פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 04-23

 מיקום:

חדר ישיבות מועצה מקומית ראש פינה

מועד:

יום שלישי ג' סיון תשפ"ג, 30.05.23 בשעה 18:30

נוכחים:

מר מוטי חטיאל- יו"ר

מר עמית הרפז- חבר מועצה

מר גדי בן שימול- חבר מועצה

מר אריה אייל-  חבר מועצה

מר ניר קפלן- חבר מועצה

גב' מעין בן נתן- חברת מועצה

גב'- סיגנית בורנשטיין- חברת מועצה

גב' רינת יזרעאל- חברת מועצה

מר דובי מאור- חבר מועצה

משתתפים:

גב' אור טחן סער- מזכירת הישיבה

עו"ד אייל נון- יועמ"ש המועצה

גב' מיטל כהן- מבקרת המועצה

מר אורי זלצר- גזבר המועצה

גב' רחלי ליבוביץ – מנהלת מחלקת ההנדסה

על סדר היום:

סעיף 1- תבר"ים- מצורפת טבלה

סעיף 2- היטלי סלילה חלקה מקור- 7,8,6 מגרש 270

סעיף 3- הוספה/קנייה של חדר ביטחון לתושבים ללא ממ"ד- לבקשת גדי בן שימול

סעיף 4- דו"ח ביקורת של מבקרת המועצה- מצורף

סעיף 5- ביטחון בקהילה

סעיף 6- עדכונים


סעיף 1- תבר"ים- מצורפת טבלה

גזבר- מציג את התב"רים ועונה לשאלות החברים.

 

תב"ר שם תב"ר חדש/ שינוי תקציב מקורי (אלש"ח) תוספת /שינוי הערות מקורות תקציב חדש
425 תשתיות שכונת אורנים הגדלה 7,000 2,000 הגדלה רמ"י 9,000
460 חניון גן הברון הגדלה 1,613 1,075   מ. תיירות 2,688
443 שדרוג כבישים ומדרכות הגדלה 700 250 היטלי סלילה 950

 

יו"ר- מעלה להצבעה את התב"רים.

 

תב"ר- 425- מאושר פה אחד

תב"ר- 460- מאושר פה אחד

תב"ר- 443- מאושר פה אחד


סעיף 2- היטלי סלילה חלקה מקור- 7,8,6 מגרש 270

יו"ר- בשכ' האורנים יש בעיה גורפת בעניין היטלי הסלילה. מפני שאין תצ"ר הדבר יוצר בעיה באישור העברה בטאבו.

מהנדסת- תושב לא יכול להעביר את השטח בטאבו מפני שחלק מהבית רשום על אחרים ולכן אין לו אישור להעדר חובות.

עמית- צריך לפתור את התסבוכת הזו אחת ולתמיד, כיישוב.

יו"ר- הנושא מורכב בעיקר בשטחים הפרטיים ששם הדבר באחריות בעל המגרש. מגרשי רמ"י בטיפול.

יועמ"ש- המגרשים שבהם יש מספר מחזיקים בבעלות משותפת ללא איחוד וחלוקה וללא פרצלציה לא יידרש בעלים לשלם אלא את החלק היחסי שלו בארנונה ובהיטלים כתנאי לקבלת העברת בעלות.

יו"ר- מעלה להצבעה נוסח החלטה- מאושר פה אחד.


סעיף 3- הוספה/קנייה של חדר ביטחון לתושבים ללא ממ"ד- לבקשת גדי בן שימול

גדי- פנו אלי תושבים שאין להם ממ"ד והביעו חשש ממתיחות ביטחונית וביקשו לבדוק אם יש אפשרות לעזרה מהמועצה בכל נושא היתר לממ"ד או התקנת מיגונית. אולי קנייה מרוכזת של המועצה תוזיל עלויות.

יועמ"ש- המועצה יכולה לפנות לספקים כאלו שיעשו מבצע.

יו"ר- נפנה בקול קורא לציבור להבין את הצורך בממדים ובהתאם לקול קורא נצא למכרז שייגשו יזמים שמוכנים לספק תכנון וביצוע לממ"דים במושבה בגדלים שונים. ההתקשרות תהיה ישירות של התושבים מול הספק. אנו נעשה מכרז מסגרת לעניין.


סעיף 4- דו"ח ביקורת של מבקרת המועצה- מצורף

מבקרת- דו"ח ביקורת לשנת 2021 עסק בסקירה ובטיפול בהצעות מחיר של קבלנים לבקשת ראש המועצה. הביקורת סקרה את השנים 201-2022, זהו מדגם מספק לשלול סברות מסוימות. הועדה לענייני ביקורת דנה בדו"ח ואישרה את המלצותיי. הדו"ח מציג עקומת למידה משמעותית משנת 2017 עד כה, אני משייכת אותה לכוח האדם במועצה.

יו"ר- אני שמח על הממצאים, חשוב לבקר את עצמנו על מנת לקבל תמונה ממשית ולהשתפר ככל האפשר. אני ממליץ לקבל את המלצות ועדת ביקורת.

מעלה להצבעה- מאושר פה אחד.


סעיף 5- ביטחון בקהילה

 בתקופה האחרונה אנו עדים לעלייה במקרי פשיעה ואלימות סביב פרוטקשן, הדבר מגיע לשכונות בתוך המושבה. המצב הזה יוצר דאגה בקרב התושבים וכן חוסר רצון של עסקים להשתקע אצלנו. בפגישה עם השר לביטחון פנים העליתי את החשש שלי מפגיעה בתושבים והזמנו בעלי עסקים כדי שיעבירו לשר ולצוות המקצועי שלו את היום יום בצל מלחמת הפרוטקשן. הצענו להקים שיטור משולב עם המשטרה יחד עם חצור הגלילית על מנת לעמוד בתנאים להקמת שיטור משולב. ומוקד רואה לאזור התעשייה צח"ר. אנו נדרשים לקחת אחריות על המושבה שלנו ולהיערך לאבטחה למועצה. תוכן תוכנית עסקית למערך אבטחה שכזה.


סעיף 6- עדכונים

יו"ר- כביש דוד שו"ב- התחילה עבודה על הכיכר הראשונה, בסמוך לגן יעקב  שהיעד לסיומה הוא חודשיים. ובהמשך גם כיכר בסמוך לדרך הטורקית.

התייעלות אנרגטית- הוחלפו המזגנים במועצה, במרכז הקהילתי, ובבית הספר וכן הותקנה תאורה חסכונית. בהמשך יותקנו חיישנים שבעת יציאה מהחדר יכבו את האור והמזגנים.

מיזוג אולם הספורט- העבודה מתקדמת. המאווררים כבר פועלים ומשפיעים לטובה על הטמפרטורה באולם.

גדי- עובדים על פרויקט דומה ל"יד שרה" שייתן מענה לעזרים רפואיים למי שצריך. הוא   ימוקם ליד קופ"ח. בדקנו מודל הפעלה לפרויקט זהה בכפר קמא וקיבלנו רעיונות להפעלה אצלנו, בשבועות הקרובות ייפתח לטובת הציבור.

יו"ר- מבקש להודות לעמירם גליקסמן שתורם מטוב ליבו ומתוך הוקרה מסייע כעת להקמת פינת הנצחה במרכז הקהילתי לשני חללי צה"ל שנפלו- עמיקם וגלעד שמאי, תודה לעמירם.

 

הישיבה ננעלה בשעה  21:00

___________                                                                              ____________

מזכירת הישיבה                                                                        ראש   המועצה

אור טחן סער                                                                                   מוטי חטיאל