פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 05-23

מיקום:

חדר ישיבות מועצה מקומית ראש פינה

מועד:

יום שלישי ז' אב תשפ"ג, 25.07.23 בשעה 18:30

נוכחים:

מר מוטי חטיאל- יו"ר

מר עמית הרפז- חבר מועצה

מר גדי בן שימול- חבר מועצה

מר אריה אייל-  חבר מועצה

גב' מעין בן נתן- חברת מועצה

גב' רינת יזרעאל- חברת מועצה

מר דובי מאור- חבר מועצה

חסרים:

גב'- סיגנית בורנשטיין- חברת מועצה

מר ניר קפלן- חבר מועצה

משתתפים:

גב' נעה שרוני- מזכירת הישיבה

עו"ד אייל נון- יועמ"ש המועצה

מר אורי זלצר- גזבר המועצה

גב' רחלי ליבוביץ – מנהלת מחלקת ההנדסה

מר דני קוסן- מנהל המרכז הקהילתי

מר דוד אטמור- יו"ר הנהלת המרכז הקהילתי

גב' טניה קמינסקי- מנהלת הגבייה

 על סדר היום:

סעיף 1- מרכז קהילתי-

-סילוק הלוואה מבנק לאומי

– דיווח מנהל ויו"ר המרכז הקהילתי

סעיף 2- אישור פטור מוסד מתנדב

סעיף 3- אישור תב"רים- מצ"ב טבלה מרכזת

סעיף 4- אכסניא- לבקשת רינת יזרעאל

סעיף 5-  עמותת משאבים- הצעה לשלוחה בראש פינה

סעיף 6- הכנת חוק עזר- עדכון תעריפים אגרות לשטחים חקלאים

סעיף7- הגדלת ביטוח

סעיף 8- אישור תב"ע להרחבת שימושים לפארק התעשייה צח"ר

סעיף 9- שביל מושקוביץ

סעיף 10- עדכונים


 סעיף 1- מרכז קהילתי

יו"ר- מעביר את רשות הדיבור לדני מנהל המרכז הקהילתי.

דני- נציג לכם את העשייה והאתגרים בפעילות המרכז הקהילתי וכן את הנהלת המרכז שאחראית על קביעת המדיניות.

מציג את צוות המרכז הקהילתי תחום המוסיקה מבוצע דרך קלור והמרכז הקהילתי מתכלל.

יו"ר- בנוגע לתחום המוסיקה, הרצון הוא להשיב את התחום למרכז הקהילתי, דני נרתם למשימה ויחזיק את התחום.

דוד- מציג את פעילות המרכז- הספרייה עברה לתחום האחריות של המרכז הקהילתי, ביום חמישי האחרון הסתיימה הקייטנה שלקחו בה חלק 153 ילדים, זה גידול משמעותי במשתתפים מהשנה הקודמת. הקייטנה הייתה במחיר הוגן ועם היצע פעילות מגוון.

גדי- היו הדים טובים מאוד לקייטנה. לגבי הפעוטון האם יש השינוי בנושא הגבייה?

יו"ר- קיבלנו את מסמכי ההנחיות ממשרד החינוך וביקשתי במקביל מהמרכז הקהילתי לתמחר עלויות בהתייחס לתקינה מצומצמת ומורחבת ומכך לגזור את גבוה שכר הלימוד.

נכון לכרגע העלאת שכ"ל מוקפאת ויחד עם זאת יש בעיה של מטפלות שמעוניינות לעזוב, בודקים אפשרות של העלאת שכר המטפלות כפי שהעלו לסייעות בגנים.

דני- מציג את ההכנסות נכון ליוני 2023 בהתייחס לחלוקת ההוצאות ולקראת עדכון תקציב. מינואר ועד יוני 23 מתנהלים כלכלית באופן מבוקר ומאוזן תוך תשלום הוצאות עבר. ישנם אתגרים כספיים לפנינו כגון קופות הגמל שלא שויכו נכון וכאלו שלא שולמו כלל. כמו כן יש אתגר תזרימי והעדר מנועי צמיחה במקביל לייצוב המערכת וטיוב מרחבי הפעילות.

מציג נתוני הלוואה קיימים, מדי שנה לוקחים בתקציב 120 אלש"ח החזר הלוואה.

יו"ר- למרכז הקהילתי הלוואה שנקלחה מבנק לאומי שמטרתה הייתה בניית אולם המחול. ההלוואה עומדת ע"ס של 386 אלש"ח. חושב שנכון שההלוואה תעבור לאחריות המועצה מאחר והיא בעלת הנכס. באם נחליט שכן נפנה לאישור משרד הפנים

גזבר- במידה ולא נצליח דרך משרד הפנים, ננסה למצוא פתרון אחר.

יו"ר- מעלה להצבעה לקיחת ההלוואה מהמרכז הקהילתי- מאושר פה אחד.

סעיף 2- אישור פטור מוסד מתנדב

יו"ר- מעביר את הצגת הנושא לטניה.

טניה- עמותת עמינדב- בנות שירות לאומי- אינם עומדים בסעיף מס' 8 בחוזר המנכ"ל.

יו"ר- בעבר, כשהרב דוידוביץ' היה בתפקידו, העמותה הייתה פעילה בתוך המושבה, היום אינם מביאים ערך מוסף למושבה מאחר והם יושבים באתר השחזור ומשם יוצאים לפעילות במקומות אחרים.

טניה- הוספיס גליל עליון- העבירו את הפעילות לצומת כח ועומדים בכל הקריטריונים.

יועמ"ש- יש פסק דין שעמותה נדרשת להציג פעילות ארצית והם עובדים רק אזורית- עמק הירדן עד גליל עליון. ניתן לסייע דרך תמיכות אך לא דרך מתן אישור פטור מארנונה למוסד מתנדב.

יו"ר- העמותה עושה עבודת קודש ואנו צריכים לבחון את המשך דרכי הסיוע.

טניה- מוסד הלל יוצאים בשאלה- עומדים בכל הקריטריונים ויש לתת אישור.

עמותת מפנה- לא עומדים בקריטריונים כי אינם בפעילות ארצית, הסניף נמצא רק במושבה.

עמית- לדעתי המוסד נותן מענה ארצי.

יועמ"ש- בישיבה מנהלת הרווחה אמרה שיש להם מעט פעילות בחו"ל ובמושבה ומכך שיניתי  את חוות דעתי כך שיהיה ניתן להעניק להם אישור.

יו"ר- הם נותנים שירותים בכל הארץ.

יועמ"ש- כדאי לפנות לעמותה ולקבל נתונים, באם הפעילות ארצית נביא את הנושא לישיבה הבאה לאחר הבדיקה.

סעיף 3- אישור תב"רים- מצ"ב טבלה

מס' תב"ר שם התב"ר חדש/שינוי תקציב מקורי (אלש"ח) תוספת/שינוי (אלש"ח) סכום חדש לתב"ר (אלש"ח) מקורות הערות
1 465 התנגדות לסלילת קו הרכבת חדש 173     60+113 השבחה תכנון אסטרטגי ותוכניות אב
2 461 רכישת משאית שינוי 423 החזר להיטלי השבחה 423   מכירת רכב
3 466 מבנה רב תכליתי חדש 1840       הלוואה

 

גזבר- תב"ר התנגדות למסילת הרכבת- בעיקרו ייעוץ צוות מומחים לנושא. בהתנגדות נביא את אי ההתייחסות לפתרון אקוסטי, פתרון לאזור תעשייה צח"ר וכן חוסר התייחסות לנושא רכבת משא. התוכנית שהוגשה חסרה מאוד.

יו"ר- מעלה להצבעה תב"ר 465- אושר פה אחד.

גזבר- תב"ר רכישת משאית- מכרנו את המשאית ונדרש החלפת מקור המימון.

יו"ר- מעלה להצבעה- מאושר פה אחד.

גזבר- תב"ר מבנה רב תכליתי מקור המימון להקמה- לקיחת הלוואה

יו"ר- מדובר על המבנה ליד בית הכנסת אלי כהן שישמש לטובת אירועים- בר מצווה, שבת חתן הרצאות וכו'.

עמית- כלומר רק אירועים דתיים.

יו"ר- אירועים שקשורים בצביון מסורתי במקום הצריף.

מעלה להצבעה- מאושר פה אחד

סעיף 4- אכסניא- לבקשת רינת יזרעאל

יו"ר- מאחר ויש שני נושאים הקשורים לעניין האכסניא אבקש להתייחס לשניהם בדיון.

רינת- מה שקורה באכסניא לא שקוף, פנו אלי מהציבור להבין מה נעשה במקום, צריכה להיות הגדרה ברורה על הפעילות שמתקיימת שם ומי האחראי.

יו"ר- לא התרחש שום שינוי באכסניא ובפעילות הנעשית במקום לא שונתה. חשוב לי להדגיש כי כל הפעילות באכסניא מאז הקמתה נעשתה בהתנדבות מלאה וללא כל תשלום שכר. מאחר ורעיה סיימה את התנדבותה בניהול התערוכות פנתה אלי אפרת לביא להמשיך את פעילות האמנים באכסניא. ביקשתי להכין תוכנית להפעלת המקום לטובת אמנים מקומיים.

בנוסף ישנה בקשה נוספת של עמותת משאבים להקצות את המקום לטובת עמותת משאבים. אשמח לשמוע את דעתכם בעניין.

מתקיים דיון בנושא.

החלטה:

  1. יש לשמור על האכסניא כמקום לאמנים
  2. רואים בחיוב הקצאת קרקע או מבנה לעמותת משאבים, יש לבחון מספר אפשרויות הקיימות בשטח.

יבוצע סיור עם נציג העמותה בנכסי המועצה לאיתור מקום מתאים לפעילות.

סעיף 6- הכנת חוק עזר- עדכון תעריפים אגרות לשטחים חקלאים

יו"ר- חוק העזר – מים וביוב אינו לוקח בחשבון בנייה בשטחים חקלאיים. כיום ישנה בנייה בשטחים חקלאיים של חממות אשר בנייתם דורשת קבלת היתר.

חוק העזר הקיים בראש פינה אינו מתייחס לבינוי בשטח חקלאי וההבחנה בחוק העזר הוא בין מגורים או לא למגורים.

המשמעות שהחקלאי שמעונין לבנות חממה בשטח חקלאי משלם אגרה והיטלים בגובה של עשרות ומאות אלפי ₪ וזה דבר שאינו מתקבל על הדעת.

מבקש את אישורכם להכנת חוק עזר אשר מוסיף תעריף לשטח חקלאי.

מעלה להצבעה הכנת חוק עזר עדכון תעריפים לשטחים חקלאיים- מאושר פה אחד.

סעיף7- הגדלת ביטוח

יו"ר- קיבלתם את חוות הדעת של היועמ"ש בנוגע לביטוח.

גזבר- בשנת 2020, יצאנו למכרז וזכתה הפניקס. בתקופת הקורונה הגידול עלה מ-25% ל-50% ונדרש לקבל את אישור מליאת להגדלה. החלפנו יועץ ביטוח ביוני האחרון. שני היועצים המליצו לא לצאת למכרז חדש בגלל כשל השוק. טכנית צריכים לקבל אישור כדי לא לצאת למכרז לביטוח שמסתיים בסוף יולי. שנה הבאה נהיה חייבים לצאת למכרז מפני שזה סיום תקופת ההתקשרות של המכרז, 5שנים. יועץ הביטוח אומר שהעלאה סבירה.

יועמ"ש- העילה לפטור ממכרז היא שהיציאה למכרז אין בה תועלת כלכלית ואת זה נותן יועץ הביטוח ומכך ההמלצה.

יו"ר- מעלה להצבעה הגדלת ביטוח ללא מכרז עד יולי 24- מאושר פה אחד.

סעיף 8- אישור תב"ע להרחבת שימושים לפארק התעשייה צח"ר

יו"ר- מציג את התוכנית והנושא. מסדירים כרגע את שינוי התב"ע של צח"ר שתאפשר מסחר ושימושים נוספים על מנת לבצע הסדרה של המצב הקיים בו כל מיני גופים שיושבים בה בצורה כרגע לא חוקית.

מעלה להצבעה אישור עדכון תב"ע של צח"ר- מאושר פה אחד.

סעיף 9- שביל מושקוביץ

יו"ר- קיבלנו בקשה ממשפחת מושקוביץ להעניק לשביל מתחת לבית המשפחה את השם – סמטת מושקוביץ על שם סב המשפחה. הדרך הנכונה היא להעביר לוועדת שמות להחלטה. חברי הועדה הם- רות מייסטר, עמית הרפז ואנכי. מליאה מקבלת את ההמלצה להעביר לוועדת שמות.

סעיף 10- עדכונים

יו"ר- התקיימה פגישה עם קק"ל ולשמחתנו נמצא תורם לשיפוץ גן הברון ולטיפול בטראסות בגן, בתאורה, התקנת מעקות ובמזרקה. לא יהיה ניתן להקים שירותים בגן.

גדי- זה מעלה את נושא השירותים בבית העלמין.

מעין- שווה לבדוק אפשרות להקים שירותים בכניסה לוואדי, נכון לבדוק מול קק"ל.

יו"ר- מדווח שאני טס לחו"ל מהיום לפנות בוקר ועד ראשון. כל צוות המטה במועצה עודכן בדגש על נושא החירום.

 

הישיבה ננעלה בשעה  21:00

___________                                                                              ____________

מזכירת הישיבה                                                                        ראש   המועצה

נעה שרוני                                                                                          מוטי חטיאל