ר במתחם שמוגדר כיער בעתיד באזור בו היו תוכניות למקם את המאגר של פלג הגליל. באם אינו טועה הכוונה ל"תל נס".

 1. בהמשך נפגשתי עם אבנר סבג לעניין בחינת האפשרויות שהוצגו לעיל ו/או על מיקומם אחרים שהוא חושב שקיימת אפשרות לחניון האמור.

אבנר העלה מספר קריטריונים אשר על פי דעתו צריך לבדוק ולהשוות בין החלופות השונות.

 1. ביקשתי לקבל מרגב הצעת מחיר לביצוע בדיקת החלופות הנ"ל.

 

 1. אני מבקש לעדכן את החברים שהיינו פעם נוספת בועדה הגאוגרפית לעניין חלוקת ההכנסות מפארק צח"ר, מחנה פילון ושדה התעופה ראש פנה, והתחושה, ואני אומר את תחושתי, שהועדה בכיוון להעביר סכום כסף כלשהו מראש פנה לטובת טובא זנגרייה ו/או חצור.

אני אומר את הדברים הנ"ל, מאחר ואסור לנו לתת ולו את הסיבה הקטנה ביותר לטובא זנגרייה לחבור אל חצור בדרישה לבטל את ההסכמים שנערכו ונחתמו על ידי הרשויות השותפות בצח"ר (אגב, אין כל ביטחון ששר הפנים לא ישתמש ביכולתו לבטל ו/או לקבל החלטות בניגוד להסכמים החתומים).

אין לי ספק שאם ראש פנה תגיש עתירה לבימ"ש ו/או התנגדות זה מה שיקרה והנזק שיגרם לראש פנה יהיה בלתי הפיך.

בנוסף, התוכנית המפורטת של פארק צח"ר נמצאת בועדה המחוזית לתכנון ובנייה ויקח מספר חודשים עד שתאושר ובפרק זמן זה אפעל למציאת שטח חלפי לחניון משאיות ועל כן אני ממליץ לחברי המועצה לאשר את ההליך שאני מבצע בנושא חלופות לחניון המשאית.

אהרון: הם ירצו חלוקה כספית אחרת בצח"ר מה שלא יהיה.

עודד: אסור לנו לפספס את המועד להגשת התנגדות.

יועמ"ש: התוכנית תוגש בעוד חצי שנה לפחות, נראה שיש לנו קייס משפטי. הובטח כי איפה שיש הסכמות לא יגעו, אם טובא יעמדו מאחורי הסכמתם זה מוריד את צח"ר מהשולחן וכרגע עומדים על הפרק רק פילון ושדה התעופה.

לכן על אף שמשפטית אהרון צודק, חושב שכדאי לתת לועדה הגאוגרפית להסתיים ואז להגיב.

אהרון: חושב שהיועמ"ש צריך להכין את הקייס המשפטי עכשיו ואז נבחן מתי להשתמש בו, כך גם המשא ומתן יתנהל בצורה טובה יותר. מבקש שהיועמ"ש יכין את הקייס ויציג אותו לפנינו.

עודד:  השטח ליד כפר הנשיא הוא ההגיוני ביותר מכיוון שהוא שטח חקלאי, צריך למצוא פתרון מול המועצה.

היו"ר אביהוד: אפגש עם גיורא בשבוע הבא בנושא.

עמיר: חושב שזאת תהיה טעות לתקוף את החניון, יש קשר ישיר בין חניון המשאיות למפרידן, חושב שזה יסייע ללחוץ בנושא המפרידן.

היו"ר אביהוד: נפגשתי עם ניסים פרץ שלשום וביקשתי שיתכנן את כל מערך התחבורה מכיוון רמת הגולן לרכבת על מנת שיתבסס כטרמינל מרכזי . כרגע אושרו 1.5. מלש"ח שיעלו כתב"ר, מחצור לכיכר המשטרה.

נוסע לפגישה נוספת השבוע, ננסה להעביר את כבישים8676 ו 8900 למדינה, אם נצליח אז כל נושא התשתיות, מעגלי התנועה , הניקוזים וכו' יהיו על חשבון המדינה.

הצעת החלטה:

אביהוד יפגש עם גיורא בנוגע לשטח בצד המזרחי של טובא (כפר הנשיא) לטובת חניון המשאיות, במקביל היועמ"ש יכין את החומר המשפטי בנושא ויציגו למליאת המועצה.

מאושר פה אחד.

 

 1. סינמטק תקציב (לבקשת עמיר ילוז ):

משתתפים: יורם הררי- מנהל הסינמטק, חגי שוורץ ועדו רון- חברי הועד המנהל.

אהרון אינו משתתף בדיון ואינו מצביע.

עמיר:   הסינמטק הוא מהנכסים המרכזיים של המושבה, מאז שיורם לקח על עצמו את הניהול  הפך המקום למרכז קולנוע אזורי שתענוג לבוא אליו.

יורם: התמיכה בסינמטק ירדה השנה מ 120 אלש"ח ל 70 אלש"ח  ויש סכנה ממשית שנאבד את תמיכת משרד התרבות מכיוון שהדרישה היא שהרשות תיתן לא פחות מ 20% מהתמיכה.

המועצה קיצצה כבר בשנתיים האחרונות בקרוב ל 80 אלש"ח לשנה באחזקה, כיבוי אש כו'.

ישבתי עם דב על מנת למצוא פתרונות ואני חושב שהמועצה צריכה לקבל החלטה להחזיר את סכום התמיכה ל 120 אלש"ח.

היו"ר אביהוד: מבקש מיורם להביא את נתוני הדוח הכספי השנתי ולאחר מכן נקיים דיון במליאה, במקביל יורם יבדוק את הדד ליין.

 1. אישור המועצה להעלאת שכר עובד ב 10% לקראת יציאתו לפנסיה (לבקשת אהרון ברנזון):

 עודד אינו משתתף בדיון.

 אהרון: מספר את הסיפור. חושב שיש מקרה יוצא דופן המונח לפתחנו, חושב שהמועצה צריכה להגיד חד משמעית שזה מגיע מהתקציב שלנו.

גזבר המועצה: מסביר את הסייגים של משרד הפנים והניסיונות שנעשו ע"י המועצה לקבל היתר ממשרד הפנים על מנת להגדיל לעובד את אחוזי הפרישה.

אהרון:  מציע לבקש עבור העובד העלאה מ 56% ל 70%.

יועמ"ש: אשב עם דב על מנת לבחון אפשרויות של שינוי בתפקיד. במקביל דב ישב עם רחל לכתיבת דוח סוציאלי.

הצעת החלטה:

היועמ"ש יוציא מכתב בזו הלשון: המועצה לאחר שבחנה דוח סוציאלי ומצאה מקרה הומניטרי חריג, מבקשת לאשר לפנים משורת הדין לעובד 70% פנסיה. לאחר שהדבר יאושר המועצה תיקח על עצמה את התשלום.

מזכיר המועצה יעביר את החלטת המועצה בצירוף החומר הרלוונטי לגורמים המוסמכים במשרד הפנים ומשרד האוצר.

הישיבה ננעלה בשעה 22:30

 

_________________                               _________________

המזכיר                                                            היו"ר