האמור נכתב בלשון זכר אך מיועד לנשים ולגברים כאחד

הרשמה למסגרת חינוכית לשעת חירום לילדי עובדים חיוניים

מי זכאי לשלוח את ילדיו (עד גיל 12 ) בתקופת הסגר למסגרות לילדי עובדים חיוניים?

מי שעומד בשני תנאים מצטברים:

א. עובד המועסק במפעל למתן שירותים קיומיים:

  1. "מפעל למתן שירותים קיומיים" – מפעל נותן את אחד השירותים הבאים: אספקת מים, מזון או חשמל, מתן שירותי אשפוז ובריאות, תברואה, תקשורת או דואר;
  2. שירות שיש לספקו לשם מניעת פגיעה חמורה באוכלוסייה או בשטח, שעליו חלה הכרזה על מצב מיוחד בעורף, הכרזה על אירוע חירום אזרחי או הכרזה על מחלה
    מידבקת מסוכנת;
  3. שירות שלדעת שר הכלכלה הוא חיוני, לקיום אספקה או לטיפול באוכלוסייה;
  4. שירות אשר לדעת שר הכלכלה הפסקתו עלולה, בנסיבות העניין , לגרום לפגיעה רבה בכלכלה המשפיעה על המשק כולו;

משרד הכלכלה מכריז על מפעל כמפעל למתן שירותים קיומיים, וכל מעסיק אמור לדעת להנחות את עובדיו האם המפעל מוכר כמפעל כאמור.

ב. בנוסף מתקיים בעובד אחד מהבאים:

  1. הוא ובן/בת זוגו עובדים חיוניים שאינם יכולים לבצע את עבודתם מביתם;
  2. הוא/היא הורה עצמאי כהגדרתו בחוק
  3. בן/בת זוגו נמצא בבידוד לפי צו בידוד בית או בידוד בבית חולים
  4. הילד נמצא בטיפולו הבלעדי של העובד החיוני מחמת נכות או מחלה של בן/בת הזוג ובן/בת הזוג אינו מסוגל לטפל בילד בשל הנכות או המחלה כאמור;

מי שאינו עובד חיוני לפי ההגדרה לעיל, אינו זכאי לשלוח את ילדיו למסגרת כאמור.

להרשמה יש למלא את הטופס המקוון ולצרף מסמכים כנדרש: