קול קורא לעגלת רוכלות קפה באתר השחזור

הזמנה להציע הצעות למיקום עגלת קפה באתר השחזור במיקום גוש: 13939 חלקה 5 בסמוך לגן המחרשות.

הצעה אשר תיבחר בהתאם לקריטריונים המופיעים מטה, ולבחירת הוועדה, תקבל רישיון רוכלות זמני למשך שנה במיקום הנ"ל עם אפשרות להארכה לכל שנה נוספת.

מועדים:

את ההצעה יש להגיש במייל rp1@rosh-pinna.muni.il   או במעטפה סגורה לידי ענת שרון פרץ עד ליום  ד' 19.8.2020  בשעה 12:00.

פרטים:

עגלת קפה ניידת על גלגלים / פודטראק המציעה קפה / מאפים / כריכים ללא מזון /   מן החי

ימים ושעות פתיחה: כל יום בין השעות 9:00 – 16:00

  • באישור מיוחד מראש, ניתן יהיה לפתוח את הדוכן במספר מועט יותר של ימים ו/או שעות.

ההצעה:

על ההצעה לכלול:

  • שרטוט הכולל מידות חיצוניות של העגלה
  • 2 תמונות של עגלת הקפה ממבט צד והחזית
  • תוכנית עסק עם שרטוט של פנים עגלת הקפה
  • תפריט אוכל / שתייה
  • רשימת ציוד וכלים להכנת האוכל
  • פירוט המכשירים הצורכים חשמל וכלל הציוד להכנת האוכל
  • חובת שימוש במיכלי אגירה
  • ביטוח בתוקף

בנוסף לאמור לעיל, המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבקש כל מסמך נוסף הדרוש לקבלת רישיון הרוכלות

אישור תקינות ככל שנדרש על מנת לקבל את אישורי כל הגורמים

בעל עוסק פטור / מורשה / חברה בע"מ

קריטריונים:

תושב ראש פנה – יתרון

המועצה תבחר את ההצעה ו/או הצעות לפי שיקול דעתה בהתאם לקריטריונים וצרכי אתר השחזור.

המועצה בין שיקוליה, תשקול בין היתר : (תושבות בראש פינה, ניסיון, תקינות הבקשה, אסתטיקה של הדוכן, נכונות לעבוד בשעות הפעילות, תפריט מתאים, מחירים, רמת השירות)

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבחור יותר מהצעה זוכה אחת בהתאם לצרכי המקום והסביבה.

מחירון וניהול קופה:

רוכל מזון חייב לפרסם את מכירי המוצרים על גבי שלט בחזית הרכב / להפעיל קופה רושמת על הדלפק המאפשר ללקוחות לראות את ההקלדה ולתת ביד הלקוחות קבלה כחוק.

תנאים נוספים:

זבל – על בעל הדוכן לדאוג לפחי זבל ולפנות בכל סוף יום את האשפה.

מים – ברכב הרוכלות יהיה מיכל מים של 100 ליטר לפחות .ומיכל מים / או חיבור למים. יש לרוקן את מיכלי האגירה בכל יום באזור מורשה בתיאום עם המועצה

על מפעיל עגלת הקפה החובה לעמוד בכל תנאי התו הסגול (קורונה) בהתאם  להנחיות התקפות.

על מפעיל עגלת הקפה לפרסם שעות הפתיחה בתיאום עם המועצה.

המוצרים הנמכרים צריכים להיות באחת מהקטגוריות הבאות:

קטגוריה ראשונה : מזון מוכן ע"י מטבח מרכזי בעל רישיון יצרן הנמכרים באריזתם ואינם חייבים בחימום או בקירור באותה קטגוריה – פירות וירקות טריים, גבינות באריזת יצרן ופירות וירקות חתוכים וארוזים – כל אלו על מצע מקורר. לקטגוריה שייכים חטיפים ממתקים, פירות מיובשים ופיצוחים.

קטגוריה שניה : אוכל חם ללא בישול – נקניקיות המגיעות קפואות מחוממות במים לטמפרטורה של מעל 62 מעלות ונמכרות בלחמניה כמו כל סנדוויץ אחר המוכן במקום ואינו כולל חימום מעל ל 90 מעלות, בישול או צליה מכל סוג שהוא – כולל מזון שבושל והובא למקום מוכן מראש ניתן להוסיף לקטגוריה זו ירקות מבושלים שאינם חייבים בקירור אחרי הייצור כגון תפו"א אפויים.

על בעל הדוכן, לקיים אחרי הוראות המועצה והמשרדים הרלוונטיים לצורך קבלת רישיון העסק

על בעל עגלת הקפה להחזיק ברשיון רוכלות בתוקף בכל עת בהתאם לחוק עזר לראש פנה  (רוכלים), התשכ"ה –  1965.

בטיחות:

על מפעיל עגלת הקפה לקיים אחר דרישות הביטיחות מטעם המועצה או מכל גורם רלוונטי לעניין הפעלת הדוכן. תנאי זה הינו תנאי יסודי.

שונות:

כל פעולה של מפעיל הדוכן כגון: הפעלת מוזיקה, מכירת קופונים וכל פעילות אשר נלוות להפעלת הדוכן, טעונה את אישור המועצה.

אי עמידה באחד מהתנאים הנ"ל עשויה לגרום לביטול רישיון העסק ולצעדי אכיפה.

הוצאות:

אין הוצאות שכירות על המיקום למעט תשלום אגרת רישוי עסקים וביקור חד פעמי של תברואן והוצאות חשמל ומים ע"פ צריכה .

לבירורים ושאלות בין השעות 8:30 ל – 17:00 ניתן לפנות ל:

ענת שרון פרץ –  054-2523524

יגאל שרגיל  – 052-3855742