צו ארנונה

צו הארנונה לשנת 2023

צו הארנונה לשנת 2022

צו הארנונה לשנת 2021

צו הארנונה לשנת 2020

צו הארנונה לשנת 2019

צו הארנונה לשנת 2018

צו הארנונה לשנת 2017

צו הארנונה לשנת 2015

צו הארנונה לשנת 2014

צו הארנונה לשנת 2013

צו הארנונה לשנת 2012

​תמצית הדוחות הכספיים

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2022

דוח רבעוני לשנת 2020 לתקופה: רבעון 2, שנת 2020

דוח רבעוני לשנת 2019 לתקופה: רבעון 3, שנת 2019

תמצית דוחות כספיים לשנת 2018

תמצית דוחות כספיים 2017

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2016

תמצית דוחות כספיים 2015

תמצית הדוחות הכספיים 2014