ראש פנה: תושבים ותיקים וצעירים יקבלו מהמועצה שירותי ייעוץ וליווי פרטני

מועצה מקומית ראש פנה מרחיבה את שירותי הייעוץ והעזרה  לתושבים הוותיקים והצעירים, במסגרת המחלקה לשירותים חברתיים.

השבוע, החלה את עבודתה עו"ס עטרה בירנבוים, והיא ממלאת תפקיד חדש עליו הוחלט במועצה – מתן מענה  לאזרחים הוותיקים במושבה.

רחל דאודי, מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים, הסבירה כי עיקר העבודה תהיה קבלה וטיפול בפניות פרטניות של תושבים ותיקים, ליווי וייעוץ, עזרה במיצוי הזכויות, וקידום מענים שונים לטובת האזרחים הוותיקים, בהתאם לצרכים שיעלו מהם.

כאמור, גם אוכלוסיית הצעירים זוכה במענה נוסף, וזאת במסגרת היעד שהציבה המועצה להרחבת הקשר עם תושבים צעירים בשנת העבודה 2020.

אירית ברק, מנכ"לית המועצה, מסבירה ומוסיפה כי מימוש היעד יקודם במספר אופנים, אחד מהם הוא הצטרפות ראש פנה לעשרות רשויות שאימצו את תכנית י.ת.ד – התכנית הלאומית לקידום צעירים וצעירות בגילי 18- 26.

עו"ס י.ת.ד תפעל לקידום נושא התעסוקה לצעירים בשיתוף פעולה עם מרכז הצעירים במושבה. מנהלת התכנית בראש פנה תהיה עובדת סוציאלית שתתחיל את עבודתה בשבוע הבא, והיא תעסוק בקבלת פניות של צעירים, ליווי וייעוץ, עזרה במימוש זכויותיהם, פיתוח אישי, ושילוב מתאים ונכון עבורם בחברה ובקהילה, ברמה האישית, המשפחתית והתעסוקתית. שירותים אלה – לוותיקים ולצעירים- מצטרפים לשירותים קיימים, כמו ליווי משפחות ובני נוער ומתן מענים לצרכים הפרטניים שלהם.

נציין עוד כי תכנית י.ת.ד היא תכנית בין משרדית ובין מגזרית, המאחדת לפעולה מתואמת ומשותפת 11משרדי ממשלה,  רשויות ממשלתיות, שלטון מקומי, ארגוני חברה אזרחית ופילנתרופיה.