פרסום הרכב ועדת הבחירות של הרשות המקומית ראש פינה

מצב רשימת חברי ועדת בחירות ויו"ר ועדת בחירות כפי שנבחרו ואושרו בישיבת המועצה שהתקיימה ביום 22/08/2023

 

 

  1. מוטי חטיאל – מ"מ רותי שביט (ראש פינה של כולנו)
  2. מעיין בן נתן – מ"מ גילה רוטנברג (ראש פינה של כולנו)
  3. גדי בן שימול – מ"מ אברי רז (ראש פינה של כולנו)
  4. סיגנית בורנשטיין – מ"מ דן רוטנברג (ראש פינה של כולנו)
  5. דוד מאור – מ"מ דוד אטמור (ראש פינה של כולנו)
  6. אריה אייל – מ"מ גיל שפרירי (ראש פינה של כולנו)
  7. רינת יזרעאל – מ"מ איילת חן  (ראש פינה של כולנו)
  8. עמית הרפז                                  (המושבה שלנו)
  9. ניר קפלן (קהילה שותפות בית)

 

ליו"ר ועדת הבחירות נבחר  מוטי חטיאל .

תאריך      28/08/2023                                                          מנהל  הבחירות         שלום לטמן