פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 05-19

מיקום:

משרדי המועצה המקומית, ראש פינה

מועד:

יום שני, יח' אדר ב' תשע"ט – 25.3.2019, שעה: 20:30

מ.מ. מזכיר:

גב' שרונה גנון

נוכחים:

מר מוטי חטיאל– יו"ר

גב' שירה יערית ינאי – חברת מועצה

מר גדי בן שימול – חבר מועצה

מר אריה אייל – חבר מועצה

גב' רינת יזרעאל  – חברת מועצה

מר עמיר ילוז – חבר מועצה

גב' רחלי רוטנברג – חברת מועצה

מר ניר קבלו – חבר מועצה

גב' ניצן בלום סלע – חברת מועצה

משתתפים:

מר דב אריאל – גזבר המועצה

עו"ד אייל נון – יועמ"ש

גב' ענת שרון פרץ – מנהלת בקרה ופרויקטים

נעדרת:

גב' מיטל כהן – מבקרת פנים

על סדר היום:

  1. אישור עדכון תקציב לשנת 2018.
  2. אישור הצעת תקציב המועצה לשנת 2019.

 

  1. אישור עדכון תקציב לשנת 2018

היו"ר מוטי: הצעת תקציב 2019 נשלחה לחברים ב-14.3.19, 12 יום לפני מועד הישיבה. החברים התבקשו לפגוש את הגזבר וללמוד על התקציב ולשמחתי רובם הגיעו ויותר מפעם. תקציב 2019 הוא תקציב חברתי שלא היה בר"פ שנים רבות. הדבר החשוב שהייתי רוצה לקדם הוא שיקום הנושא הקהילתי והגדלה משמעותית של פעילות הגיל השלישי, הגדלנו את פעילות מרכז צעירים והוספנו סעיף תיירות וקשר עם התושב, הגדלנו סעיף תמיכות בגנ"י ותקציב סייעות, תקצבנו תיקונים בגנ"י, הגדלנו תקציב תיקוני מדרכות וכבישים. התקציב נראה נכון וטוב  ושבסוף הציבור יהנה ממנו ויודה לנו על הפעילות שאנו עושים. אבקש מהגזבר להציג את הסעיף הראשון, אישור עדכון תקציב 2018.

דב: כל שנה מעדכנים את התקציב לקראת דצמבר. ב-2018 זה לא יצא עקב שנת בחירות ואי התכנסות המועצה בחודשים האחרונים. התקציב המאושר של

37,701,000 ₪ אושר במועצה וגם ע"י משרד הפנים בדצמבר 2017 והסתיים בסכום של 39,840,000 ₪  ובעודף הכנסות על הוצאות בסך 95,000 ₪.  בהצעה ששלחתי 3 טורים מפורטים לפי סעיפי התקציב כפי שמופיעים בתקציב המועצה ודף מרכז לעיקר הסעיפים על דף אחד, שם אפשר לראות אחוזים של כל סעיף בהכנסות והוצאות. התקציב רובו ככולו בנוי על הכנסות עצמיות ללא מענק איזון, כמעט נטול תמיכות ממשלתיות, למעט משרדי חינוך והרווחה והוא בכל זאת תקציב מאוזן וככה נשמר לאורך שנים ומקווה שככה ימשיך. צריך להצביע בעד עדכון התקציב.

היו"ר מעלה להצבעה את אישור עדכון תקציב 2018 .

בעד אישור עדכון התקציב לשנת 2018: מוטי, גדי, שירה, אריה, רינת, עמיר, רחלי.

נמנעים: ניר, ניצן.

עדכון התקציב בסכום של 39,840,000 ₪ לשנת 2018 אושר ברוב קולות.

  1. אישור הצעת תקציב המועצה לשנת 2019

היו"ר מוטי: הצעת התקציב נשלחה לכל החברים. אני מניח שיש לכם מה לשאול.

 שירה: בנושא התקבולים הממשלתיים ואחרים זה משהו שצריך מאוד להגדיל, גם באחוזי התקציב ולפעול בצורה רוחבית בכל מחלקות המועצה. בהתאם לזה, ליתר התקציבים נעשה עדכונים בהמשך.

היו"ר מוטי: הגישה השתנתה. נציג תכניות ונפעל להגדיל תקציבי משרדי ממשלה.

ניר: זה נדון כמה פעמים בועדות הכנסת. הציעו להגדיר את הקבוצה החלשה ואותה לצ'פר ולעשות את ההפרדה שלא קיימת. זה עושה עוול גדול להרבה ישובים.

אריה: כסף במדינה יש. צריך לדעת להילחם עם כל הלהט בהבאת כספים.

שירה: בנושא הרווחה אין ניצול תקציבי. התקציב מיועד גם לאוכלוסיות החלשות.

היו"ר מוטי: התקיימה פגישה עם מנהלת המחוז של מ. הרווחה וזו באמת האחריות של מח' הרווחה לנצל את התקציב ולדחוף.

 ניר: מס' דברים על תקציב 2019:

נושא הבריכה – יש פה הפסד מובנה של 66 אלף ₪. האם לאחרונה בוצע מבדק תקן לבריכה. יש בעייה של תקינות והאחריות שלנו היא למבדק.

היו"ר מוטי: משרד הבריאות קבע שזו העונה האחרונה שהבריכה תפעל. ביקשתי שיתנו שנה נוספות. בכדי לאפשר פתיחת הבריכה נביא אישור חשמלאי והמהנדס יבדוק את הבריכה. במידה והבריכה לא עומדת בתקן, היא לא תפתח.

ניר: פרסומים – ממה זה נובע.

היו"ר מוטי: זה מפרסומים של מח' הנדסה, מכרזים וכו'.

ניר: יש אינטרנט יש פייסבוק וכו'.

היו"ר מוטי: לא כולם נמצאים בפייסבוק ובמדיה דיגיטלית וחשוב שנגיע לכלל הציבור.

ניר: ספרים ועיתונים –

היו"ר מוטי – הגזבר ואני מוכנים לוותר והגזבר יפנה לפנסיונרים.

ניר : משאית טאוט – האם אפשר למכור את הרכב ולהשתמש בגורם חיצוני. העלויות הזויות.

היו"ר מוטי: לו"ז דרך האשכול בעייתי והזמינות נמוכה. הרכב נרכש יד שניה. אם נמכור אותו נקבל פרוטות. נחשוב על מתן שירותים לרשות נוספת.

ניר: – מכרז מיחשוב

היו"ר מוטי – התקיים מכרז לפני שנתיים.

אייל נון: לא תמיד זה משתלם.  עלות כ"א ותוכנה תמיד במגמת עליה.

 ניר: רכישות כללי – האם יש בקרה והאם מנהלי מחלקות הגישו תכנית עבודה.

היו"ר מוטי: רוב הציוד שנרכש הוא  לביוב ומים.

ניצן: האם אפשר לבדוק זאת כי רן הציג צרכים גדולים.

דב: אנחנו בין הרשויות הבודדות שמחזיקות את משק המים בעצמנו. ערכנו סקר נכסים לפני כמה שנים וביקשנו להיות תאגיד ונדחינו.

ניר: טלפונים – כדאי לבדוק חבילות.

היו"ר מוטי: נבצע בדיקה ברמת חברות ונחליט.

דב: סעיפי הטלפון כוללים גם תשלום בזק, קניית מכשירים ניידים , חיבור להוט וכו'.

ניר: משאבי אנוש

היו"ר מוטי: עובדים מקבלים שי קטן ליום הולדת וכו'.  זה מקובל בכל ארגון שמכבד את העובדים שלו.

ניר : גן דו לשוני – ביקשנו מסמך שיפרט את מס' הילדים מר"פ. בנוסף האם היתה פניה.

היו"ר מוטי: בישיבה האחרונה היתה אמירה לתת תמיכה לגן. אחרי שנחליט ברמה עקרונית שאנחנו רוצים לתמוך, נוכל לרשום להגדיר איך יהיה ולפרסם.

עמיר: למה להגדיר ולמה רק 40,0000.

אריה: צריך לחלק את העוגה בצורה שווה ואני מבקש לקבל נותנים.

היו"ר מוטי: הייתי מצפה מחברי המועצה שאכפת להם להגיע עם נתונים ולא להיות חסרי אחריות . הסכום שווה לסכום שכר הדירה.

ניר: גינה קהילתית – יש כאן עליה של 25%. האם היא באמת קהילתית. אנחנו דורשים שיכתבו לנו מה התכנית ומה היא נותנת ושהיא לא גינה של 4-5 אנשים. כשמעבירים כסף לגוף צריך לתמחר זאת.

היו"ר מוטי: יש שם עשרות אנשים וכל שקל שיצא יהיה עם תכנית עבודה.

ניר: אנחנו לא נגד. יש תהליך וצריך להיות מסודר.

אריה: חשוב שיתוף פעולה עם בית הספר. האם הגידול שם אורגני – זה חשוב.

 עמיר: דב, אני מעריך את כל מה שאתה עושה כאן. אתה אישיות מיוחדת ועושה עבודה מדהימה. אך מן הראוי להוציא את התקציב חודש לפני. אתה שם אותנו בפינה ושומר לעצמך את התקציב 3 חודשים ונותן לנו רק שבוע ימים. אני רואה בזה מידה של כוחניות. יש לנו עוד 4.5 שנים להיות ביחד. האם אנו רוצים לעבוד על בסיס או להיות יותר סבירים. יש שאלות רבות לשאול ואנחנו מחויבים על מה שאנו חותמים.

 עמיר: אגרת צנרת מ – 2018 למה זה עלה.

דב: זה עלה מהשכונה החדשה וגם מההסכם של חברת צח"ר.

עמיר: שכר פנסיונרים זה כולל את מי שעזב בשנה האחרונה.

דב: השורה הנוספת זה פדיון ימי מחלה.

עמיררכב מזכיר – השינוי זה למזכיר החדש {מחיר ליסינג}

עמיר: תביעות – האם אפשר לרכז ולעדכן איזה תביעות יש למועצה.

היו"ר מוטי: בכל סוף שנה היועמ"ש מגיש דו"ח.

אייל נון: המועצה כמעט ולא תובעת, המועצה נתבעת. השנה יהיו הרבה הליכים משפטיים בגלל המדידות בארנונה.

עמיר: פינוי גזם – היה באשכול.

היו"ר מוטי: היה וביקשתי לבטל כי יש לנו משאית משלנו ואין מקום לקנות שירותי חוץ.

עמיר: שירות וטרינרי –

היו"ר מוטי: שירות וטרינרי עבר לאשכול.

ניר: הג"א ,תקציב מקלטים –

היו"ר מוטי: יש התייחסות של הג"א למקלטים בעקבות המתיחות וכנראה נקבל תקציב נוסף לשיפוץ מקלטים

עמיר: סינמטק  -מבקש להגדיל בעוד 80 אש"ח לסינמטק.

ניר: האם הסינמטק היום ריווחי.

היו"ר מוטי: היה רווחי ולאחרונה ירד.

שירה: אני חברת דירקטוריון סינמטק ולא יכולה להציע אלא להגיד את המידע שיש לי. הסינמטק עד היום נתמך ברובו על ידי משרד התרבות ומשרד התרבות עדכן בתחילת השנה שהתמיכה שלו השנה, החל מהשנה, תינתן לכל גוף שמקרין סרטים ולא רק סינמטקים. זה אומר שכל גוף שמקרין סרטים בארץ , העוגה הגדולה הזאת תתחלק בין כולם, מה שהולך לפגוע בו מאוד. , העליתי את הסוגיה הזאת בפני מוטי .

 אריה: אתר השחזור – הרבה שנים לא נעשה שם שום דבר והייתי רוצה הנהלה חדשה.

עמיר – אירועים ואומנים  200,000 ₪

מוטי: התקיימה עדלאידע ובקיץ יהיו רעיונות חדשים.

שירה: מי מנהל את הירידים – האם המתנ"ס? והאם יש רכז תרבות.

היו"ר מוטי: אנחנו בתוך תהליך לבחור רכז תרבות.

עמיר: הכנסות מאגרות שילוט

דב: כן, זה קיים.

ניר: הכנסות מקנסות חנייה –

אייל נון: אנחנו עדיין בפיילוט.

עמיר: מרכז צעירים

שירה: המועצה צריכה לתת מצ'ינג כנגד קבלת כסף מהמשרד לשיווין חברתי. כיום יגאל הוא רכז צעירים. נצא למכרז ונוסיף שהתחום שלו יזמות ומעורבות חברתית. התפיסה שלי הינה להגדיל את הכספים מבחוץ ולהוריד מהמועצה.

עמיר: התייחסות לדיור אופציונלי לצעירים. חשוב להחזיר את הבנים הביתה.

שירה: אני לגמרי אתך, מאוד מאמינה בזה ועבדתי בזה. כל מה שהיה בועדה הראשונה אלה הם נושאים שעלו ע"י החברים. צריך להתייחס למשאבים שיש בחלקיות משרה, לפתח, להוביל וליזום.

אריה: אם נשקיע זה יהיה נגיש ויעיל.

עמיר: השולחן צריך לקבל נתון, למשל, כמה זוגות צעירים עומדים היום בקנה או ממתינים לעתודות קרקע לבנייה. האם אנחנו הולכים להחליט על שכונה? מי יגור שם? כמה אנשים אופציונאליים יש כרגע שממתינים.

היו"ר מוטי: אתה יודע באיזה גילאים מתעסק מרכז צעירים.

שירה: גילאי 18 – 45.

עמיר: מה עשו שנתיים שלוש.

היו"ר מוטי: עד עכשיו עסקו רק בתכנית אירועים.

שירה: צריך לבנות תכנית עבודה ואשמח להביא נתונים ברגע שמרכז צעירים יתייצב.

היו"ר מוטי: אני רוצה להתעסק עם דברים כגון תקן לעובד סוציאלי לאזרחים ותיקים.

אריה: אני מדבר על תעסוקה ודיור לצעירים.

היו"ר מוטי: אני מדבר על קשישים.

שירה: כמו שמרכז צעירים צריך לפעול ולהביא כסף, כך גם הגיל השלישי.

היו"ר מוטי: הם עובדים על קולות קוראים ודואגים להביא כסף. במידה ונצליח לגייס כספים, בספטמבר נעדכן את התקציב.

גדי: אני לא רואה סיוע לנזקקים, חד הוריות, צהרונים, קייטנות וגני ילדים. זוגות צעירים בקושי מרימים את הראש. אם תאושר העלאת הארנונה בואו ניתן להם את החלק הזה פה.

היו"ר מוטי: יש סיוע 60 אלף לתזמורת. בתוך התקציב אנחנו מסייעים לפעוטון.

עמיר: אני מניח שאותם אנשים ישתמשו בתקציבים הקיימים.

גדי: אפילו הקשישים לא קיבלו.

ניר: אצל מי נמצאים הנתונים של האנשים האלה.

שירה: במח' רווחה. למה הרווחה לא מנצלת את התקציב שלה.

 גדי: גינון – אני חושב להגדיל את תקציב הגינון. גינון זה כרטיס הביקור שלנו

רינת:  מוזיקה ותזמורת – צריך תקציב נוסף כי זה לא מספיק. כרגע מתוקצב עד אוגוסט. יש את הסיוע לחוגי מוסיקה ומחול, מותנה בהעלאת ארנונה. זה לא נראה לי מספיק כי בכל מקרה נצטרך איזה שהוא תקציב לתזמורת ולא משנה איפה תהיה.

ניר: ביקשתי להקים ועדה בנושא.

עמיר: אני רוצה להציע הצעה. אני מבקש לדחות את ההצבעה מאחר ולא הספקתי לעבור על התקציב.

היו"ר מוטי: אני מציע לאשר את הצעת תקציב המועצה לשנת 2019 כפי שהוגש לחברים.

  1. תקציב בסכום של 40,888,614 ₪ .
  2. במידה ותאושר הגדלת ארנונה בשיעור 7% נוספים בסכום של 41,857,537 ₪

בעד אישור הצעת תקציב המועצה לשנת 2019: מוטי, גדי, שירה, אריה, רינת.

נגד אישור תקציב המועצה לשנת 2019: ניר, ניצן, עמיר, רחלי.

הצעת תקציב המועצה לשנת 2019 מאושרת ברוב קולות.

 

הישיבה הסתיימה בשעה 22:15

 

           ______________                              ______________

                    המזכיר                                                    היו"ר