פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 04-19

 מיקום:

משרדי המועצה המקומית, ראש פנה

מועד:

יום שלישי כ"א אדר א' תשע"ט, 05.03.2019 , שעה: 19:00

מ.מ. מזכיר:

גב' שרונה גנון

נוכחים:

מר מוטי חטיאל– יו"ר

גב' שירה יערית ינאי – חברת מועצה

מר אריה אייל – חבר מועצה

גב' רינת יזרעאל  – חברת מועצה

מר עמיר ילוז – חבר מועצה

גב' רחלי רוטנברג – חברת מועצה

מר ניר קבלו – חבר מועצה

גב' ניצן בלום סלע – חברת מועצה

משתתפים:

עו"ד מאיה כהן חיימוביץ

מר שרון מדר – מהנדס המועצה

גב' מיטל כהן – מבקרת פנים

גב' תמי שורץ – דוברת המועצה

נעדר:

מר גדי בן שימול – חבר מועצה

על סדר היום:

שאילתה לבקשת סיעת 'גיא אוני' – "כיצד מתקדם נושא ההחזר הכספי של אביהוד רסקי בגין פדיון ימי חופשה".

 1. אישור פרוטוקולים 02-19 , 03-19.
 2. נציגי המועצה בדירקטוריון צח"ר – ענת שרון פרץ- עובדת מועצה.
 3. מרכז המוזיקה- דיון והחלטה על הסכם קלור (לבקשת סיעת 'המושבה שלנו').
 4. שימוש במבנה ווילקומיץ התחתון (ביה"כ ספרדי הזמני) לפעילות משותפת של הגן הדו לשוני ובית לקהילה הפלורליסטית (לבקשת סיעת 'המושבה שלנו').
 5. שכונת האורנים: ניקיון כללי, הסדרי חנייה ועצירה על פי תוכנית תמרור, סימון אדום לבן בצמתים (לבקשת סיעת 'המושבה שלנו).
 6. תאורת רחוב ברחבי המושבה- (לבקשת סיעת 'רוח חדשה').
 7. ציר גישה לאתר השחזור- (לבקשת סיעת 'רוח חדשה').

היו"ר מוטי: אקריא את שמות 5 הנפטרים בחודש האחרון: גבי מלול, לואיסה אזר, דב אורן, אילנה רוזובסקי ומיכה שריקי ונכבדם בקימה. יהי זכרם ברוך.

אהרון ברנזון התפטר מחברותו במועצה ובמקומו נכנס אריה אייל. ברכות והצלחה. יש כלל שכל חבר מועצה חדש צריך להצהיר אמונים, ע"מ שיוכל להצביע ולהשתתף בדיונים. אריה מתבקש להצהיר אמונים.

שאילתה לבקשת סיעת 'גיא אוני' – "כיצד מתקדם נושא ההחזר הכספי של אביהוד רסקי בגין פדיון ימי חופשה".

היו"ר מוטי: הושב למועצה סכום כסף שאביהוד לא היה זכאי לקבלו. קיבלנו תשובה מיועמ"ש לממשלה בנושא חוות דעת משפטית חיצונית ונעדכן בהמשך.

 1. אישור פרוטוקולים 02-19 , 03-19

ניר: הפרוטוקולים מאוד חסרים. תנסו להיות יותר מדויקים.

היו"ר מוטי: משתדלים לכתוב את עיקרי הדברים ולתת לכל אחד את המקום שלו. ישיבות מועצה מצולמות ומוקלטות ונשתדל לעשות את המקסימום.

אריה: עיינתי בפרוטוקול האחרון. מאחר ואנחנו עוברים שינוי גדול בהכנסות צריך להתעמק בנושא התקציב ואבקש לדעת היכן ניתן לעיין בעבודה שנעשתה.

היו"ר מוטי: הבדיקה נעשתה לפני למעלה משנתיים ע"י חב' פארטו, שלא עשתה בדיקה יסודית ולכן אי אפשר ללמוד דבר מהדו"ח. התקציב ישלח בשבוע הבא ותעירו הערות. דו"ח פארטו ישלח אליכם.

מאחר ולא התקבלו הערות – הפרוטוקול מאושר.

 1. נציג המועצה בדירקטוריון צח"ר – ענת שרון פרץ, עובדת מועצה

היו"ר מעלה הנושא להצבעה

מאושר פה אחד.

 1. מרכז המוסיקה – דיון והחלטה על הסכם קלור – לבקשת סיעת 'המושבה שלנו'

עמיר: מרכז המוסיקה בעיצומו של משבר מתמשך. קיימים חילוקי דעות בין ההורים ולא היה מבוגר אחראי לנושא. זהו אחד הנכסים התרבותיים שיש כאן וההורים רוצים שהמרכז יתנהל במסגרת חברתית. צריך לחתום הסכם עם קלור לשנה וחצי.

 היו"ר מוטי: המשבר נוצר ע"י מס' בעלי אינטרסים שהיו בקבוצה ובחרו לייצר בעיות. ההסכם הגיע אלי ב 20.1.19 והועבר ליועמ"ש. המליאה הקודמת אישרה את הרעיון לעבוד עם קלור בתנאים מסוימים. ההסכם הוא עד יולי וביולי נקבל החלטה מושכלת.

ניר: בית המוסיקה צריך להישאר בראש פנה. זו גאוותנו ונכס זה צריך להישאר פה. יתכן וצריך לעבור תקופת הבראה ושיקום. השאלה האם יש תכנית אופרטיבית ואיך נערכים בעוד 4 חודשים.

היו"ר מוטי: כרגע אין תכנית אופרטיבית כי לא היה עם מי לדבר במתנ"ס. נעשה את המקסימום שהילדים הלומדים בקלור יחזרו כמה שיותר מהר לראש פנה. המתנ"ס הוא חלק מאיתנו. כרגע מחזירים את העגלה למסלול ותוך כדי נתקדם.

אני בעד שילדנו ילמדו מוזיקה איכותית. עד יולי נבחן זאת, נקים צוות חשיבה מקצועי בשילוב ההורים ואם נחשוב ביולי שאנחנו לא ערוכים נכון, נמשיך עוד שנה. בנוסף  עפ"י חוו"ד המשפטית אי אפשר להתחייב עכשיו לשנה וחצי גם בהיקף כספי וגם במס' הילדים. כרגע ההסכם חתום עד יולי והרכב הצוות יעלה לדיון בישיבת המועצה הבאה.

 עמיר: מנהלת המתנ"ס לא תוכל כרגע להתמודד עם מרכז המוסיקה. אני מבקש להעלות להצבעה ולהוסיף שההסכם יהיה לשנה וחצי.

שירה: למה להעלות אם מבחינה משפטית זה לא ניתן.

הצעת עמיר עולה להצבעה

בעד הצעת עמיר: רחלי, עמיר, רינת

נגד הצעת עמיר: מוטי, שירה, ניר, ניצן, אריה..

הצעת עמיר נדחית.

 1. שימוש במבנה וילקומיץ התחתון (ביה"כ ספרדי הזמני) לפעילות משותפת של הגן הדו לשוני ובית לקהילה הפלורליסטית (לבקשת סיעת 'המושבה שלנו').

עמיר: התחייבנו בפני שני גופים הללו שנוסדו מתוך צורך קהילתי שנדאג להם להיות שווים בין שווים. הם יכולים לשתף פעולה ולהיות תחת קורת גג אחת, שיתפנה המקום.

היו"ר מוטי: קיבלתם לעיון את חוו"ד של היועמ"ש לענין הקצאה. אני רואה בקהילה ובגן שווים ככולם וזכאים למקום, אך יש כללים להקצאת מקרקעין והכל יעשה עפ"י החוקים. מליאת המועצה הקודמת אישרה את הגן וצריך לקדם זאת.

 שירה: אנחנו בעד שימצא מקום לגן הדו-לשוני, אך נעשה הכל בצורה נכונה וחוקית.

 ניר: גם אנחנו מחויבים לזה.

רינת: היה כתוב בחוו"ד ששני גופים לא יכולים להשתמש באותו מקום.

היו"ר מוטי: צריך להגדיר את מטרת השימוש ואת הגוף שעיקר הפעילות היא שלו והוא הגוף שיזכה. קיימת בעייה שזה יוקצה ל-2 שימושים, אך אפשר להיות יצירתיים. בישיבת המועצה הקרובה נקים ועדה להקצאת מקרקעין. מח' הנדסה תכין מיפוי לשטחים פנויים לטובת מבני ציבור עפ"י נוהל הקצאות.

צריך להסתכל על פתרון ארוך טווח. ב 11.3 מתואמת לי פגישה עם נציגי הקהילה הפלורליסטית ונציג בפניהם מה ניתן לעשות. לא נעבוד שלא עפ"י החוק. כרגע לא נצביע על הסעיף.

אני מבין את לחץ ההורים. במידה ויש לכם פתרון לעוד שנה באותו המבנה אפשר שזה יהיה בנוהל תמיכות ויהיה שווה ערך לשכ"ד שאתם תשלמו במבנה שאתם נמצאים בו היום.

ניצן: חסרה לי אינפורמציה משמעותית בנושא, כולל התהליך עם משרד החינוך.

היו"ר מוטי: שמעתי מכולם שיש רצון לקדם. כל הקצאה ותמיכה היא תחת בדיקה והמליאה צריכה לאשר את ההחלטה.

מיטל: במליאה הקודמת העליתי את השאלה. אני מניחה שמגיעים ממועצות אחרות. האם פניתם אליהן לקבל מענק כלשהו באמצעות נוהל תמיכות. כל תמיכה כספית יכולה לסייע ולקדם. אשמח לקבל תשובה לשאלה במעמד שבו אתה נותנים את המספרים.

עמיר: דיברתי עם מנהל מח' חינוך בטובא. יש פתיחות. השאלה היא הישובים האחרים.

שירה: לפעמים כסף זה לא הכל .יש לגן גם אמירה ערכית מעבר ליתר הדברים.

מיטל: תפקידי כמבקרת המועצה לבדוק שכל התהליכים נעשים בחסכון, ביעילות ובאפקטיביות.

 1. שכונת האורנים: ניקיון כללי, הסדרי חנייה ועצירה על פי תוכנית תמרור, סימון אדום לבן בצמתים (לבקשת סיעת 'המושבה שלנו)

עמיר: התחייבנו מהיום הראשון שיהיו שינויים בהסדרי חנייה ועצירה וניקיון כללי ואנחנו ממשיכים לקבל טלפונים על חנייה אסורה ולכלוך בשכונת האורנים. הבנו שהפקח קיבל הנחייה לא לתת דוחות בשכונות .צריך לצאת בקמפיין ישובי שכולם מחויבים אליו ובי"ס צריך להיות שותף.

היו"ר מוטי: הבטחנו ואנו מקיימים. הפקח קיבל הנחייה לבצע אכיפה באזורים המסחריים ובמקומות מסוכנים.  אם רוצים שיבצע אכיפה בשכונות, כמעט כל אחד יקבל דו"ח. הפקח מטפל במקום שיש סכנת בטיחות או תלונה.

ניר: תושבים אוהבים אכיפה, צריך להסדיר נושא השילוט בשכונות. אורחים ותיירים המגיעים מבחוץ, לאזור התיירותי, בד"כ מערים גדולות ורגילים לסדר ולשילוט. כאן מקבלים דוחות ואין שילוט.

 היו"ר מוטי: כל מי שקיבל דוחות עמד במקום אסור. יש מצוקת חנייה במושבה, בכל מקום המהווה סיכון, ניתן דו"ח.

רינת: יש אפשרות לתת הנחייה לפקח להיות ליד בי"ס לפחות בשעות העומס בבוקר.

מוטי: הפקח פותח בבוקר את השער הצפוני כדי לחסוך עלויות. יש בעייה בטיחותית במקום. יש לי פגישה עם מפקד התחנה וקצין הרישוי ע"מ שיאשרו, שמורה או אב בית של בי"ס ישמש כשומר בימים שהפקח לא יוכל להגיע.

עמיר: זה צריך להיות משולב וצריך להודיע להורים שמיום זה וזה תתחיל אכיפה מוגברת ב"נשק וסע". אפשר להסתייע במתנדבים של חגית.

שרון: מברך על כך שפתחו את השער הצפוני. לגבי דוחות בשכונות יש פה בעייה משפטית, אם נכנסים לאכיפה בשכונות לפני ועדת תמרור. צריך אכיפה בצמתים ובמקומות בעייתיים.

שירה: אפשר להגדיר אזורי סיכון בהם יש אכיפה מוגברת ואפשר לפנות למפקד המשטרה לסייע במתנדבים.

ניצן: ביקשנו להביא עוד מתנדבים. לא כל פעם שהפקח לא נמצא, נקבל הודעה שהשער סגור.

שירה: הרעיון של מתנדב במדים נראה טוב יותר ממורה בקטע של התנועה.

שרון: הצעתי שתהיה הסעה. זה גם בטיחותי וגם יוריד עומס.

היו"ר מוטי: נושא התחבורה מקודם. מחר ענת תיפגש  עם משרד התחבורה כדי לאשר ולסמן את התחנה שמול המרפאה.

רינת: בזמנו עלה רעיון לעשות פסי האטה בשכונה הדרומית.

היו"ר מוטי: אני מנחה את שרון לקנות במפרים זמניים ולשים במקומות בהם יש סכנת חיים ושהמשטרה תבצע שם פיקוח.

 1. תאורת רחוב ברחבי המושבה- לבקשת סיעת 'רוח חדשה'

ניר: ידוע לנו על פרויקט הלדים. יש במושבה אזורים רבים חשוכים, אין מספיק עמודים ועוצמת התאורה בעמודים הקיימים לרוב אינה מספקת. רח' דוד שוב בעייתי וצמתים ומעברי חצייה חשוכים. צריך לעשות מיפוי מסודר ונבקש לקבל לו"ז לביצוע. בנוסף לקדם פתרונות זמניים מיידים.

היו"ר מוטי: נעשה סקר בישוב ועל סמך זה יצאנו למכרז וזכה קבלן לפני שנתיים. עפ"י ההסכם אמורים לסיים את הפרויקט עד 31.3. התחילו בדרך הגליל, מתנ"ס ובעלייה להרחבה ד – על בסיס עמודים קיימים. ברחוב דוד שוב יש עמודים נמוכים ונתנו פתרון להגביה ולהוסיף מנורה בצד נוסף. כל הפנסים יוחלפו ועל כל יום איחור יקבלו קנס. החלפת מנורות שרופות שקיימות היום יהיו על חשבון הקבלן. נקווה שעד אמצע אפריל נסיים את פרויקט הלדים.

ניצן: יש אזורים במושבה שאין בהם עמודים. האם יש בתכנית עמודים חדשים.

היו"ר מוטי: יש מהנדס תאורה שמלווה את הפרויקט. אחרי שהקבלן יסיים עבודתו ובמידה ונראה שקיימים פערי תאורה, ניתן יהיה להוסיף.

 1. גישה לאתר השחזור- (לבקשת סיעת 'רוח חדשה')

ניר: ציר הגישה לאתר השחזור הינו מפגע בטיחותי המחייב טיפול מיידי.

רכבים חונים בשני צידי רחוב החלוצים וחוסמים את הגישה והיציאה של רכבים פרטיים וציבוריים מאתר השחזור.

הכביש משובש, השוליים נמוכים ואין מדרכה להולכי רגל. זו סכנת חיים.

אוטובוסים המגיעים לאתר השחזור מתקשים להסתובב בשל הקושי לתמרן במקום וחוזרים את כל ציר הנסיעה ברוורס ומסכנים את הולכי הרגל.

נבקש לדעת האם קיימת תכנית אופרטיבית, תקציב ולו"ז לביצוע

היו"ר מוטי: היו ניסיונות להפוך את הכביש לחד-סטרי והיו מהנדסי תנועה. נזמן שוב את רגב, מהנדס תנועה, שיציג את היסטורית רח' החלוצים ונקבל החלטה אם להפוך את הכביש לחד-סטרי.

אריה: צריך לבחון את המקומות שיש בהם צוואר בקבוק עפ"י תכנית אב לתחבורה.

היו"ר מוטי: בתוך ראש פנה אין תכנית אב לתחבורה. צריך להתמקד במקומות בהם קיים צוואר בקבוק ולתת פתרון. זה מצריך אותנו להשקיע חשיבה על תחבורה ציבורית. עוד כמה שנים הכל יהיה פקוק.

עמיר: בישיבה הראשונה מוניתי כסגן ראש המועצה ואני רוצה לוותר על הסגנות הזאת.

הישיבה הסתיימה בשעה 21:10

    ______________                                                         _____________

            המזכיר                                                                                היו"ר