פתקי הצבעה שאושרו על ידי מנהלת הבחירות ליישוב :  מועצה מקומית ראש פנה

להלן דוגמאות פתקי ההצבעה המודפסים שאושרו על יד מנהלת הבחירות:

פתקים לרשימות לראש הרשות (פתק צהוב)

מוטי חטיאל

מוטי חטיאל

ניר קבלו

ניר קבלו

אהרון ברנזון

אהרון ברנזון

עמיר ילוז

עמיר ילוז

פתקים למועמדים למועצת הרשות (פתק לבן)

לב ראש פנה של כולנו

לב ראש פנה של כולנו

רק רוח חדשה

רק רוח חדשה

גא גיא אוני

גא גיא אוני

זך המושבה שלנו

זך המושבה שלנו

 

לתשומת לב הציבור !

בהתאם להוראות הדין, כל פתק הצבעה מודפס שאינו בהתאם לדוגמא לעיל הינו, פתק פסול!

 ניצחיה פייבלוביץ

מנהלת בחירות, מועצה מקומית ראש פנה