‏א' אייר תשע"ח

‏16 אפריל 2018

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 2-18

מיום 8.2.2018 שעה 20:30.

מיקום:           משרדי המועצה המקומית ראש פינה

מועד:              יום חמישי  8.2.18 בשעה 20:30

נוכחים:          מר אביהוד רסקי– יו"ר

מר עודד אילת – חבר מועצה

מר עמיר ילוז – חבר מועצה

מר גדי בן שימול – חבר מועצה

מר גל קאלו – חבר מועצה

מר יואב כרמלי–  חבר מועצה

מר אהרון ברנזון – חבר מועצה

 

משתתפים:     מר דב אריאל – גזבר המועצה ומזכיר הישיבה

מר אייל נון – יועמ"ש

 

  1. אישור פרוטוקולים 17/17, 13/17

אין הערות. מאושר פה אחד.

  1. הארכת העבודה של גזבר המועצה עד גיל 70 .

היו"ר אביהוד: דב הגיע לגיל 67. כידוע לכם דב משמש כגזבר המועצה ועושה את

תפקידו לשביעות רצון כל החברים. ע"מ לאשר את המשך העסקתו עד לגיל 70 יש

צורך באישור המועצה.

מאושר פה אחד.

  1. תמיכת המועצה לסינמטק

עמיר:  בישיבת המועצה הקודמת יורם היה במועצה והציג את ענין תמיכת המועצה. בכדי שהסינמטק יקבל תקצוב מהמדינה הוא נדרש להציג תמיכה של 20% מהרשות המקומית. הסכום שנדרש להוסיף הוא 50 אלש"ח. סה"כ סכום התמיכה – 120 אלש"ח.

היו"ר אביהוד: מבקש לדון בסעיף זה יחד עם סעיף המוזיקה.

  1. דיון והחלטה בנושא התזמורת (לבקשת גדי בן שימול)

גדי: נפגשנו פה לפני חודש, ראינו את ההורים ושמענו את הילדים. אנחנו לא יכולים להישאר אדישים ולתת לבית המוזיקה ליפול. אני מציע להעלות ב – 80 אלש"ח את תקציב המוזיקה על מנת לאפשר לבית המוזיקה לפעול נכון.

אייל:   כאשר מציעים הצעה כזו יש צורך להראות מקורות מימון.

עודד:  אני חושב שהסינמטק ובעיקר התזמורת צריכים לקבל התייחסות מהירה. הבקשות הן של 130 אלש"ח. אני יודע שהיום עובדים על סגירת 2017 ויכול להיות שיהיו שם עודפים קלים. ההצעה שלי לאור אי שביעות הרצון שלי בועדת הביקורת האחרונה מעניין ה – 60 אלש"ח, להעביר את הסכום לטובת המוזיקה והסינמטק ועוד 70 אלש"ח מעודפים שלא נסגרו.

אהרון:  אין שום קשר בין הכסף בדו"ח הביקורת לבין החלטה של ועדת הביקורת. זה מין שאינו מינו. ועדת הביקורת היא ועדה שיש לה חשיבות מבחינת תקינות הליכים של גוף ציבורי.

אני בעד ההצעה של גדי. לקיחת הכסף מסעיף הביקורת זה דבר אחרון שצריך לעשות מכיוון שסעיף זה נוגע לתקינות של כל מה שקורה פה. כולנו רואים חשיבות בתמיכה בתזמורת בכפוף לזה שאביהוד ייפגש עם מנהל המתנ"ס, ילמד את הנושא ויביא המלצות.

אייל: ניתן להבין שיש הצעה של גדי ועודד לתת 130 אלש"ח לשתי המטרות – מוזיקה וסינמטק.

היו"ר אביהוד: יש מבקרת שמבצעת ביקורת לפי תוכנית העבודה שלה. אף אחד לא מתערב לה בנושא הביקורת. היא עובדת ברבע משרה. אם היא רוצה לעשות ביקורות נוספות, היא יכולה להגדיל את המשרה שלה, יכולה לעבוד שעות נוספות.

יש ביקורת שנעשית כאן לאורך כל השנים בצורה מסודרת ויפה וזה בסדר גמור ולכן אני לא רואה את הקשר של הדברים שלו לסכום הביקורת.

אני מעלה להצבעה את ההצעה של עודד, גדי ועמיר.

אהרון: אני חושב שזה מעשה חמור מבחינה ציבורית, לקחת מהצרכים של ועדת הביקורת. אני בעד להעביר 130 אלש"ח לפי ההחלטה שנעשתה פה ושהגזבר יביא מקורות שאינם קשורים בועדת ביקורת ושהמועצה אישרה את זה רק לפני חודשיים בתקציב רשותי שלה.

 

בעד ההצעה של גדי, עודד ועמיר:

אביהוד, גדי, עמיר, עודד, יואב.

בעד ההצעה של אהרון:

גל ואהרון.

 

ההצעה של גדי, עודד ועמיר התקבלה ברוב קולות.

 

  1. דיון והחלטה להקמת מרכז קיימות בראש פינה (לבקשת עמיר ילוז)

עמיר: מציג את יוסי אלמוג.

יוסי: מאחורי הבקשה הזו להקים מרכז קיימות עומדים עשרה גופים ששוחחנו איתם. המרכז יכול להועיל גם בראיה הכוללת וגם בעבודה המעשית היום יומית.

יש לנו צוות היגוי, אנשים פעילים בתוך המשובה. הפעילויות שאנו מציעים מגוונות וזה בהתאם למתנדבים. אנחנו לא מבקשים משרד, לא מבקשים תקציב. אנחנו רק רוצים את התמיכה למתנדבים. נעשה גינה קהילתית, מרכז קח תן, מרכז אומנות וקיימות.

היו"ר אביהוד: אני באופן אישי מאוד תומך בתוכנית, תבוא אלי עם תוכנית מסודרת, מה אתה רוצה מהמועצה תביא לי את המצגת ונראה איך אנחנו מסייעים בנושא.

 

הישיבה ננעלה בשעה 22:30

      _________________                               _________________

המזכיר                                                            היו"ר