פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 010-21

מיקום:

חדר ישיבות מועצה מקומית ראש פינה

מועד:

ביום שלישי כ' בחשון תשפ"ב,  26.10.21 בשעה 18:30

נוכחים:

מר מוטי חטיאל– יו"ר

מר גדי בן שימול- חבר מועצה

מר עמית הרפז- חבר מועצה (בזום)

מר דובי מאור – חבר מועצה

גב' מעין בן נתן- חברת מועצה

גב' רינת יזרעאל- חברת מועצה

גב' סיגנית בורנשטיין- חברת מועצה

גב' אירית ברק- מנכ"ל המועצה

גב' מיטל כהן- מבקרת המועצה

עו"ד אייל נון- יועמ"ש המועצה

מר אורי זלצר- גזבר המועצה

נעדרו:

מר אריה אייל – חבר מועצה

גב' רחלי רוטנברג- חברת מועצה


על סדר היום:

סעיף 1- תב"ר שיפוץ ספרייה

סעיף 2- אישור המליאה להשתתפות בקול קורא "רובד ספורט קהילתי"

סעיף 3- תמיכות 2021- מצ"ב חומר בנושא

סעיף 4- החלפת יו"ר ועדת הנחות

סעיף 5- אישור הלוואה לקידום פרויקטים

  • מבנה לתנועות נוער
  • מבנה לתוכניות המחלקה לשירותים חברתיים
  • מבנה ג'עוני

סעיף 6- אישור חגית בן דב כרכזת מתנדבים

סעיף 7- עדכון שכר בכירים- מהנדסת המועצה וגזבר המועצה

סעיף 8- עדכונים


סעיף 1- תב"ר שיפוץ ספרייה

יו"ר- הוגשה בקשה לקרן עיזבונות וקיבלנו 80 אש"ח, נדרש מאצ'ינג של 90 אש"ח ממפעל הפיס. הסכום הכולל לא מספיק לשיפוץ הרצוי.

גדי- האם שווה להשתמש בכסף לשיפוץ הספרייה מבחינת כמות משתמשים?

אירית- נבקש מיעל דו"ח משתמשים בשירותי הספרייה ונעביר לחברי המליאה.

יו"ר- מבקש לעבור לסעיף 5  ונחזור לסעיף הזה.

 

סעיף 5- אישור הלוואה לקידום פרויקטים

יו"ר- לאור הצרכים הקהילתיים המתבקשים במושבה בכוונתי לקדם מספר פרויקטים משמעותיים אשר יתנו מענה בשנים הבאות בתחום הנוער, הרווחה , הבריאות, הביטחון האישי והקהילה. לצורך קידום הפרויקטים עלינו לקחת הלוואה בסך 5 מלש"ח  לתכנון וביצוע הפרויקטים. מדובר על החזר הלוואה של כ- 550 אלש"ח בשנה למשך 10 שנים, בטבלה שהעברתי לכם אני מראה כי משנת 2023 אנו יורדים בהחזר הלוואה של 1 מלש"ח בשנה כך שלאחר לקיחת ההלוואה אנו יורדים בהחזר ההלוואות.

הפרויקטים  שבכוונתי לקדם:

  • מבנה לתנועת הנוער בני עקיבא והתנועה החדשה. היום חניכי תנועת בני עקיבא נמצאים במקלט מתחת לפני הקרקע ולחניכי התנועה החדשה אין בכלל מבנה.
  • מבנה לטיפת חלב, למעלה מ-30 שנה המועצה משלמת שכ"ד לשירותי טיפת חלב זה כסף "שנזרק". מעונין לבנות מבנה של המועצה לטיפת חלב.
  • למחלקת הרווחה ישנן תכניות רבות שמוצעות על ידי משרד הרווחה שהצלחנו לקבל לראש פינה, אך לצערי אין מקום פיזי לממש את התוכניות. התוכניות יתנו מענים לקהילה בתחומים הבאים- נתיבים להורות – טיפול רגשי לילדים, תעסוקה נתמכת לצעירים, תחנה לטיפול משפחתי, מרכז קשר.
  • ביטחון- התקנת מצלמות אבטחה במושבה להגברת הביטחון האישי של התושבים וסיוע בפיענוח של עבירות במושבה.
  • שיפוץ מבנה ג'עוני לבית קפה קהילתי.
  • החלפת רצפת V.C בחדר מראות עבור חוגי מחול.

חשוב לי להדגיש שאני מבקש אישור עקרוני ללקיחת ההלוואה עבור הפרויקטים שציינתי. לפני יציאה לכל פרויקט הדבר יגיע למליאת המועצה לאישור התב"ר.

גדי- לגבי המבנה של הנוער , הרבה רשויות היו מתקנאות במתקן שיש לנו, יפיפה ,ממוזג עם חדרים. אם הייתי רואה את הנוער פעיל, אפילו בחשיפת חוגים שחיפשתי אותם לא ראיתי, אני מסתובב, לא רואה אותם בכלל. אני מבקר במועדון זה בושה לראות את ההזנחה שם. צילמתי, התרעתי. אני יכול לבוא ולמצוא מזגנים עובדים ב22:00 בלילה ולהיכנס לכבות אותם, לא פעם ולא פעמיים. לא יודע אם המבנה זה העניין. אותו דבר לגבי הרווחה. הרווחה נכשלה, אני כאיש רווחה מקבל המון תלונות ומגיע לדני עם מה שקורה בשיכונים, אני מציע שניקח הלוואה נעשה גדר מסביב לשיכונים ונגיד שזה לא שייך אלינו. אני מקבל טלפונים מקשישים שאמרו שיגיעו אליהם לביקור בית ולא מגיעים. במועדון מופ"ת הם מקבלים התייחסות אבל רק שם. חמישה עובדים סוציאליים, הינו תקן וחצי. אני חושב שהרווחה נכשלה בגדול. מנהלת מחלקה שיושבת במשרד ולא זזה ורק מפעילה מתנדבים היא עייפה וצריכה ללכת הביתה. בני עקיבא, לא רוצה לפתוח פה, עושים איפה ואיפה, נקבל אותך לא נקבל אותך.

יו"ר- לנוער שלנו מגיע יותר. תנועת בני עקיבא היא תנועה חשובה עם השתתפות של כ-70 חניכים ולא אין להם בית הם נמצאים בתוך מקלט ומגיע להם מקום ראוי. צריך לזכור שבשנה וחצי האחרונות כמעט ולא התאפשרה פעילות נוער בגלל הקורונה. אנו כרגע בקידום של מספר תכניות להחזרת הנוער לקדמת הבמה. בעניין מחלקת הרווחה, מחלקת הרווחה עבדה ועובדת בשנתיים האחרונות ומתמודדת עם אתגרים רבים במהלך הקורונה ואחרי. ישנה עלייה גדולה באלימות במשפחה ובמקרי גירושים ותופעות קשות בקרב בני הנוער ומחלקת הרווחה בדיוק שם. תקן מחלקת הרווחה לעוסי"ם כוללנים נשאר תקן וחצי ואני פועל להגדילו, ישנם עוד מספר עובדים סוציאליים במחלקת הרווחה שנותנים מענה לפרויקטים כגון- עו"ס קהילה, עו"ס ית"ד, עו"ס קשישים. בכוונתי להגדיל את השירותים של המחלקה ותוך כדי לאפשר אכסניה לפעילות המחלקה.

גזבר- צריך לדעת שאנחנו כרשות רחוקים מקבלת מענקי איזון עקב אי לקיחת הלוואות, כלומר שלוקחים הלוואה זה משפר את מענקי האיזון. בתכנון שמוטי מציג נדרש לקדם היתרי בנייה ולגייס כסף ממשרדי ממשלה אלו שני דברים שלוקחים זמן. אולי גם יהיו משרדי ממשלה שלא יאשרו ואז ניקח את ההוצאה עלינו.

רינת- לגביי הספרייה, אם התב"ר לא מספיק לשיפוץ האם צריך לקבל החלטה עכשיו?

יו"ר- משרד התרבות דורש שיהיה תכנון כולל לכל הספרייה ובלי זה לא נקבל אישור. יש לנו עד מרץ 2022 לביצוע של -170 אש"ח. ההלוואה שאני מבקש לאשר תכלול את כלל הפרויקטים.

סיגנית- מסכימה עם הקונספציה, חסרה לי תוכנית שמפרטת את כלל הפרויקטים המתוכננים והגדרת סכום נדרש לכל פרויקט.

עמית- חושב שצריך לפתוח לכל נושא תב"ר, אשמח לבנות בית לנוער אבל לא רוצה מצלמות בראש פינה. חושב שנכון להחליט לפי תברי"ם לא משהו גלובלי.

יו"ר- רוצה להתחיל בתכנון, כדי לבנות תב"ר נדרש להציג מקור מימון.

דובי- מדובר באישור עקרוני, לא נקבל 5 מלש"ח מחר בבוקר, וגם כך לכל פרויקט יהיה תב"ר שיבוא לאישור המליאה.

עמית- חושב שצריך לכנס את הועדה לתכנון אסטרטגי ובה להחליט על הפרויקטים.

יו"ר- מעלה להצבעה אישור עקרוני להלוואה על סך 5 מלש"ח , מדגיש שכל פרויקט יבוא לאישור המליאה טרם יציאה לפעולה, הועדה האסטרטגית תחליט על הפרויקטים שיבואו לאישור המליאה.

בעד- דובי, סיגנית, מוטי, רינת מעין.

נגד- גדי.

אושר ברוב קולות.

 

יו"ר- מבקש לחזור לסעיף 1 – מביא להצבעה  אישור תב"ר שיפוץ הספרייה.

בעד- מוטי, רינת, מעין, סיגנית, דובי

נמנע-גדי

סעיף 2- אישור המליאה להשתתפות בקול קורא "רובד ספורט קהילתי"

יו"ר- מציג את פרטי הקול קורא

גדי- מה המאצינג' של הקול קורא?

גזבר- 40% מסך ההשתתפות

עמית- חושב שחברי המועצה צריכים להיות חלק מהתכנון

דובי- כל דבר שיקרה יותר טוב ממה שקרה עד היום.

יו"ר- מקבל. בישיבה הבאה נעלה את כל הפרויקטים העתידים שלנו

מנכ"ל- ולפני המליאה נקיים ישיבה של ועדה אסטרטגית אליה יוזמנו כל חברי המליאה.

עמית- חושב שצריך להיות שיתוף ציבור- זה יכול להיות תהליך קצר של 3 חודשים אני מוכן להתגייס לעניין.

יו"ר- תודה עמית, מעלה להצבעה השתתפות בקול קורא .

מאושר פה אחד.

סעיף 3- תמיכות 2021

יו"ר- השנה התמיכות מיועדות לפעילות תרבות, מועדון הסרט הטוב בסינמטק. אין שינוי משנה שעברה בתבחינים, זה הסכום שהוגדר במסגרת תקציב 2021 לתמיכות- 100 אלש"ח.

מעין- איך זה בדיוק עובד?

יו"ר- המועצה הגדירה את תחום התרבות במושבה כתחום בו תתמוך בהתאם לתבחינים המפורטים במסמך. בשנים האחרונות התמיכה בתחום התרבות הועברה לסינמטק. חשוב לציין, חלק מהתנאים לתמיכה של משרד התרבות בסינמטק זו תמיכה של הרשות.

גדי- מותנה בסכום מסוים?

יו"ר- כן, באחוז מסוים. עמותות שמוכרות על ידי המדינה

מנכ"ל- למעשה אתם מתבקשים לאשר את התבחינים ביחס לתמיכות לפני פרסום לציבור. מסגרת התמיכות שאושרה על ידי המליאה בתקציב 2021 היא 100 אלש"ח

גדי- מציע לחלק את ה100 אלש"ח לעוד תחום.

יו"ר- אפשר לדבר על הסכום לתמיכות בתקציב 2022

מעלה להצבעה – מאושר פה אחד

סעיף 4- החלפת יו"ר ועדת הנחות

יו"ר- סיגנית מתוך עומס ותפקיד חדש שקיבלה נאלצת לעזוב את תפקיד כיו"ר הועדה , מעין תחליף אותה בתפקיד.

מעלה להצבעה- מאושר פה אחד

 

סעיף 6- אישור חגית בן דב כרכזת מתנדבים

יו"ר- זה תקן שקיבלנו ואני שמח שחגית תמלא את התפקיד.

גדי- היא נכס וטוב שהצלחנו לשמור עליה.

יו"ר- מעלה להצבעה

מאושר פה אחד.

סעיף 7 – אישור שכר בכירים

שכר בכירים- גזבר ומהנדסת המועצה ניתן להעלות כל שנתיים, זה גלום בתקציב 2021.

מעלה להצבעה עדכון שכר בכירים – מהנדסת המועצה

בעד- מוטי, דובי,  סיגנית, רינת

נגד-גדי ומעין

מעלה להצבעה עדכון שכר בכירים – גזבר  המועצה

מאושר פה אחד

סעיף 8-עדכונים

יו"ר- השבוע קיימתי פגישה עם החברה המודדת של סקר הנכסים לדיוק של פרמטרים מסוימים במדידה ובהתאם ייצאו תיקונים לכלל התושבים.

גדי- למה נכנסו לכל בית בשיכונים במקום מדידה כוללת, הרי זה דירות בגדלים שווים? נאמר ע"י המודדים שזו הנחייה של הרשות.

יו"ר- אין הנחייה כזו ממני. לא לגבי השיכונים ולא לגבי כל בית אחר במושבה.  אנו עושים הכל כדי שתהליך יהיה רגיש ככל האפשר. ב2022 נראה את נתוני הגבייה ונחליט פה יחד האם להוריד מצו הארנונה את נושא החניות המקורות. בנוסף אני רוצה לבדוק אפשרות להגדיל את אחוזי הבנייה במושבה.

רינת- אנו שוב נדרשים לאשר את צו הארנונה של 2022?

יו"ר- לא, ב2022 מאשרים את צו הארנונה ל2023.

 

הישיבה ננעלה בשעה 21:00

 

_____________                                                                           _______________

מנכ"ל  המועצה                                                                                     ראש המועצה

אירית ברק                                                                                           מוטי חטיאל