לכבוד- חברי וחברות המליאה

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 07.2.21

אישור הצעת תקציב לשנת 2021

מיקום:

בית היקב, ראש פינה

מועד:

יום ראשון כה בשבט, 07.02.21, שעה: 20:30

נוכחים:

מר מוטי חטיאל– יו"ר

מר גדי בן שימול- חבר מועצה

מר אריה אייל – חבר מועצה

מר עמית הרפז- חבר מועצה

מר דובי מאור – חבר מועצה

גב' מעין בן נתן- חברת מועצה

גב' סיגנית בורנשטיין

גב' רחלי רוטנברג- חברת מועצה

גב' אירית ברק  – מנכ"לית המועצה

עו"ד אייל נון- יועמ"ש המועצה

גב' מיטל כהן  – מבקרת פנים

מר אורי זלצר- גזבר המועצה

גב' רחלי ליבוביץ- מהנדסת המועצה

 

הגזבר מציג את הצעת תקציב 2021- 

45,289 מלש"ח.

ישנה ירידה ב2020 בהכנסות הארנונה.  נדרשת הלוואה לאיזון התקציב.

אריה- החזרת שטחים שהועברו לחצור וצח"ר.

מעין- להתייחס לירידה בהכנסות וחוסר הוודאות בתחום החינוך וחשיבה על התייעלות ואולי קיצוץ בהסעות.

רחלי- קיימתי שיחה עם מוטי בנושא קיצוץ התקציב למתנ"ס, והובלת תחום התרבות במושבה ע"י רכזת תרבות מהמרכז הקהילתי בשיתוף עם כל השותפים במרחב. יש לפתוח בהנהלת המתנ"ס את הסעיפים התקציביים ולפתח תחומי תרבות נוספים.

יו"ר- נרצה לראות פעילות ברמה שנתית. על הנהלת המרכז הקהילתי לקיים חשיבה איך לייצר הכנסות, נבחרה הנהלה נפלאה ומלאת מוטיבציה ואני סמוך ובטוח שתצליח לקיים חשיבה מטיבה שכזו עבור המרכז הקהילתי.

גדי- כל כך הרבה תחומים שהועברו מהמרכז הקהילתי למועצה, ביישוב כזה קטן מה נשאר למרכז בעצם?

רחלי- אנו נדרשים לפתח תחומי תרבות נוספים.

עמית- צריך להחיות את המתנ"ס, עברו עליו שנים קשות מאוד.

יו"ר- אנו נדרשים לקחת הלוואה כדי לשמור על רמת השירות לתושבים.

מעלה הצעת תקציב לשנת 2021 להצבעה-

בעד: מעין בן נתן, אריה אייל, רחלי רוטנברג, רינת יזרעאל, סיגנית ברנשטיין, דוב מאור, מוטי חטיאל.

נגד: גדי בן שימול, עמית הרפז.

מאושר ברוב קולות.

 

______________                                                              ______________

 

מוטי חטיאל                                                                                            אירית ברק

ראש המועצה                                                                                      מנכלי"ת המועצה