ראש פנה מתחדשת: מנהלות לרישוי העסקים ולמדור הוותיקים

מועצה מקומית ראש פנה הודיעה על שני מינויים חדשים:

ענת שרון פרץ החלה תפקידה כמנהלת מדור רישוי העסקים.

היא מחליפה בתפקיד את יגאל שרגיל. רישיון לעסק בא להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק על פי מטרות החוק לטובת הציבור הרחב, לרבות מניעת מפגעים ומטרדים, מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצויות, בטיחות הנמצאים במקום העסק או בסביבתו, מניעת סכנות הדבקות ממחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים ובתרופות, הבטחת בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים וקיום הדינים הנוגעים לתכנון ובנייה ולשירותי הכבאות – באחריות הרשות המוניציפאלית. במכתב לבעלי העסקים הזמינה אותם ענת ליצור עימה קשר ולהסתייע בה בשוטף ובענייני תו סגול, ובקשר השוטף עם גורמי המועצה המקומית ורשויות המדינה.

הרחבת קשר וייזום פעילות לוותיקים

טובה כהן החלה את ניהול מדור הגיל השלישי, הפועל במסגרת המחלקה לשירותים חברתיים. בין משימותיה מיפוי צרכי 600 התושבים הוותיקים במושבה, ומימושו של חזון ראש המועצה מוטי חטיאל להרחיב את הקשר עימם וליזום יותר פעילויות והפעלות לוותיקי המושבה, בהתאמה לגילים, לצרכים, ולתחומי עניין שונים. מרכז הפעילות של הוותיקים הוא בית היקב, שותפותיה בצוות הגיל השלישי הן עו"ס עטרה בירנבוים ואם בית מועדון מופ"ת קרן גור. טובה כהן בעלת תואר שני בעיצוב בין תחומי באומנויות, והיא לומדת תואר שלישי (קדם-דוקטורט) בלימודי מדעי הזקנה ואומנויות.