פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 03-21

מיקום:

משרדי המועצה המקומית, ראש פינה

מועד:

יום שלישי טו באייר, 27.4.21, שעה: 18:30

נוכחים:

מר מוטי חטיאל– יו"ר

מר גדי בן שימול- חבר מועצה

מר עמית הרפז- חבר מועצה

מר דובי מאור – חבר מועצה

גב' מעין בן נתן- חברת מועצה

גב' רחלי רוטנברג- חברת מועצה

גב' רינת יזרעאל- חברת מועצה

גב' סיגנית בורנשטיין- חברת מועצה

גב' אירית ברק  – מנכ"לית המועצה

עו"ד אייל נון- יועמ"ש המועצה

גב' מיטל כהן  – מבקרת פנים

מר אורי זלצר- גזבר המועצה

גב' רחלי ליבוביץ- מהנדסת המועצה

נעדרו:

מר אריה אייל – חבר מועצה

על סדר היום:

סעיף מס' 1- הנחות ארנונה לשנת 2021

סעיף מס' 2- היטלי סלילה – שכונת הזיתים (בהתאם לתוכנית תחזוקה מאושרת)

סעיף מס' 3- ועדה אסטרטגית

סעיף מס' 4- מחסן  מל"ח

סעיף מס' 5- בית כנסת שכונה דרומית

סעיף מס' 6- עדכונים

סעיף מס' 7- ענבר כהן בנושא הפרדה בבריכת השחייה (לבקשת עמית הרפז)

 

סעיף מס' 7- ענבר כהן בנושא הפרדה בבריכת השחייה (לבקשת עמית הרפז)

 לבקשת היו"ר נתחיל בסעיף זה, לבקשתו של עמית.

עמית- עם פתיחת עונת הרחצה עולה עניין ההפרדה, לענבר נקודת השקפה מעניינת ואשמח שתביא אותה.

ענבר- אותי מטריד איך להסביר לבן שלי את עניין ההפרדה, כך שתהיה לי תשובה מניחה את הדעת עבורו. לדעתי בהפרדה יש אלמנט של חושך וזה מסר שלא הייתי רוצה להעביר לילד שלי. רוצה לשמור על הקהילה, לא מקיימים אירועים קהילתיים בשישי- שבת כדי שגם תושבים דתיים יוכלו להגיע. ההפרדה בבריכה היא חטא כלפי החברה שלנו ואנו צריכים לשמור על עצמנו.

עמית- חושב שהשירות בבריכה צריך לתת מענה גם לקהילה חילונית וגם לקהילה שחשובה לה ההפרדה.

מעין- הקהילה בראש פינה מאוד מגוונת, אם אנו מתייחסים לבריכה כקהילתית אז חשוב לאפשר לכל החברים בקהילה להיות חלק מהפעילות בקהילה.

גדי- 25 שנה עבדתי בבריכה וזה עבד יפה. לך זה נוגע פעם בשבוע לכמה שעות. אנשים פה משלמים מיסים. זה בחירה לא לקחת חלק בפעילויות המתנ"ס. הם ואנחנו זה שיח חמור בעייני. איפה אנחנו מקיימים את המשפט "לקבל את האחר".

יו"ר- ראש פינה היא יישוב קטן עם פסיפס אנושי והייחוד שלנו הוא בתפסיה שמאפשרת לכל אדם להרגיש נוח בקהילה בה הוא חי ושיש לו מקום.

עמית- חושב שלא נכון להביא את הנושא להצבעה, עמדת חברי המועצה הובהרה.

 

סעיף מס' 1- הנחות ארנונה לשנת 2021

יו"ר- ועדת הנחות התכנסה ודנה בסוגית ההנחות, בוועדה נציגי המליאה הם סיגנית שהיא היו"ר וגדי. הודעה הביאה המלצות ואני מציע לאמץ את המלצותיה. הגזבר יציג את המלצות הוועדה.

גזבר – בשנת 2021 אושרו סה"כ הנחות ע"ס 960 אלש"ח.

המלצת ועדת הנחות- צמצום ב- 170 אלש"ח את הדלתא בין מה שצריך לצמצם ובין מה שהומלץ. החלטות הועדה -מצ"ב המצגת שהוצגה ע"י הגזבר:

אושרו לשינוי:

  • הנחת אזרח ותיק כללית 25% – מאושר 80% מ- 25% שזה = הנחה בסך 5% שאושרה ע"י הועדה.
  • הנחת הורה עצמאי20%- מאושרת הגבלה ל- 100 מטר.
  • הנחת מילואים פעילים5%- מאושרת הגבלה ל- 100 מטר.

נותרו ללא שינוי:

  • הנחת לקוי ראייה- 90%- ללא שינוי, ללא הגבלה.
  • הנחת גמלת סיעוד – 70% – ללא שינוי.
  • הנחת נכות רפואית מ-90% ומעל 40% בארנונה- ללא שינוי. הגבלה ל200 מטר.
  • הנחת ילד נכה – 33% – ללא שינוי.

ועד הנהלה אימצה את המלצות ועדת הנחות מובאות למליאה הערב והשלמת הפער מהסכום שהוקצה ליום העצמאות ולא מומש.

אירית- מבקשת לציין כי ותיק העומד בקריטריונים כלכליים שהוגדרו ע"י משרד הפנים יהיה זכאי להנחה בארנונה עד לגובה 30%. זוהי הנחת חובה לוותיקים העומדים בקריטריונים ואלה יכולים להגיש בקשה ולקבל את ההנחה.  השינוי הינו בהנחת רשות הניתנת באופן רוחבי לכלל הוותיקים ועד לגובה 25%. הנחה זו אושרה השנה בגובה 5% רוחבית לכלל הוותיקים.

רחלי- מבקשת כי יירשם בפרוטוקול כי תקציב התרבות יכלול את 100 אלש"ח לאירועי תרבות במושבה בשנת התקציב הנוכחית.

מבקרת המועצה- האם תושבים שקיבלו בעבר הנחה וכעת תקוצץ יקבלו מכתב הסבר?

גזבר-וודאי, התושבים יקבלו מכתב הסבר לגבי הנחות בצמוד לחיוב.

היו"ר מעלה להצבעה – אושר ברוב קולות.

בעד- מעין בן – נתן , סיגנית ברנשטיין, רחלי רוטנברג, רינת יזרעאל , דובי מאור.

נגד- עמית הרפז, גדי בן שימול.

 

סעיף מס' 2- היטלי סלילה – שכונת הזיתים (בהתאם לתוכנית תחזוקה מאושרת)

 

יו"ר- מהנדסת המועצה תציג את נושא היטלי הסלילה של שכונת הזיתים

מהנדסת – תושב שמעוניין למכור את הנכס שלו בשכונת הזיתים ומבקש ממני אישור העדר חובות אני לא יכולה לתת לו בגלל חוק העזר בנושא- פירוט חוק העזר מצ"ב במצגת שהוצגה.

בחוק העזר שהנכתב בשנת 98 הכניסו את שכ' הזיתים ומכך נוצר מצב שמי שמעונין למכור את הנכס מחויב לשלם היטלי סלילה בהתאם לחוק העזר. יש ברשותנו חו"ד שבתים וחלקות שלא נוגעים בשכ' הדרומית לא צריך לגבות מהם. אנחנו מבקשים מהמליאה לבחון גבייה של היטלי סלילה בהתאם למגרש ספציפי של תושב, לפי התוכנית המאושרת של הבית

עמית- האם ניתן לשנות את חוק העזר?

אייל- רק בפסיקת בג"צ.

הצעה להחלטה:

מגרשים בשכ' הזיתים לא יידרשו לשלם היטלי סלילה למעט מגרשים צמודי דופן עם כביש שנסלל. החישוב יתייחס למגרש הספציפי שלו בהתאם לתכנית החלוקה המאושרת בוועדה  (בהתאם לחלקו בכלל הבעלות).

היו"ר מעלה להצבעה- אושר פה אחד.

סעיף מס' 3- ועדה אסטרטגית

יו"ר – באפריל 2019 ביטלה מליאת המועצה את הועדה. ההמלצה היא שכל הנושאים האסטרטגיים יובאו לדיון מקדים בוועד ההנהלה ואח"כ לדיון במליאה, בהתאם לכל נושא נקבל החלטה האם יש להקים צוות ייעודי להוביל את הנושא וכן החלטה אילו מהנושאים יש להביא לשיתוף ציבור.

רינת- חוששת שאם לא יהיה צוות כזה דברים לא יתקדמו.

מעין- מציעה להכניס לתכנית המפגשים מליאה לא המניין דיון חברי מליאה בסוגיות אסטרטגיות.

אירית- רעיון מצוין, יבוצע. אחת לרבעון תתקיים ישיבת ועד הנהלה ולאחריה ישיבת מליאה שאינה מן המניין לדיון בנושאים אסטרטגיים.

 

סעיף מס' 4- מחסן  מל"ח

רחלי- תחילה הוחלט על חומר מסוים לבניית המחסן ואז הבנו שהחומר (פאנל מבודד) אינו עומד בתקני כיבוי אש. נעשתה חשיבה מחדש איך לבנות במחיר מוזל ולעמוד בתקני האש והוחלט להשתמש באיסכורית. לקבלן הייתה "טעות סופר" בחוזה העבודה שהגיש וכעת נדרש להגדיל את התב"ר ב-38% מהחוזה המקורי.

אורי- מקורות המימון חלק בהקצאות משרד הפנים וחלק מתקציב אג"א שוטף.

היו"ר מעלה להצבעה- אושר פה אחד.

 

סעיף מס' 5- בית כנסת שכונה דרומית

יו"ר- יש בשכונת האורנים ציבור רחב שומר מסורת . חושב שיש מקום לאפשר בית כנסת בתוך השכונה. יש תורמים לטובת העניין. מבקש לפתוח חשבון בנק להעברת התרומות, כמובן הקמת תב"ר ויגויס פרויקטור להובלת הפרויקט מתוך תקציב הפרויקט.

מעין- מבקשת לבחון הקמת מבנה רב תכלית שישמש את כלל הקהילה בראש פינה. האם יש שטח ציבורי נוסף להקמת מבנה כזה?

יו"ר- כן. מקבל את הצורך במבנה ציבור רב תכליתי.

רינת- יש לבחון את רצון כלל תושבי השכונה.

עמית- סקר מספרי של כמה מתושבי השכונה ישתמשו בבית כנסת.

יו"ר- מדגיש שלא נצא לפרויקט לפני שבקופת התרומות יהיה 75% מעלות הפרויקט.

עמית- מבקש שנאשר את תוכניות הבנייה במליאה.

יו"ר- התוכנית תוצג למליאה לאישור לפני יציאה למרכז

מעלה להצבעה- מאושר ברוב קולות

בעד- מעין בן – נתן , סיגנית ברנשטיין, רחלי רוטנברג, דובי מאור.

עמית הרפז, גדי בן שימול.

נמנעת- רינת יזרעאל.

 

סעיף מס' 6- שימוש במבני ציבור

עמית- האם יש שינוי מדיניות בשימוש במבני ציבור? לדוגמא בית היקב.

יו"ר לא היה שינוי מדיניות, בית היקב מוגדר כבית לגיל השלישי ולכן לא משכירים אותו יותר לאירועים פרטיים. יש את המרכז הקהילתי לשימושים האלו, בנוסף, מכשירים מקום מתחת לבית הכנסת הספרדי לצורכי הקהילה. בחצר בית היקב אין בעיה להשתמש.

אירית- מי שמבקש מענה למקום לקיום אירוע פרטי בבית היקב, לא רק שומע לא, אלא גם שומע על החלופות האפשריות.

יו"ר- הייתי רוצה להקים פינות שמוגדרות כ-"פינות יום הולדת" לחגיגות לילדים.

 

סעיף מס' 7 –  עדכונים

 מקורות- ההחלטה הינה שהכסף עובר לראש פינה מ-2018 והלאה, כ-600 אלש"ח.

פלג הגליל- נמצאים בהליך גישור, עד היום לא שילמו ארנונה. הצעת המגשר- תשלום 600 אלש"ח נוסף לשנה עבור ארנונה.

שיפוץ מבנה מלון אלתר שוורץ-  דרך קול קורא הוגשה בקשה למשרד מורשת לשיפוץ לטובת ארכיון ראש פינה ויהדות רומניה. נעשה בשיתוף עם עמותת השחזור, ארגון אמ"יר והמועצה.

צומת כפר הנשיא- עובדים על פתרון תנועתי לעומס בכניסה לראש פינה.

בריכה- בריכת הפעוטות תפתח. בוחן לאפשר ל-10% מנויים מבחוץ להגדלת ההכנסה של הבריכה. הורחבו שעות הפעילות, ישונה מחיר המינוי.

 

הישיבה ננעלה בשעה 22:00

_____________                                                                           _______________

מנכ"לית המועצה                                                                                    ראש המועצה