‏י"ד טבת תשע"ח

‏01 ינואר 2018

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 15-17

מיקום:

משרדי המועצה המקומית ראש פינה

מועד:

יום ראשון 31.12.2017, שעה: 18:00

המזכיר:

מר מוטי חטיאל

נוכחים:

מר אביהוד רסקי- יו"ר

מר עמיר ילוז – חבר מועצה

מר גדי בן שימול – חבר מועצה

מר גל קאלו – חבר מועצה

מר יואב כרמלי-  חבר מועצה

מר אהרון ברנזון – חבר מועצה

נעדר:

מר עודד אילת -חבר מועצה

משתתף:

עו"ד אייל נון – יועמ"ש מועצה

על סדר היום

  1. חוק עזר לראש פנה (פתיחת עסקים וסגירתם) התשע"ח – 2017.

עו"ד אייל נון: על פי צו המועצות המקומיות מותנה קיום הדיון בנושא חוק עזר עירוני בהתראה של פחות מ-10 ימים, בהסכמה של כל חברי המועצה.

קיבלנו את אישורם של כל חברי המועצה לקיום הישיבה בהתראה של פחות מ-10 ימים, כולל את הסכמתו של חבר המועצה עודד אילת שנעדר מהישיבה.

היו"ר אביהוד: לאור החקיקה בנושא "מרכולים", אותו מובילה הכנסת, ראיתי לנכון להכין ולאשר בהקדם חוק עזר בנושא פתיחת וסגירת עסקים.

לעניין הכנת חוק העזר פניתי ליועץ המשפטי של המועצה, עו"ד אייל נון וביקשתי ממנו להכין את ההמלצה לחוק העזר בנושא "פתיחה וסגירת עסקים", אשר הועבר אליכם (חברי המועצה), ביום שישי האחרון, במצורף אליו הצעת החוק של הממשלה ודברי הסבר לחוק העזר המוצע. בעקרון, מה שהנחה אותי זה שנוהג וסטטוס קוו הקיימים נכון להיום ישמרו.

אבקש מעו"ד אייל נון להסביר ולאחר מכן כל חבר שיהיו לו שאלות ו/או רעיונות לתוספות/שינויים יוכל לומר את דברו.

עו"ד אייל נון: מציג את המניעים להסגרת חוק עזר.

חוק עזר לראש פנה (פתיחת עסקים וסגירתם), התשע"ח –  2017

בראש פנה קיים מזה כמעט מאה שנים,  עוד מלפני קום המדינה,  מצב נתון (סטטוס קוו)  שבו אין התערבות מצד השלטון המקומי או השלטון המרכזי בכל הנוגע לפתיחת עסקים בשבתות ובחגי ישראל.

אחד מסודות קסמה של המושבה ראש פנה,  ואחד ממוקדי המשיכה המרכזיים שלה באזור ובישראל בכלל,  הוא העובדה כי תיירות הפנים ותיירות החוץ כאחד יכולים ליהנות מאותם עסקים שמעוניינים להיות פתוחים בשבתות ובחגים   –  אם בתחום האומנות, כמו למשל גלריות באתר השחזור ובבתי התושבים,  אם בתחום המסחר, כמו למשל חנויות בקניונים ובמקומות אחרים במושבה,  ואם בתחום המזון וההסעדה,  ובהם בתי הקפה והמסעדות המצויינים הפזורים ברחבי המושבה.

מאז החל פיתוחו של אזור התעשיה צ.ח.ר.,  לפני כעשרים וחמש שנה,  גם באזור זה פתוחים עסקים שונים בשבתות ובחגים.

אין בכך שום פגיעה ברגשותיהם של מי שהם שומרי תורה ומצוות, החופשיים לשמור את מצוות הדת כהבנתם, וגם אין שום כפיה בכיוון ההפוך,  והיו מקרים שבעל עסק החליט לסגור עסק בשבתות ובחגים מטעמיו  –  ואיש לא התערב.

המועצה המקומית ראש פנה מעוניינת, לטובת המושבה ולטובת תושבי המושבה,  לשמור על מצב נתון זה של אי התערבות,  הכולל את חופש הדת וגם חופש מדת,  כפי שהיה עד היום.

כנסת ישראל העבירה ביום 11.12.17 בקריאה ראשונה את הצעת החוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (חוקי עזר בעניין פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה), התשע"ח –  2017  (המכונה גם "חוק המרכולים") .

מכוח הצעת החוק האמורה,  יוכל שר הפנים שלא לאשר לפרסום חוקי עזר של רשויות מקומיות שמתירים פתיחת עסקים בימי מנוחה,  למעט מקומות עינוג כגון בתי קולנוע,  ולמעט מקומות בהם מכינים או מגישים מאכלים ומשקאות,  כמו מסעדות ובתי קפה.

המשמעות היא, כי כל עסק בראש פנה למעט הסינמטק או המיצג האורקולי באתר השחזור, המסעדות ובתי הקפה,  אשר נוהג לפעול בשבתות ובחגים,  נמצא בסכנת סגירה אם תתקבל הצעת החוק.

לא ידוע מתי תעבור הצעת החוק האמורה בקריאה שניה ושלישית, ואם תעמוד במבחן בית המשפט הגבוה לצדק,  ואולם ההנחה היא כי חוקי עזר שיאושרו על ידי מליאת הרשות המקומית לפני שיתקבל החוק, ניתן יהיה לחייב את שר הפנים לקבלם,  משום שאושרו לפני שנחקק החוק בכנסת.

מכאן ההצעה לחקיקת חוק עזר מתאים בראש פנה, בנוסח המצורף לדברי הסבר אלה.

 

הצעת ההחלטה למליאת המועצה:

מאשרים חוק העזר העירוני לראש פנה (פתיחת עסקים וסגירתם), התשע"ח –  2017.

ככל ששר הפנים לא יאשר חוק העזר לפרסום,  יגיש היועץ המשפטי למועצה עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק.

יואב:   כולם יודעים שלתפיסת עולמי אני לא בעד שיהודים יעבדו בשבתות וחגים. יחד עם זאת אני בעד חופש הבחירה של כל אדם ואדם.

הצעה החלטה:

מאשרים את חוק העזר תוך תיקון סעיף 3ד'. יוספו חנויות נוחות בתחנות הדלק.

היה ושר הפנים לא יאשר את חוק העזר, תהיה רשאית המועצה להסמיך את היועץ המשפטי להגיש עתירה בנושא.

 

מאושר פה אחד.

הישיבה ננעלה בשעה 19:00.

     _________________                               _________________

                  המזכיר                                                            היו"ר