קיום סיור קבלנים חובה נוסף עבור מכרז 01/21 מוזיאון מורשת יהדות רומניה ומבואה לאתר השחזור ר"פ

ביצוע עבודות – שלב ג' עבודות גמר ופיתוח

 

המועצה המקומית ראש פינה, מבקשת להפנות תשומת לבם של כל המשתתפים במכרז המפורט לעיל, כי בשל שגגה, לא פורסם כי סיור הקבלנים במכרז שבנדון הינו חובה.

 

על כן, מתקיים סיור קבלנים נוסף ביום שלישי ה-  2.3.21 בשעה 09:00 – התכנסות ברחבת המועצה המקומית ראש פינה.

 

יובהר כי השתתפות בסיור הקבלנים הינו חובה.