פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 02-19

 מיקום:

משרדי המועצה המקומית, ראש פינה

מועד:

יום שלישי, ל' שבת תשע"ט, 05.02.2019 , שעה: 19:00

מ.מ. מזכיר:

גב' שרונה גנון

נוכחים:

מר מוטי חטיאל– יו"ר

גב' שירה יערית ינאי – חברת מועצה

מר גדי בן שימול – חבר מועצה

מר אהרון ברנזון – חבר מועצה

גב' רינת יזרעאל  – חברת מועצה

מר עמיר ילוז – חבר מועצה

גב' רחלי רוטנברג – חברת מועצה

מר ניר קבלו – חבר מועצה

גב' ניצן בלום סלע – חברת מועצה

משתתפים:

מר דב אריאל – גזבר המועצה

עו"ד אייל נון – יועמ"ש

מר רונן פלג – יועץ הנדסי

גב' ענת שרון פרץ – רכזת בקרה ופרויקטים

גב' תמי שורץ – דוברת המועצה

נעדרת:

גב' מיטל כהן – מבקרת פנים

על סדר היום:

 1. אישור פרוטוקול 01-19.
 2. הצגה ואישור הסכם התקשרות עם פודטק.
 3. אישור הסכם משולש חברה למתנסים.
 4. אישור נציגי המועצה בהנהלת המתנ"ס (2 חברי מועצה, 2 עובדי מועצה, 1 נציג ציבור)
 5. נציגי ציבור לוועדת בחינה.
 6. שינוי הרכב וועדת ביקורת.
 7. הוספת שם לרחוב האורנים (בשכונת הזיתים) (על שם זהבה וצבי אורן ז"ל).
 8. אישור ממלא מקום לוועדת מכרזים.
 9. אישור תב"ר הסדרת גישה למתחם חינוך.
 10. אישור תב"ר מגרש סינתטי+ תאורה למגרש.
 11. אישור תב"ר הקמת תחנות אוטובוס בראש פינה- תב"ר חדש.
 12. אישור תב"ר קיר תמך למקלט מס' 41.
 13. אישור תשלום לחברי וועדת ערר.
 14. ציר גישה להרחבה ג' – לבקשת סיעת 'רוח חדשה'.
 15. עדכון כתובות ברחבי המושבה – לבקשת סיעת 'רוח חדשה'.
 16. דיווח בנושא פורומים – לבקשת אהרון ברנזון.

 

 1. אישור פרוטוקול 01-19

היו"ר מוטי: לא התקבלו הערות לפרוטוקול.

היו"ר מעלה הנושא להצבעה.

מאושר פה אחד.

 1. הצגה ואישור הסכם התקשרות עם פודטק

היו"ר מוטי: מבקש לסייג שההסכם יהיה רק לאחר שנוכל לראות שבאמת אפשר לקיים אותו עם החברה. כרגע נציג את הפרויקט ע"מ שתכירו את הרעיון ואייל יציג את הפן המשפטי. זהו פרויקט מבורך שצריך לקום בראש פנה. ההצעה שזה יוקם בקומה השנייה של המועצה. עדיין חסרים פרטים. אח"כ נקבל החלטה.

הפרויקט מוצג ע"י גיא אליצור. כל ישוב יכול לתת פתרון, אך מצאנו כי ראש פינה אטרקטיבית, ממותגת וותיקה ולכן נראה לנו שנכון לרכז פה את טכנולוגית המזון.

אהרון: הבחירה שלכם נכונה. ראש פינה מקום מצוין בגלל המרכזיות והשירותים הנלווים. שיהיה בהצלחה.

אייל: זהו פרוייקט מצוין גם בפן הכלכלי של שיפוץ והסדרת החלל הגדול בקומה השנייה וגם במישור הערכי של הציונית. הבעיה שצריך לפתור שלא מצאנו דרך להתקשר בפטור ממכרז או מקול קורא. הצעתי להביאם להצגה ולאשר במליאה בכפוף למציאת פתרון להסדרת ההתקשרות כחוק.

ניר: כדאי לבדוק מקומות נוספים בראש פינה.

היו"ר מוטי: אין מקום שהמועצה יכולה להתחייב שהוא פנוי לשימוש. הבנתי שניתן להגיש קול קורא עד 19.3.19.

גדי: מה אם נושא החניות.

היו"ר מוטי: לנושא החנייה נמצא פתרון. כאן זה המרכז ואני ממליץ לאשר את הפרויקט בכפוף להתקשרות כחוק.

היו"ר מעלה הנושא להצבעה.

מאושר פה אחד.

 1. אישור הסכם משולש חברה למתנ"סים

היו"ר מוטי: ההסכם האחרון היה ב1990. צריך לחדש /לרענן. אין כל שינוי בהסכם החדש. כדי להתחיל לעבוד עם המתנ"ס צריך להיחתם ההסכם.

ניצן: האם זה מנוהל כעמותה?

ניר: האם הופקו לקחים משנים קודמות לגבי תקציב וניהול.

היו"ר מוטי: כרגע אין מנהל מתנ"ס ואי אפשר להפיק לקחים . צריך שיהיו במתנ"ס נציגים מקצועיים, מנהל חינוך ומנהלת רווחה, מאחר ורוב הפעילות נוגעת בהם.

עמיר: עברנו תקופה לא פשוטה עם המתנ"ס וחשבנו האם להמשיך או להעביר לניהול המועצה. ועדת תרבות וקהילה לקחה על עצמה להגיש המלצות. לדעתי צריך לחכות ולבדוק אם לחזור לזה לפני שחותמים.

אהרון: החברה למתנ"סים היא גוף מקצועי, עתיר שנים וניסיון וכשהיה ניהול לא טוב, זה צמח לגידולי פרא. מבחינה מקצועית זה הגוף ואין בִלתו. צריך להיות מעורבים ומה שמתפתח רע, צריך לעצור באִיבו. אסור גם לעכב זאת.

ניר: החברה למתנ"סים עושה עבודה מצוינת ואי אפשר לותר על הגוף הזה.

עמיר: צריך לראות מה הזיקה מבחינת המדיניות והחיבור בין המועצה למתנ"ס. בשנים האחרונות היה נראה שהם גוף אוטונומי.

היו"ר מוטי: מה שהיה לא יהיה. המתנ"ס זה אנחנו. בשנה האחרונה היה נתק מוחלט. חובה לתקן ואסור להשהות ולהמשיך קדימה.  כרגע הגוף לא מנוהל נכון.

ניצן: האם יש עוד נקודות בקרה ומעורבות שנוכל להשפיע, כמו בעיות שהיו במבנים.

היו"ר מוטי: ישנו סעיף בהסכם ליציאה בהודעה מוקדמת של 4 חודשים ונחשוב יחד אם תהיה בעיה, מה נכון לנו לטובת הישוב. מדגיש שוב שהמתנ"ס הוא חלק בלתי נפרד מהמועצה.

ממליץ לאשר את ההסכם.

היו"ר מעלה הנושא להצבעה.

מאושר פה אחד.

 1. אישור נציגי המועצה בהנהלת המתנ"ס (2 חברי מועצה, 2 עובדי מועצה, 1 נציג ציבור)

היו"ר מוטי: כרגע בפועל יש 5 נציגים שנבחרו בבחירות. נפעל לשנות ולהגדיל את כמות החברים. ממליץ לאשר את רחלי ואותי כחברי המועצה, את מנהל מח' חינוך ומנהלת הרווחה כעובדי המועצה ואת אריה אייל כנציג ציבור.

היו"ר מעלה הנושא להצבעה.

מאושר פה אחד.

 1. נציגי ציבור לוועדת בחינה

היו"ר מוטי: בועדת בחינה צריך להיות נציג ציבור

ממליץ לאשר את חיים שלזינגר ואת נורית רוזנפלד כנציגי ציבור.

היו"ר מעלה הנושא להצבעה.

מאושר פה אחד.

 1. שינוי הרכב וועדת ביקורת

היו"ר מוטי: הבחירה בישיבת מועצה לא התאימה לרוח החוק. כרגע יש 4 חברים בועדה. צריך או 3 חברים או 5 חברים.

ממליץ על רחלי, שירה וניר – כיו"ר.

אהרון: מציע נציג/ה שלא מהסיעה שלך. ועדת ביקורת צריכה להיות גוף בלתי תלוי ובלתי מושפע ויותר נכון שיהיו מסיעה אחרת.

אייל:  עפ"י החוק ההרכב צריך להיות תואם את ההרכב הסיעתי.

עמיר: מי שמעלה הנושאים זו המבקרת והיא עושה עבודה מצוינת.

היו"ר מעלה להצבעה את החברים שירה, רחלי וניר.

מאשרים: מוטי, שירה, גדי, רינת, עמיר, רחלי, ניר, ניצן.

נמנע: אהרון

 1. הוספת שם לרחוב האורנים (בשכונת הזיתים) (על שם זהבה וצבי אורן ז"ל)

היו"ר מוטי: משפחת אורן ביקשה להנציח את שמות ההורים שנרצחו לפני 28 שנים באופן טרגי ולהוסיף מתחת לשם רחוב האורנים כיתוב "לזכרם של זהבה וצבי אורן ז"ל".

היו"ר מעלה הנושא להצבעה

מאושר פה אחד.

 1. אישור ממלא מקום לוועדת מכרזים

הנושא ירד מסדר היום.

 1. אישור תב"ר הסדרת גישה למתחם חינוך

דב: מציג את הנושא הכספי ועונה לשאלות החברים.

רונן: מציג את הפרויקט ומפרט את החלק ההנדסי.

היו"ר מוטי: הכביש מסוכן וזה יצא לדרך עוד בשנה זו.

היו"ר מעלה להצבעה אישור התב"ר

מאושר פה אחד.

 1. אישור תב"ר מגרש סינתטי+ תאורה למגרש

ענת: מציגה את הפרויקט ומיקומו.

היו"ר מוטי: נבדקו מס' חלופות והוחלט שהמיקום יהיה בבית ספר.

אייל: צריך לנקוט צעדים שזה ישמש רק  את תושבי ר"פ.

אהרון: אחרת זה יהיה כמו גן יעקב. יש לעשות כל הנדרש, פיקוח וכו'

שירה: יש אפשרות להכפיף זה לניהול המתנ"ס?

היו"ר מוטי: חיובי.

ניר: זה מצריך תחזוקה ויש בלאי. צריך לקחת בחשבון מבחינה תקציבית.

תמי: האם מותר בשטח ציבורי כזה להגביל רק לתושבים? האם אפשר להכין כרטיס תושב עם פס מגנטי כמו מנוי לבריכה ולשאר המתקנים.

היו"ר מוטי: יש לזה משמעות כלכליות. צריך שיהיה שם מבוגר אחראי. מציע שנקדם זאת. זה צריך להסתיים עד מאי 2019.

היו"ר מעלה הנושא להצבעה.

מאושר פה אחד.

 

 1. אישור תב"ר הקמת תחנות אוטובוס בראש פינה- תב"ר חדש

ענת ומוטי: מציגים את הפרויקט ואת השינוי בתוואי הנסיעה.

היו"ר מעלה הנושא להצבעה

מאושר פה אחד.

 1. אישור תב"ר קיר תמך למקלט מס' 41

היו"ר מוטי: מציג את הנושא ומעלה להצבעה.

מאושר פה אחד.

 1. אישור תשלום לחברי וועדת ערר

היו"ר מוטי: יש תעריפים שנקבעו בחוק ליו"ר ולחברים.

היו"ר מעלה הנושא להצבעה.

מאושר פה אחד, בהתאם לחוזר מנכ"ל.

 1. ציר גישה להרחבה ג' – לבקשת סיעת 'רוח חדשה'

הנושא נדון בסעיף 9.

 1. עדכון כתובות ברחבי המושבה – לבקשת סיעת 'רוח חדשה'

היו"ר מוטי: העדכון בשלבי סיום.

ניר: מציע שיהיה שילוט אחיד במושבה

היו"ר מוטי: ע"מ שנוכל לחייב,  צריך קודם לקבוע חוק עזר. לא אקבל החלטה כרגע.

אהרון: שילוט ומספור זה דבר אלמנטרי. צריך לעשות תכנון לכך ולהשלים המהלך הזה.

שירה: מספור בתים הוא נושא חשוב גם לשעת חרום.

היו"ר מוטי: מציע שנכין חוק עזר, נעביר לעיונכם ונקבל החלטה.

אייל: חובת הרשות לתת מספר ואם רוצים משהו יותר יפה, כנראה צריך חוק עזר.

ניר: בכיכר התחתונה בדוד שוב יש שלט חום שמפנה לזיו צריך להפוך אותו ולהפנות לציר החדש והמהיר דרומה.

היו"ר מוטי: הנושא יבדק ותעודכנו.

 1. דיווח בנושא פורומים – לבקשת אהרון ברנזון

אהרון: ועדות המועצה/פורומים הם גוף חשוב שבא לטפל בהרבה היבטים שהמועצה לא אמונה/לא יכולה. ביקשתי לדעת איזה פורומים קיימים ואיך דואגים שיפעלו. מי נכנס, מה המנדט, ובאילו תחומים יתעסקו וימלאו את ייעודם. מציע שכל פורום יציג את חזונו.

רינת: חשוב גם ליידע את חברי המועצה.

שירה: חשוב גם שהפורומים יציגו לנו.

היו"ר מוטי: הנחתי את כולם לעדכן את חברי הסיעות.

יש 5 פורומים. אדאג להעביר לחברי המועצה את הפורמים ואת שמות החברים. אבקש שיוציאו פרוטוקולים ונעביר לכם.

עמיר: חשוב שהפורום יהיה מורכב מאנשי מקצוע עפ"י מדיניות שהחברים/מתנדבים קובעים.

ניצן: צריך לקבל החלטה.

רינת: אם רוצים לראות חזון יותר גדול לא בטוח שחייבים איש מקצוע.

שירה: מה ההבדל בין פורום קהילה ופורום חינוך.

אהרון: קהילה היא תחום נרחב מאוד. בחינוך זה דברים יותר מוגדרים. מציע שמוטי יקח את החינוך ולא מנהל מח' חינוך.

היו"ר מוטי: מי שמוביל ידאג לתת לזה בולטות. צריך לבחון כל פורום, ואם נראה שמנהל כלשהו עוצר את המוטיבציה של הציבור לקדם נושאים, הוא לא יהיה.

הישיבה ננעלה בשעה 21:30

____________                                              ______________

המזכיר                                                                        היו"ר